0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Studenti / Servicii studentesti

Ce este și cu ce se ocupă compartimentul de asistență psihologică

Compartimentul de asistență psihologică din ANMB este structura specializată care asigură capacitatea optimă de funcționare a studenților militari și a personalului ANMB din punct de vedere al factorului psihologic. Asistenţa psihologică la nivelul unităţii constă în acţiunile şi măsurile întreprinse de psihologul unităţii în scopul evaluării caracteristicilor psihice ale resursei umane şi acordării sprijinului specializat necesar restabilirii sau menţinerii echilibrului psihic, în vederea adaptării studenților și personalului la solicitările psihice specifice mediului militar.

Modalităţile principale de acţiune ale asistenţei psihologice sunt de natură: - profilactică (în care s-au întreprins măsuri de prevenire a unor manifestări psihice, a unor situaţii de viaţă dezechilibrante, stresante); - uzuală (prin care s-a asigurat o evaluare a posibilităţilor de intervenţie rapidă prin centrarea unor soluţii specifice şi alegerea de metode adecvate pentru cazuri particulare de ajutor la criză);

Prin consilierea individuală și de grup, dezvoltare personală - se învață tehnici de restructurare cognitivă, de modificare a gândurilor automate disfuncționale, recunoașterea și înțelegerea diferenței dintre condițiile raționale și cele iraționale, tehnici de intervenție la nivel comportamental.

Se urmărește: - o mai bună cunoaștere individuală și colectivă și pentru a dezvolta mecanisme de funcționare ca echipă; - promovarea sănătății mentale și dezvoltarea/optimizarea personală, controlul stresului operațional, ameliorarea problemelor psihocomportamentale de intensitate subclinică, tratamentul tulburărilor psihice relaționate cu stresul și evenimentele traumatice, adaptarea la viața militară.

Psihologul Academiei Navale efectuează în principal următoarele activități:

  • evaluarea inițială a studenților de anul I pentru depistarea tulburărilor de comportament ca adaptare la mediul militar, identificarea persoanelor cu nevoi de asistență psihologică, apoi și pe parcursul anilor următori de studiu în funcție de activitățile la care vor participa; evaluarea este finalizată în cadrul unui interviu și acordarea avizelor psihologice;
  • evaluarea personalului militar pentru: admiterea la serviciul interior, participarea la misiuni internaționale, prelungirea contractelor de muncă;
  • evaluarea personalului civil didactic în conformitate cu normele SSM;
  • evaluarea periodică a personalului civil nedidactic;
  • consiliere individuală;
  • consiliere de grup;
  • dezvoltare personală.

Dotare


Compartimentul de asistență psihologică dispune de un cabinet psihologic și un laborator de psihologie militară dotat cu calculatoare și un soft specializat în testare/evaluare psihologică a studenților militari și a personalului militar. Unde ne desfășurăm activitatea:
Compartimentul de asistență psihologică este situat în pavilionul I la etajul 1.

Date de contact
Pcc. Psiholog principal Gherghina ALEXE
Telefon 4178/150
Program consiliere: Luni –Joi, între orele 10.00-14.00