Facultatea de Navigatie si Management Naval
Conducerea facultatii :
Decan:
Cdor.Conf.univ.dr.ing. Atodiresei Dinu-Vasile [CV european]
Prodecan pentru invatamant si asigurarea calitatii:
Lt.cdor. S.L.univ.dr.ing. Cotorcea Alexandru [CV european]
Prodecan pentru cercetare stiintifica
Conf.univ.dr. Bautu Andrei [CV european]

Facultatea de Navigatie si Management Naval isi asuma misiunea de a genera si de a transfera cunoastere catre societate prin:

  • formarea initiala si continua la nivel universitar a studentilor, in scopul dezvoltarii personale cu accent pe insertia profesionala a individului pentru satisfacerea nevoii de competenta a mediului economic din domeniul naval si portuar
  • cercetarea stiintifica, dezvoltarea, inovarea si transferul tehnologic, prin creatie individuala si colectiva, in domeniul stiintelor ingineresti si managementului naval si portuar, prin asigurarea, valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora

Studentilor care isi desfasoara activitatea in cadrul Facultatii de Navigatie si Management Naval li se asigura dezvoltarea competentelor si abilitatilor specifice ofiterilor maritimi, inginerilor pentru marina civila si inginerilor-economisti pentru domeniul portuar.

Programe de studii:
Sectia de Marina Civila
Studii Universitare de Licenta. Durata scolarizarii: 4 ani. Invatamant cu frecventa.
 
Domeniul de Studii Inginerie Marina si Navigatie
Coordonator program de studii: Cpt.cdor.Conf.univ.dr.ing. Lupu Sergiu (sergiu.lupuanmb.ro)
Domeniul de Studii Inginerie si Management
Coordonator program de studii: Lt.cdor Conf.univ. dr.ing. Nistor Filip (nistor.filipanmb.ro)
Studii Universitare de Masterat. Durata scolarizarii: 3 semestre, invatamant cu frecventa.
Domeniul de Studii Inginerie Navala si Navigatie
Coordonator program de studii: Conf.univ.dr.ing. Mihail Pricop (mihail.pricopanmb.ro)
Domeniul de Studii Inginerie si Management
Coordonator program de studii: Prof.univ.dr.ing. Florin Nicolae (florin.nicolaeanmb.ro)
Coordonator program de studii: Prof.univ.dr.ing. Florin Nicolae (florin.nicolaeanmb.ro)


Laboratoare si simulatoare comune facultatilor: link


Ultima actualizare: 13 Mai 2020