0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Despre noi / Senat

Hotarari 2023

HOTARARILE SENATULUI UNIVERSITAR
AL ACADEMIEI NAVALE "MIRCEA CEL BATRAN"
ANUL 2024

Data sedinteiNr.hotarariiContinut
17.01.2024 796_A Modificarea componentei Biroului Electoral ANMB
796_B Validarea rezultatelor alegerii reprezentantilor cadrelor didactice in consiliile facultatilor
796_C Modificarea componentei comisiilor permanente ale Senatului ANMB
796_D Modificarea componentei Biroului Senatului ANMB
796_E Avizarea formelor preliminare pentru Regulamentul de admitere si Regulamentul de finalizare studii
31.01.2024 797_A Aprobarea Executiei bugetare a ANMB pentru anul 2023 si al Bilantului financiar-contabil al ANMB la 31.12.2023
797_B Aprobarea Raportului Comisiei de etica a Academiei Navale "Mircea cel Batran" pentru anul 2023
797_C Aprobarea Raportului privind activitatea SAS - 2023
797_D Aprobarea Planului de activitati SAS - 2024
797_E Aprobarea Raportului privind activitatea CCOC - 2023
797_F Aprobarea Planului de activitati CCOC - 2024
797_G Aprobarea Raportului privind activitatea CEAC - 2023
797_H Aprobarea Planului de activitati CEAC - 2024
797_I Aprobarea componentei comisiilor examenelor de diploma si disertatie, pe programe de studii, sesiunea februarie-martie 2024
797_J Aprobarea Graficului activitatilor pentru sustinerea examenului de diploma sesiunea februarie-martie 2024
797_K Aprobarea Planului de invatamant al programului de studii universitare de masterat Operarea si conducerea sistemelor electroenergetice navale
797_L Aprobarea Raportului de autoevaluare al programului de studii universitare de masterat Inginerie si Management Naval si Portuar
797_M Aprobarea Raportului de autoevaluare al programului de studii universitare de masterat Managementul Sistemelor Logistice
797_N Aprobarea mobilitatilor studentesti incoming pentru semestrul II al anului univ. 2023 - 2024
797_O Aprobarea Planului operational pe anul 2024
797_P Aprobarea Planului de activitati al Senatului ANMB pentru anul 2024
797_R Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de admitere in anmb pentru anul universitar 2024-2025
797_S Aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenelor de diploma/disertatie pentru anul universitar 2023-2024
797_T Aprobarea Regulamentului studii licenta
797_U Aprobarea Regulamentului studii masterat
797_V Vacantare locuri reprezentanti studenti FNMN
09.02.2024 798_A Aprobarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic vacant de conf. univ., militar, pozitia 5 TAN
798_B Aprobarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic vacant de Conf. univ., civil, pozitia 12 TAN
798_C Aprobarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic vacant de Conf. univ., civil, pozitia 13 TAN
798_D Aprobarea rezultatului concursului de ocupare a postului didactic vacant de Conf. univ., civil, pozitia 11 IMNP
798_E Aprobarea rezultatului concursului pentru ocuparea postului didactic vacant de Sef lucrari, civil, pozitia 17 NTN
798_F Aprobarea rezultatului examen promovare Conf. univ,, militar, pozitia 4 TAN
798_G Aprobarea rezultatului examen promovare Conf. univ,, civil, pozitia 11 TAN
28.02.2024 799_A Aprobarea raportului anual "Evaluarea cadrelor didactice FNMN 2022-2023"
799_B Aprobarea calificativelor obtinute de personalul didactic preuniversitar din cadrul Centrelor de limbi straine pentru anul 2023
799_C Aprobarea cerere sustinere de activitati didactice la Universitatea "Spiru Haret" din Constanta, in semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024
799_D Aprobarea Analizei Planului Editorial pe anul 2023
799_E Aprobarea Planului Editorial pe anul 2024
799_F Aprobarea cuantumului cheltuielilor de regie pe proiecte de cercetare in anul 2024
799_G Aprobarea Analizei Planului de cercetare stiintifica pe anul 2023
799_H Aprobarea Planului de cercetare stiintifica pe anul 2024
799_I Aprobarea ameliorarii statelor de functii didactice
799_J Aprobare posturi vacante
799_K Aprobarea Raportului de autoevaluare a domeniului de masterat Inginerie electrica, programul de studii Operarea si conducerea sistemelor electroenergetice navale
799_L Aprobarea planurilor de invatamant pentru domeniul de masterat Inginerie Navala si Navigatie
799_M Aprobarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica
799_N Aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor didactice si de cercetare vacante
799_O Aprobarea Metodologiei de recunoastere automata de catre Academia Navala "Mircea cel Batran" a functiilor didactice obtinute in strainatate
799_P Actualizarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de diploma/disertatie in Academia Navala "Mircea cel Batran" valabil in anul universitar 2023-2024
