Prima pagina admitere

Modele subiecte admitere:
Matematica

Subiecte admitere:
Matematica (doar pentru locurile fara taxa la Sectia Militara si Sectia Civila)

Limba engleza (doar pentru Sectia Militara)

Admitere 2017

Oferta educationala

Anunturi

  • Dosarul de concurs contine copii simple sau legalizate dupa documentele necesare la inscriere. Pentru a certifica copiile simple "conform cu originalul", candidatii trebuie sa prezinte documentele originale sau copii legalizate ale acestora.

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o universitate publica de educatie si cercetare stiintifica maritima. Misiunea noastra este formarea absolventilor la nivel universitar care sa satisfaca nevoia de competente a Fortelor Navale Romane si mediului economic din domeniul maritim, naval si portuar.
ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de licenta la sectia civila (Inginerie si Management Naval si Portuar, Navigatie si Transport Maritim si Fluvial, Electromecanica si Electromecanica Navala) si sectia militara (Navigatie, hidrografie si echipamente navale si Electromecanica Navala) si studii universitare de masterat la sectia civila (Sisteme electromecanice navale, Stiinte nautice, Managementul Sistemelor Logistice si Inginerie si management naval si portuar) in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica, si Inginerie si Management.
Toate programele de studii universitare de licenta si masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul superior (ARACIS) si certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO).
Regulamentul de admitere, documentele pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc in sectiunea Oferta educationala. Programele de studii de licenta (formele de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa) si de masterat (forma de invatamant cu frecventa) sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.Ultima actualizare: 19 Iulie 2017