0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Cercetare / Proiecte de cercetare

Contracte, granturi incheiate 2016-2024Nr.crt.Titlul proiectuluiPerioada de
implementare
Programul accesatDirector/responsabil proiect/ Colectiv Parteneri/ColaboratoriBugetul proiectului
1. CAPACITATI - ANELIS PLUS ctr.420/2013, acces la 3 baze de date internationale 2013-2015 PNCDI II-CNMP UEFISCDI-ANMB partener 33.259,424 euro
2. Dezvoltarea si implementarea de solutii moderne aferente sistemelor de propulsie de turbine cu gaze si a sistemelor conexe acestora - TURBONAV 2017-2020 PN - III - P2 - 2.1 - SOL - 2016 - 04 - 0064 O.Tarabuta, F. Nicolae, A Popa, D. Marasescu, A Cotorcea in colaborare cu de Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI; ICPE-CA - Bucuresti; ROMAERO S.A. Total ANMB-176.056 lei; - Buget 2018 ANMB- 15.410 lei
3. Sa ne protejam mai bine viitorul! Cybersecurity avansat, Cod proiect 133334 01.09.2020-01.09.2022 Programul Operational Capital Uman POCU/626/6/13/
Obiectivul general al acestui proiect este reprezentat de crearea de competente si locuri de munca in unul din domeniile prioritare identificate in SNC (Tehnologia informatiei si comunicatiilor - TIC) si mai ales durabile pentru 330 de studenti, in securitate cibernetica sau meserii care necesita competente de securitate cibernetica si managementul unui centru de securitate cibernetica
Manager institutional Conf.univ.dr. Alecu Toma, Popa Catalin, Cojocaru Carmen, Nistor Filip, Cata Marian, Bautu Andrei, Samoilescu Gheorghe, Cristea Ovidiu, Avram Rita Euro Testing Software Solutions SRL Bucuresti Universitatea Romano-Americana
Obiectivul Specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non-universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare/ cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta
4.740.750 lei
din care pt ANMB:
1.562.132 lei
Partener
4. Stagii de practica inovativa pentru dobandirea de competente in sectoarele economice cu potential competitiv, Cod proiect 133383 01.11.2020-30.08.2022 Programul Operational Capital Uman POCU/626/6/13/
Efectuarea de investitii, in decurs de 24 luni, in domeniul educatiei, al formarii si al formarii profesionale, pentru 241 studenti din cadrul Academiei Navale Mircea cel Batran din Constanta, regiunea SE, sectorul industrie si servicii, pentru cresterea gradului de acces si adaptabilitate la cerintele pietei muncii, prin dezvoltarea unui cadru partenerial functional intre mediul academic, studenti si angajatori, in vederea dobandirii de competente, a invatarii pe tot parcursul vietii si facilitarii insertiei pe piata muncii, cu precadere in sectoarele economice cu potential competitiv
Manager institutional Prof.univ.dr. Nicolae Florin, Atodiresei Dinu, Burlacu Paul, Popa Catalin, Nistor Filip, Lupu Sergiu, Pocora Andrei, Serban Sergiu, Ali Beazit, Popa Ionel Asociatia Noul Val
Obiectivul Specific 6.13 Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non-universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare/ cercetare/ inovare la un potential loc de munca, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta onform SNCDI
3.906.655 lei
din care pt ANMB:
1.949.956 lei
Partener
5. A joint opened window to the universe mysteries - UNIMIS 04.10.2018-04.10.2021 prelungit cu 1 an Programul transfrontalier Romania - Bulgaria Interregio V-A, axa prioritara 2, RO-BG Bilba Adrian, Lupu Sergiu, Serban Sergiu, Pocora Andrei, Schipor Constantin, Radulescu Simona Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, Muzeul de Istorie Kavarna, Bulgaria, ANMB, Colegiul National "Mircea cel Batran", Constanta 1.498.693,99 euro
6. Innovative assessments tools and practices for formal education processes for Defense and Public Order Educational Sector - enhanced digital and online Termen de finalizare: 30.04.2023 Project No. 2020-1-RO01-KA226-VET-095380, Erasmus+ program, key action 226, strategic partnerships in vocational education Cdor conf. univ. dr. ing. Deliu Florentiu, Prof. univ. dr. ing. Dobref Vasile, Lect. univ. dr. Vasiliu Paul Parteneri: Scoala de agenti de politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca, Police College and Secondary Police School "MI Holesov", "Nikola Yonkov Vaptsarov" Naval Academy, HOLISUN SRL 140.000 euro
7. Dezvoltarea si implementarea unei solutii moderne de inlocuire a sistemelor de propulsie la Navele Purtatoare de Rachete ale Fortelor Navale Romane (NAVYPROM) Termen de finalizare: 30.09.2023 CONTRACT DE FINANTARE NR. 34SOL/2021 Ltcdor. Sef lucrari.univ. dr.ing. Marasescu Daniel, Cpt.cdor Conf. univ. dr. ing. Popa Adrian, Lt.cdor Conf. univ. dr. ing. Ristea-Komornicki Marian-Valentin, Cpt.cdor. Conf. univ. dr. ing. Cotorcea Alexandru, Cam. Fl. Conf .univ. dr. ing. Toma Alecu , Lect univ. dr. ing. Volintiru Narcis Octavian, Lt.cdor Simion Dragos Ionut Institutul National de Cercetare-Dezvoltare TURBOMOTOARE COMOTI, Resita Reductoare & Regenerabile SA, Academia Tehnica Militara "Ferdinand I", Universitatea Politehnica din Bucuresti, Institutul National de Cercetare 175.000 euro
8. Platforma maritima integrata inovativa destinata interventiei in timp real prin asistenta simulata in gestionarea riscului la dezastre in zonele costiere si portuare - PLATMARISC Termen de finalizare 2024 cod proiect 120201, Apel POC:163/1/3, 48/POC/163/LDR/17 mai 2018 Atodiresei Dinu, Toma Alecu, Lupu Sergiu, Serban Sergiu, Cristea Ovidiu, Bucur Marius, Danaila Mirel, Apetroaei Manuela, Bosneagu Romeo, Avram Rita, Nedelcu Andra, Nicolae Florin, Cotorcea Alexandru, Pocora Andrei, Bautu Andrei, Cata Marian, Samoilescu Gheorghe, Clinci Catalin, Burlacu Paul, Nistor Filip, Popa Catalin, Pricop Mihail, Scurtu Cristian director de proiect Atodiresei Dinu, in colaborare cu COREMAR fonduri necesare 3.032.925 lei
9. Romanian - Norwegian Strategic Cooperation in Maritime Higher Education for enhancement human capital and knowledge base in field of marine intelligent technologies - MARINTECH 01.09.2021-01.08.2023 Fonduri EEA Grants Bosneagu Romeo, Atodiresei Dinu, Cosofret Doru, Avram Rita, Bautu Andrei, Popa Catalin, Cucu Marius in colaborare cu Universitatea Tehnica din Alesund, Norvegia 161.000 euro
10. DigiANMB - Digitalizarea infrastructurii didactice si de cercetare a Academiei Navale Mircea cel Batran 2022-2025 Programul National de Redresare si Rezilienta Cdor conf. univ. dr. ing. Burlacu Paul fonduri: 10.984.214 lei fara tva
11. Black Sea SIERRA - Harnessing complementary curricular preparedness via sustainable management in response to civil and military pollution on the coastline, tributaries and logons in Black Sea's North, West, South zone 36 luni, 2023-2026 Fonduri Europene Prof. univ. dr. ing. Samoilescu Gheorghe, Cam Fl. Conf. univ. dr. ing. Toma Alecu, ec.Radulescu Simona, Cpt.s.l. dr. ing. Nedelcu Andra, ing. Apetroaei Rossemary Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului, Bucuresti, Institute of Oceanology-Bulgarian Academy of Sciences, Varna, Bulgaria, E.M. ASSOCIAZIONE A.R.C.E.S, Palermo, Italia, Ordu University Fatsa of Marine Sciences, Turcia, Scientific Hydrophysical Center of the National Academy of Sciences of Ukraine, Gheorghe Asachi Tehnical University of Iasi Total 749.999 euro
Pentru ANMB 81.250 euro, cofinantare 16.250 euroCONTRACTE DE CERCETARE FINALIZATE 2016-2023


