Management educational

Facultati

Resurse educationale

Nave scoala

Regulamente

 • DESFASURAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE ONLINE(.pdf)
 • REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL FACULTATII DE INGINERIE MARINA(.pdf)
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL FACULTATII DE NAVIGATIE SI MANAGEMENT NAVAL(.pdf)
 • REGULAMENT DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DIN ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN"(.pdf)
       Anexa 1 - Chestionar evaluare colegiala (.pdf),
       Anexa 2 - Chestionar de evaluare a cadrului didactic de catre studenti (.pdf),
       Anexa 3 - Cuprins (.pdf),
       Anexa 3.1 - Grile autoevaluare 2021 (MSN) (.pdf),
       Anexa 3.2 - Grile autoevaluare 2021(SI) (.pdf),
       Anexa 3.3 - Grile autoevaluare 2021 (SE) (.pdf),
       Anexa 3.4 - Grile autoevaluare 2021 (SS) (.pdf),
       Anexa 3.5 - Grile autoevaluare 2021(ASU) (.pdf),
       Anexa 4 - Tabel evaluare cadre didactice (.pdf)
 • METODOLOGIA ACTIVITATII DE SECRETARIAT PENTRU COMPLETAREA REGISTRELOR MATRICOLE SI CATALOAGELOR DISCIPLINELOR(.pdf)
 • METODOLOGIE PRIVIND ECHIVALAREA SI RECUNOASTEREA DIPLOMELOR CARE NU CORESPUND CICLURILOR DE STUDII UNIVERSITARE TIP BOLOGNA IMPLEMENTATE IN ROMANIA, CONFORM LEGII NR. 288 DIN 2004(.pdf)


Ultima actualizare: 11 August 2021