0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Formare continua

CURSURI NONUNIVERSITARE DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA DESFASURATE IN CADRUL ACADEMIEI NAVALE "MIRCEA CEL BATRAN"


1. CURS COMANDANT DE NAVA

Durata studiilor: 1 saptamana
Forma de invatamant: cu frecventa
Misiunea programului de studii: Informarea comandantilor de nava asupra tuturor factorilor de risc si a mijloacelor prin care acesti factori pot fi controlati pentru a evita greseli costisitoare atat direct, prin afectarea integritatii navei si echipajului, cat si indirect prin afectarea din punct de vedere ecologic al mediului si prin deteriorarea imaginii institutiei.

Obiective generale
Obiective specifice
Competente
Competente profesionale
Competente transversale

2. CURS MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Durata studiilor: 1 saptamana
Forma de invatamant: cu frecventa
Misiunea programului de studii: Planificarea, programarea si implementarea proiectelor in domeniul militar.

Obiectiv general
Obiectiv specific
Competente
Competente profesionale
Competente transversale

3. CURS DE OFITER DE CART-PUNTE

Tipul cursului: Curs de specializare ofiteri punte
Durata studiilor: 1 saptamana
Forma de invatamant: cu frecventa
Misiunea programului de studii: Specializarea ofiterilor de punte in atingerea, cel putin, a nivelului minim de cunostinte, a gradului de intelegere si deprinderilor practice necesare dobandirii competentelor pentru executarea, in bune conditii, a cartului de navigatie

Obiective generale
Obiective specifice
Competente
Competente profesionale
Competente transversale

4. CURS DE OFITER DE CART-MASINA

Tipul cursului: Curs de specializare ofiteri masina
Durata studiilor: 1 saptamana
Forma de invatamant: cu frecventa
Misiunea programului de studii: Specializarea ofiterilor mecanici in atingerea, cel putin, a nivelului minim de cunostinte, a gradului de intelegere si deprinderilor practice necesare dobandirii competentelor pentru executarea, in bune conditii, a cartului

Obiective generale
Obiective specifice
Competente
Competente profesionale
Competente transversale

5. CURS MANAGEMENTUL CRIZELOR LA BORDUL NAVELOR MILITARE

Tipul cursului: Curs de specializare ofiteri punte
Durata studiilor: 1 saptamana
Forma de invatamant: cu frecventa
Misiunea programului de studii: Dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si competentelor profesionale necesare pentru desfasurarea activitatilor de la bordul navelor, referitoare la siguranta operatiunilor desfasurate pentru echipaj, nava si protectia mediului inconjurator, in relatie cu particularitatile operationale ale managementului situatiilor de urgenta la bordul navelor maritime

Obiective generale
Obiective specifice
Competente
Competente profesionale
Competente transversale

6. CURS RADIO OPERATOR GMDSS (SI RECONFIRMARE GMDSS)

Durata studiilor: 1 saptamana
Forma de invatamant: cu frecventa
Misiunea programului de studii: Cursul acopera instruirea teoretica (in romana si engleza), proceduri de comunicatii navale, practica si exercitii pe simulator Radio VHF

Obiectiv general
Obiective specifice
Competente
Competente profesionale
Competente transversale

7. CURS DE INSTRUCTOR PENTRU SIMULATORUL PROTEUS

Durata studiilor: 1 saptamana
Forma de invatamant: cu frecventa
Misiunea programului de studii: Cursul este destinat instruirii si evaluarii individuale a operatorilor sau pentru instruirea si evaluarea colectiva a echipelor de lupta din CIC-ul unei nave de lupta sau simultan, din CIC-urile a pana la 6 nave de lupta, la standarde NATO, in limbile engleza si romana.

8. CURS COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICA A ECHIPAMENTELOR ELECTRONICE LA BORDUL NAVELOR

Durata studiilor: 1 saptamana
Forma de invatamant: cu frecventa
Misiunea programului de studii: Studiul fenomenelor electromagnetice perturbatoare si a protectiei personalului si echipamentelor specifice impotriva acestora.

Obiectiv general
Obiective specifice
Competente
Competente profesionale
Competente transversale

9. CURS DE MENTENANTA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR SI ECHIPAMENTELOR FRIGORIFICE NAVALE

Durata studiilor: 1 saptamana
Forma de invatamant: cu frecventa
Misiunea programului de studii: Instruirea celor care deservesc instalatiile frigorifice de producere a frigului industrial cu diferite capacitati, din unitatile specifice navale.

Obiective generale
Obiective specifice
Competente
Competente profesionale
Competente transversale

10. CURS DE CONDUCATOR AMBARCATIUNI CLASA C SI D

Durata studiilor: 1 saptamana
Forma de invatamant: cu frecventa
Misiunea programului de studii: Insusirea de cunostinte si formarea de deprinderi practice pentru navigatia in conditii de siguranta cu ambarcatiuni de agrement

Obiectiv general
Obiective specifice
PRECIZARI ORGANIZATORICE SI METODICE
Absolventii cursurilor de pregatire se pot inscrie ulterior la examenul oficial de navigatie sustinut la una dintre capitaniile ANR (Autoritatea Navala Romana) din teritoriu.