0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

C.C.I.M./ Despre

Centrul de Cercetari Interdisciplinar in domeniul Maritim (identificat prin acronimele C.C.I.M.) se constituie la nivelul Academiei Navale "Mircea cel Batran" si functioneaza in baza prevederilor Legii Educatiei nr. 1/2011, a prevederilor OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica, amendata si completata, cu respectarea ordinelor si instructiunilor Ministerului Educatiei, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si ale Consiliului National pentru Cercetarea Stiintifica in invatamantul superior cu privire la organizarea unitatilor de cercetare si activitatile specifice de cercetare-dezvoltare-inovare in institutiile de invatamant superior.

C.C.I.M. are ca obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltare-inovare interdisciplinara in domeniul maritim sau in alte domenii conexe, putand dezvolta proiecte si programe in aceasta directie sau presta in subsidiar activitati de consultanta, expertiza sau alte servicii stiintifice, cu aprobarea Consiliului de Administratie al ANMB, la propunerea Consiliului Stiintific, dupa caz, cu scopul dezvoltarii cunoasterii, dezvoltarii institutionale si al dezvoltarii economice si sociale.

Cercetarea in cadrul CCIM se subscrie urmatoarelor prioritati functionale strategice, care definesc activitatile principale ale centrului pe directii de lucru, astfel:

  • Cercetare-dezvoltare prin activitati de cercetare stiintifica, inovare si dezvoltare experimentala;
  • Cercetare fundamentala si cercetare aplicativa pe baza de contracte/proiecte;
  • Cercetare in parteneriat cu agenti economici sau alte entitati de cercetare-inovare;
  • Cercetare pentru lucrari de diploma, lucrari de disertatie si lucrari de doctorat;
  • Cercetare academica prin cercuri stiintifice;
  • Alte activitati de diseminare a rezultatelor cercetarii stiintifice, inclusiv editarea unor publicatii stiintifice in domeniul navigatiei si managementului naval sau in alte domenii ale stiintei.