Practica studenti

In vederea recunoasterii stagiului de practica, studentii sunt invitati sa solicite, pe baza de cerere individuala, recunoaaterea stagiului de practica sau a voiajelor internationale efectuate efectuate la bordul navelor sau in cadrul companiilor de specialitate pentru perioade mai mari de 2 saptamani in cazul anului IV, respectiv pentru perioade mai mari de 3 saptamani in cazul anilor I, II ai III.


Certificare cadetie Electromecanica, Electromecanica Navala, Navigatie

24.03.2017 - Organizarea practicii studentilor -NTMF IF si NTMF IFR in anul universitar 2016-2017


10.06.2016 - Organizarea practicii pe centre de practica-Facultatea de Inginerie Marina - Sectia Marina Civila, anul universitar 2015 - 2016Ultima actualizare: 19 Decembrie 2018