2016

 1. Materiale didactice adaptate pentru nevoile de formare a resurselor umane din Fortele Navale in cadrul masteratului Managementul Sistemelor Logistice organizat de Academia Navala "Mircea cel Batran"
 2. Manual de utilizare a tehnologiei ADL in procese de invatamant/instructie pentru evaluarea automata a studentilor si personalului militar si civil
 3. Studiu privind pregatirea, efectuarea si inregistrarea observatiilor astronomice in cadrul Observatorului Astronomic al Academiei Navale "Mircea cel Batran" pentru facilitarea programelor de training specializate pentru Fortele Navale
 4. Diversificarea ofertei educationale a Academiei Navale "Mircea cel Batran" pentru ofiterii din Fortele Navale, prin dezvoltarea Modulului postuniversitar de Conducerea navei, utilizand tehnologii Blending Learning si resurse ADL
 5. Laborator integrat mobil destinat aplicatiilor practice in domeniile meteorologiei-oceanografiei-hidrografiei
 6. SIMEN - Solutie inovativa pentru monitorizarea emisiilor de gaze de la nave
 7. Studiu ilustrat privind terminologia de specialitate pentru navele de tip tanc
 8. Managementul reducerii emisiilor de noxe in transportul maritim
 9. Optimizarea consumului de energie electrica la navele de tip dragor maritim
 10. Studiu privind dezvoltarea abilitatilor de comunicare in scris pentru studentii Marinei militare
 11. Studiu privind posibilitatea dezvoltarii vocabularului de specialitate in lb engleza pentru cadeti
 12. Identificarea de mijloace si metode de protectie a personalului de la bordul navelor militare, la campuri electromagnetice
 13. Cercetari privind impactul instruirii cu ajutorul materialelor video. Studiu de caz: Fregata tip ANZAC si nava tanc petrolier
 14. Platforma navala autonoma de suprafata destinata achizitiei si transmiterii datelor dintr-un raion maritim
 15. Cercetari privind terminologia de specialitate in limba engleza in domeniul electromecanicii navale
 16. Implementarea modulului PISCES II (Potential Incident Simulation, Control and Evaluation System) in procesul de cercetare si educatie din Academia Navala "Mircea cel Batran"

