Management educational

Facultati

Resurse educationale

Nave scoala

Regulamente

  • DESFASURAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE ONLINE(.pdf)
  • REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL FACULTATII DE INGINERIE MARINA(.pdf)
  • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL FACULTATII DE NAVIGATIE SI MANAGEMENT NAVAL(.pdf)
  • REGULAMENT DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DIN ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN"(.pdf)
  • METODOLOGIA ACTIVITATII DE SECRETARIAT PENTRU COMPLETAREA REGISTRELOR MATRICOLE SI CATALOAGELOR DISCIPLINELOR(.pdf)
  • METODOLOGIE PRIVIND ECHIVALAREA SI RECUNOASTEREA DIPLOMELOR CARE NU CORESPUND CICLURILOR DE STUDII UNIVERSITARE TIP BOLOGNA IMPLEMENTATE IN ROMANIA, CONFORM LEGII NR. 288 DIN 2004(.pdf)


Ultima actualizare: 11 Noiembrie 2019