0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Despre noi / Prezentare generala

Misiune

Conform Cartei universitare, ANMB isi asuma misiunea de a genera si de a transfera cunoastere catre societate prin:
- Formare initiala si continua la nivel universitar, in scopul dezvoltarii personale, cu accent pe insertia profesionala, a individului pentru satisfacerea nevoii de competenta a beneficiarilor si a mediului economic din domeniul maritim, naval si portuar;
- Cercetare stiintifica, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic, prin creatie individuala si colectiva, in domeniul stiintelor ingineresti, prin asigurarea, valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora.

Pornind de la misiunea institutiei, Programul Managerial al Rectorului 2020-2024 prezentat la alegerile universitare si asumat de comunitatea academica si tinand cont de cerintele beneficiarilor si recomandarile institutiilor de evaluare externa a calitatii, intreaga activitate desfasurata este orientata catre realizarea obiectivelor strategice formulate.

ANMB are un Plan strategic de dezvoltare institutionala in care sunt cuprinse obiective strategice, implementate prin Planuri operationale anuale. Gradul de indeplinire a acestor planuri operationale anuale reprezinta criteriu de apreciere in evaluarea performantelor conducerii si administratiei.

Obiectivele educationale sunt legate de formarea de competente specifice pentru studenti, in calificarea lor, prin promovarea unui invatamant de calitate si tratarea studentilor ca parteneri in educatie.

ANMB are un Cod al eticii si integritatii academice prin care apara valorile libertatii academice, autonomiei universitare si integritatii etice, dispune de practici si mecanisme clare pentru aplicarea codului si prevede modalitati de control a aplicarii codului.

Senatul reprezinta comunitatea academica si este cel mai inalt for de decizie si deliberare la nivelul institutiei. Senatul isi exercita functiile prin intermediul regulamentelor, metodologiilor si hotararilor ale caror prevederi sunt obligatorii pentru intreaga comunitate academica. Toate persoanele cu functii de conducere academica si administrative au obligatia de a raspunde interpelarilor Senatului la problemele care intereseaza comunitatea academica.

ANMB are un sistem de conducere coerent, integrat si transparent, bazat pe o administratie eficace si eficienta, adaptata misiunii si obiectivelor asumate. Astfel, ANMB este condusa operativ de catre Consiliul de administratie pe baza Regulamentului de functionare.

Reprezentantii studentilor sunt alesi prin vot universal, in conformitate cu prevederile Regulamentului activitatii profesionale a studentilor si Cartei Universitare, pentru a face parte din consiliile facultatilor, Senat si comisiile Senatului.

ANMB raspunde in fata autoritatii publice pentru: calitatea activitatii didactice si de cercetare, asigurarea libertatii academice, respectarea legislatiei in vigoare a politicilor nationale si europene in domeniul invatamantului superior, pentru transparenta deciziilor, respectarea normelor de etica universitara si gestionarea eficienta a resurselor.

ANMB este un pol de expertiza universitara in viata publica constanteana prin participarea sa activa in domeniile sale de competenta si in domeniile conexe. Acest lucru este realizat prin intensificarea relatiilor de colaborare pe care le are deja cu autoritatile si institutiile locale si regionale Facultatile beneficiaza de libertate academica in domeniile didactic si stiintific, potrivit Cartei Universitare si a regulamentelor proprii.

Prin colaborarea sa cu alte institutii din zona Dobrogei si transfrontaliera, ANMB este un factor integrator in implementarea politicilor Uniunii Europene in regiunea de Sud-Est a Romaniei. Abilitatea de schimbare si dezvoltare a fost deja dovedita prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii de peste 15 ani atunci cand acest fapt nu era in atentia multor universitati din Romania.