Management educational

Facultati

Resurse educationale

Nave scoala

Managementul calitatii

 

1. Biroul Invatamant si Managementul Calitatii (BIMC)
Structura de coordonare si executie care sprijina Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) si Comisiile pentru Evaluarea Programelor de Studii (CEPS) din Academia Navala “Mircea cel Batran” (ANMB) in dezvoltarea Sistemului de management al calitatii (SMC) implementat la nivelul institutiei inca din anul 2003.

Activitati importante
- Propune politici si strategii privind asigurarea calitatii;
- Participa la elaborarea Codului Calitatii si procedurilor corespunzatoare;
- Asigura implementarea si dezvoltarea SMC conform ISO 9001:2015;
- Participa la actiunile de evaluare a calitatii institutionale si a programelor de studii;
- Acorda sprijin si consultanta in asigurarea si evaluarea calitatii;
- Organizeaza programe de instruire si alte actiuni de diseminare a managementului calitatii in vederea dezvoltarii culturii calitatii in ANMB;
- Organizeaza audituri interne de calitate pentru procesele specifice definite la nivel institutional;
- Gestioneaza informatiile referitoare la asigurarea calitatii la nivel institutional;
- Dezvolta chestionare de evaluare a satisfactiei studentilor, angajatilor si angajatorilor;
- Sprijina CEAC si CEPS in realizarea de documente privind actiunile de evaluare, audit si imbunatatire a calitatii.

2. Asigurarea calitatii

3. Evaluarea calitatii

4. Recomandari si observatii

 

Ultima actualizare: 19 Decembrie 2018