Practica studenti

In vederea recunoasterii stagiului de practica, studentii sunt invitati sa solicite, pe baza de cerere individuala, recunoaaterea stagiului de practica sau a voiajelor internationale efectuate efectuate la bordul navelor sau in cadrul companiilor de specialitate pentru perioade mai mari de 2 saptamani in cazul anului IV, respectiv pentru perioade mai mari de 3 saptamani in cazul anilor I, II ai III.


Certificare cadetie Electromecanica, Electromecanica Navala, Navigatie
Ultima actualizare: 02 Iunie 2021