0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

C.C.I.M./ Misiune si obiective

Misiunea Centrului de Cercetari Interdisciplinar in domeniul Maritim (C.C.I.M.) este de a coordona cercetarea stiintifica fundamentala si aplicativa, precum si executarea de activitati conexe cercetarii-dezvoltarii - furnizarea de consultanta, diseminarea rezultatelor cercetarilor efectuate prin publicatii ori evenimente stiintifice si executarea de activitati de inovare si dezvoltare experimentala - in domeniul maritim.

Viziunea Centrului de Cercetari Interdisciplinar in domeniul Maritim este centrata pe implicarea activa in demersurile stiintifice la nivel regional si national, cu rezultate notabile, care sa confere centrului dar si Academiei Navale, vizibilitate si recunoastere internationala in domeniul maritim, prin implicarea cercetatorilor proprii, prin polarizarea interesului de cercetare din exterior si prin atragerea tinerilor in activitatile specifice organizate si executate in cadrul centrului.

Dezvoltarea cercetarii stiintifice si tehnologice in domeniul tehnologiilor asociate domeniului maritim este orientata in urmatoarele arii de interes:

 • dezvoltarea durabila a transportului naval (protectia mediului, energie din surse regenerabile, perspective ecologice, politici de transport naval si portuar);
 • cercetari in domeniul navigatiei si activitatii portuare (optimizarea proceselor de operare navala si portuara, constructii navale, manevra navei, sisteme navale si portuare de navigatie, mecanica fluidelor, simulare-modelare in operarea navala si portuara);
 • cercetari in domeniul riscurilor, al sigurantei maritime si portuare, analiza structurilor critice, politici europene in domeniul naval;
 • managementul activitatilor de operare navala si portuara (management naval si portuar, managementul transporturilor multimodale, logistica transporturilor, logistica serviciilor portuare, managementul resurselor umane in transporturi, management guvernamental si management european in industria navala, strategii in transporturile maritime si transporturile fluviale);
 • cercetari fundamentale - aplicatii in transporturile navale si operarea portuara (modele de optimizare, metode numerice, algoritmi, produse informatice, cercetari in fizica si chimie);
 • dezvoltarea durabila a transportului naval (protectia mediului, energie din surse regenerabile);
 • cercetari in domeniul tehnologiilor folosite in industria navala si in domenii conexe (optimizarea proceselor tehnice navale si portuare, constructii navale, instalatii navale, motoare cu ardere interna, mecanica fluidelor, simulare-modelare in operarea navala);
 • cercetari in domeniul ingineriei electrice, cu aplicabilitate in industria navala si in domenii conexe;
 • cercetari fundamentale - aplicatii in transporturile navale si operarea portuara (modele de optimizare, metode numerice, algoritmi, produse informatice, cercetari in fizica si chimie).

Din punct de vedere functional C.C.I.M. este organizat in directii de cercetare specifice domeniilor de competenta (de expertiza) ale centrului, fiecare dintre aceste directii fiind condusa de un coordonator stiintific. Domeniile de competenta (de expertiza) specifice centrului sunt:

 • dezvoltare durabila in industria navala;
 • aplicatii ale managementului in transportul naval si operarea portuara;
 • tehnici si tehnologii de dezvoltare a transportului maritim si fluvial;
 • stiinte fundamentale aplicate in industria navala;
 • proiecte interdisciplinare in industria navala;
 • procesele si produsele inovative in ingineria electrica;
 • tehnica tensiunilor inalte si incercari echipamente electrice;
 • masini termice, instalatii de propulsie, instalatii auxiliare de bord;
 • modelarea si simularea proceselor;
 • armamentul naval.

Directiile de cercetare si coordonatorii stiintifici sunt stabiliti anual de catre Directorul centrului si sunt avizate de catre Consiliul Stiintific al ANMB, odata cu analiza planului strategic si operational la inceputul anului universitar.