799_R Actualizarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de admitere in Academia Navala "Mircea cel Batran" pentru anul universitar 2024-2025
799_S Aprobarea Metodologiei intocmirii si prezentarii proiectului de diploma
799_T Aprobarea Metodologiei intocmirii si prezentarii lucrarii de disertatie
799_U Aprobarea proiectului Cartei universitare in vederea punerii in dezbatere publica a comunitatii universitare ANMB
799_V Aprobarea modificarii si completarii componentei CEAC
799_Z Raportului Senatului universitar ANMB privind activitatea desfasurata in mandatul 2020-2024
12.03.2024 (I) 800_A Aprobarea propunerii privind schimbarea incadrarii domeniului de licenta Inginerie marina si navigatie si a domeniului de doctorat/masterat Inginerie navala si navigatie
800_B Aprobarea raportului anual "Evaluarea cadrelor didactice FIM 2022-2023"
800_C Validarea rezultatelor alegerilor partiale pentru desemnarea reprezentantilor studentilor FNMN
800_D Validarea rezultatelor alegerilor pentru reprezentantii cadrelor didactice si de cercetare in Senatul ANMB
12.03.2024 (II) 801_A Alegerea presedintelui Senatului ANMB, perioada 2024-2029
20.03.2024 802_A Confirmarea mandatului presedintelui Senatului ANMB
802_B Validarea prorectorului pentru invatamant universitar ANMB (mandat partial)
802_C Aprobarea incheierii contractului de management intre Senatul univ. si comandatul (rectorul) ANMB
802_D Aprobarea componentei comisiilor permanente ale Senatului ANMB
802_E Aprobarea componentei Biroului Senatului ANMB
802_F Aprobarea calendarului de organizare si desfasurare a concursului public de selectie pentru functia de decan al FNMN (mandat partial)
28.03.2024 803_A Validarea Raportului rectorului privind starea Academiei Navale "Mircea cel Batran"
803_B Aprobarea proiectului Cartei universitare a Academiei Navale "Mircea cel Batran" in urma dezbaterii publice
803_C Aprobarea modificarii componentei CEAC
803_D Aprobarea acordarii a 5 burse in valoare de 1100 lei/ bursa in semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024
803_E Aprobarea completarii listei cadrelor didactice asociate invitate in anul universitar 2023-2024 si echivalarea gradelor didactice aferente
803_F Aprobarea Statului de functii didactice al structurii Cursuri pentru formare continua a resurselor umane aferent Cursurilor postuniversitare
803_G Aprobarea actualizarii Strategiei pentru cercetare stiintifica, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic
15.04.2024 804_A Validarea rezultatului concursului public de selectie pentru ocuparea functiei de decan FNMN (mandat partial)
804_C Aprobarea calendarului de organizare si desfasurare a alegerilor partiale pentru functia de director IMNP
804_D Validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de director general administrativ ANMB
25.04.2024 806_A Aprobarea procedurilor revizuite din QA-Code1 privind cercetarea stiintifica
806_B Aprobarea Raportului de autoevaluare a domeniului de studii de masterat Inginerie Navala si Navigatie si a programelor de studii din compunere
806_C Aprobarea modificarii Calendarului activitatilor educationale pentru anul universitar 2023-2024
806_D Aprobarea Calendarului de desfasurare a concursului de admitere pentru Sectia civila - sesiunile iulie 2024 si septembrie 2024
806_E Aprobarea taxelor valabile pentru anul universitar 2024-2025
806_F Aprobarea completarii si modificarii Metodologiei de ocupare a posturilor didactice si de cercetare vacante
806_G Validarea rezultatelor alegerilor partiale la nivelul departamentului IMNP
16.05.2024 807_A Aprobarea componentei comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante
807_B Aprobarea Cartei universitare si supunerea spre dezbatere publica a comunitatii universitare a ANMB
30.05.2024 808_A Aprobarea mentinerii calitatii de titular a doamnei Lect.univ.dr. Camelia Alibec
808_B Aprobarea mentinerii calitatii de titular a domnului Conf.univ.dr. Romeo Bosneagu
808_C Aprobarea completarii si modificarii Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de admitere in ANMB in anul universitar 2024-2025
808_D Aprobarea componentei comisiilor de admitere in ANMB, sesiunile iulie si septembrie 2024
808_E Aprobarea componentei comisiilor examenelor de finalizare a studiilor, sesiunea iulie 2024
808_F Aprobarea graficului de desfasurare a examenului de diploma, sesiunea iulie 2024
808_G Aprobarea procedurii P.O. 03-07 Verificarea antiplagiat a proiectelor de diploma si a lucrarilor de disertatie
808_H Aprobarea Metodologiei Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC) al ANMB
808_I Aprobarea modificarii numarului de posturi pentru personalul didactic auxiliar si cel administrativ
808_J Aprobare Codului de conduita pentru preventia si sanctionarea xenofobiei, radicalizarii si discursului instigator la ura al ANMB