Facultatea de Navigatie si Management Naval
Conducerea facultatii :
Decan:
Cdor Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin-Marius [CV european]
Prodecan pentru invatamantul cu frecventa si managementul calitatii:
Cdor Instructor avansat dr.ing. Atodiresei Dinu-Vasile[CV european]
Prodecan pentru invatamant cu frecventa redusa si cercetare stiintifica
Lect.univ.dr. Bautu Andrei [CV european]

Facultatea de Navigatie si Management Naval isi asuma misiunea de a genera si de a transfera cunoastere catre societate prin:

  • formarea initiala si continua la nivel universitar a studentilor, in scopul dezvoltarii personale cu accent pe insertia profesionala a individului pentru satisfacerea nevoii de competenta a mediului economic din domeniul naval si portuar
  • cercetarea stiintifica, dezvoltarea, inovarea si transferul tehnologic, prin creatie individuala si colectiva, in domeniul stiintelor ingineresti si managementului naval si portuar, prin asigurarea, valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora

Studentilor care isi desfasoara activitatea in cadrul Facultatii de Navigatie si Management Naval li se asigura dezvoltarea competentelor si abilitatilor specifice ofiterilor maritimi, inginerilor pentru marina civila si inginerilor-economisti pentru domeniul portuar.

Programe de studii:
Sectia de Marina Civila
Studii Universitare de Licenta. Durata scolarizarii: 4 ani. Invatamant cu frecventa.
 
Domeniul de Studii Inginerie Marina si Navigatie
  • Navigatie si Transport Maritim si Fluvial
Coordonator program de studii: Cdor.Lect.univ.dr.ing. Alecu Toma (alecu.tomaanmb.ro)
Domeniul de Studii Inginerie si Management
  • Inginerie si Management Naval si Portuar
Coordonator program de studii: Lt.cdor Conf.univ. dr.ing. Nistor Filip (nistor.filipanmb.ro)
Studii Universitare de Licenta. Durata scolarizarii: 4 ani. Invatamant cu Frecventa Redusa.
Domeniul de Studii Inginerie Marina si Navigatie
  • Navigatie si Transport Maritim si Fluvial
Coordonator program de studii: Cdor.Instr.av.dr.ing. Dinu Atodiresei (dinu.atodireseianmb.ro)
Domeniul de Studii Inginerie si Management
  • Inginerie si Management Naval si Portuar
Coordonator program de studii: Lt.col.Conf.univ.dr. Catalin Popa (catalin.popaanmb.ro)
Studii Universitare de Masterat. Durata scolarizarii: 3 semestre, invatamant cu frecventa.
Domeniul de Studii Inginerie Navala si Navigatie
  • Stiinte nautice
Coordonator program de studii: Cdor.Conf.univ.dr.ing. Mihail Pricop (mihail.pricopanmb.ro)
Domeniul de Studii Inginerie si Management
  • Inginerie si Management Naval si Portuar
Coordonator program de studii: Cdor.Prof.univ.dr.ing. Florin Nicolae (florin.nicolaeanmb.ro)
Studii Universitare de Masterat. Durata scolarizarii: 4 semestre, invatamant cu frecventa.
Domeniul de Studii Inginerie si Management
  • Managementul Sistemelor Logistice
Coordonator program de studii: Cdor.Prof.univ.dr.ing. Florin Nicolae (florin.nicolaeanmb.ro)


Laboratoare si simulatoare comune facultatilor: link


Ultima actualizare: 02 Octombrie 2015