Modele subiecte admitere:
(burse studii)

Subiecte admitere:
(burse studii)

Facultatea de Inginerie Marina:

Limba engleza:

Admitere 2017

Oferta educationala

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o universitate publica de educatie si cercetare stiintifica. Misiunea noastra este formarea absolventilor la nivel universitar care sa satisfaca nevoia de competente a Fortelor Navale Romane si mediului economic din domeniul maritim, naval si portuar.
ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de licenta (sectia civila si sectia militara) si studii universitare de masterat (sectia civila) in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica, si Inginerie si Management. Toate programele de studii universitare de licenta si masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul superior (ARACIS) si certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO).
Regulamentul de admitere, documentele pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc in sectiunea Oferta educationala. Programele de studii de licenta (formele de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa) si de masterat (forma de invatamant cu frecventa) sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.Ultima actualizare: 09 Martie 2017