0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Studenti / Servicii studentesti

Biserica - poartă spre veșnicie

Biserica este așezământul sfânt întemeiat de Domnul nostru Iisus Hristos, prin întruparea, moartea și învierea Sa, și apoi, desăvârșit, prin pogorârea Sfântului Duh și prin propovăduirea și jertfa Sfinților Apostoli și a urmașilor lor – martiri, episcopi, preoți, diaconi și toți sfinții.

Biserica este obștea tuturor creștinilor care cred în Hristos, care mărturisesc aceeași dreaptă credință în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și care ascultă de slujitorii sfințiți rânduiți de Sfinții Apostoli și de urmașii lor.

Biserica este și lăcașul de cult unde oamenii împreună cu îngerii laudă pe Dumnezeu, unde se roagă, fac metanii, sărută sfintele icoane, dau daruri la Altar ca să fie pomeniți la Sfânta Liturghie spre mântuire, atât ei, cât și cei morți care așteaptă ajutorul celor vii. Nu putem fi în Biserică fără locaș de rugăciune, fără preoție, fără jetfă liturgică, fără Sfintele Taine și fără harul Duhului Sfânt care ne asigură mântuirea.

Mântuitorul numește lăcașul de cult și Casa Tatălui Meu, ca să nu uităm că în biserica în care ne rugăm și săvârșim toate cele sfinte, nu locuiește numai Fiul lui Dumnezeu, ci și Tatăl și Duhul Sfânt, Treimea Cea de o ființă și nedespărțită.

Luând aminte la ce reprezintă Biserica, în primăvara anului 2002, comandantul Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", domnul contraamiral de flotilă Gheorghe Marin avut inițiativa înființării în instituția noastră a unui lăcaș de cult ortodox pentru nevoile spirituale ale cadrelor militare și civile și ale studenților. Tot domnia sa a prevăzut încadrarea unui preot militar care să slujească în acest locaș de cult.

În prima jumătate a lunii aprilie din anul 2002 s-a amenajat, cu mijloace proprii ale instituției și cu ajutorul unor donatori, în aceeași clădire care adăpostea și muzeul unității, o capelă având ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Aceasta a fost sfințită pe 23 aprilie 2002 de către IPS Teodosie.

Pe parcursul anilor 2018 și 2019 capela a fost renovată integral și înfrumusețată cu pictură murală în stil neobizantin. A fost resfințită pe data de 7 octombrie 2019.

Capela dispune de toate cele necesare desfășurării tuturor actelor cultice. La intrare este și o bibliotecă cu un fond de carte specific pusă la dispoziția doritorilor de lectură. În fiecare duminică și la toate sărbătorile creștine de peste an aici se săvârșește Sfânta Liturghie. Capela este permanent deschisă și studenții, cadrele militare și civile își găsesc pacea sufletească în ea.

În toată această perioadă, de la întemeiere și până în prezent slujitor la Sfântul Altar al acestei capele este preotul Emanuel Bodea. Fost ofițer militar de marină a ales să slujească Forțelor Navale din perspectiva misiunii preoțești din anul 2002. Prezent în instituție din 1992 din postura de student, apoi ca ofițer și acum ca preot, părintele Emanuel Bodea veghează și se roagă la Dumnezeu pentru liniștea și buna înțelegere între oameni. El este permanent acolo unde este nevoie de un cuvânt de îmbărbătare, de sprijin sufletesc, de ajutor în înțelegere a vieții din perspectiva veșniciei.

Rugăm pe Atotmilostivul nostru Dumnezeu să păzească în pace acest lăcaș creștin și pe toți ostenitorii instituției noastre.