2017

 1. Dezvoltarea unui sistem de achizitie, procesare si generare date pentru studiul sistemelor electrice si electronice navale
 2. Dezvoltare modul High Voltage din Laboratorul de Mentenanta Echipamente Electrice
 3. Realizarea unui sistem mobil de tinte automate pentru trageri de poligon cu calibru mic
 4. Implementarea modulului PISCES II (potential incident simulation, control and evaluation system) in procesul de cercetare si educatie din Academia Navala "Mircea cel Batran" - (etapa II)
 5. Diversificarea ofertei educationale a Academiei Navale Mircea cel Batran pentru prin cursuri de accedere la nivel managerial
 6. Software de management al resurselor umane implicate in activitati didactice
 7. Analiza parametrilor meteorologici proveniti de la reteaua de statii automate si influenta lor asupra navigatiei costiere
 8. Cercetari privind utilizarea materialelor video pentru instruirea ofiterilor de cart de punte

2018

 1. Platforma automata de monitorizare a activitatilor de mentenanta
 2. Cercetari experimentale privind implementarea surselor de energie regenerabila in vederea alimentarii unui laborator de inginerie electrica
 3. Dispozitiv de selectie amic-inamic destinat modernizarii minelor magneto-acustice (MMA) din dotarea Fortelor Navale Romane
 4. Dispozitiv automat pentru determinarea corectiei zilei la tragerile cu instalatiile artileristice din dotarea Fortelor Navale Romane
 5. Studiul metodelor de climatizare a spatiilor de locuit la bordul navelor speciale. Aplicatie pentru Nava Scoala "Mircea"
 6. Studiu privind metodele de desalinizare a apei de mare la bordul navelor speciale. Aplicatie pentru Nava Scoala "Mircea"
 7. Dezvoltarea unui modul multimedia online pentru practicarea deprinderii Vorbit in limba engleza
 8. Realizarea unui modul online, multimedia, interactiv pentru achizitionarea terminologiei specifice Damage Control de catre studentii militari si personalul militar din Fortele Navale
 9. Dezvoltare echipamente de laborator pentru disciplina Statica si stabilitate aplicata
 10. Managementul riscului de poluare cu hidrocarburi in zona maritima si fluviala a Romaniei cu instrumente TIC specializate
 11. Analiza utilizarii materialelor compozite in industria navala
 12. Kit practic pentru studierea si identificarea navelor in functie de luminile si semnele specifice conform Regulamentului International privind prevenirea abordajelor pe mare (COLREG)
 13. Sistem de pozitionare si navigare pentru interior
 14. Tinte navale gonflabile din materiale textile

2019

 1. Studiu privind necesitatea acreditarii unui program de studiu Navigatie si Transport Maritim si Fluvial in limba engleza
 2. Studiu privind necesitatea acreditarii unui program de studiu Navigatie Hidrografie si Echipamente Navale in limba engleza
 3. Utilizarea tehnologiei video imersive pentru instruirea ofiterilor de punte
 4. Studiu si masuratori privind influenta curentilor costieri asupra litoralului romanesc de la Capul Midia la Mangalia
 5. Studiu privind modernizarea si dezvoltarea laboratorului de Echipamente de navigatie, Robotica navala
 6. Studiu privind dezvoltarea unui laborator de Oceanografie fizica. Hidrografie marina
 7. Aplicatie de monitorizare de la distanta a tancurilor de combustibil la navele din Fortele Navale
 8. Reabilitarea si reconditionarea ambarcatiunii Neptun 1, din dotarea statiunii de pregatire marinareasca - Palazu Mare
 9. Identificarea principalelor tipuri de surse de camp electromagnetic cu potential de risc pentru factorul uman din cadrul unui obiectiv reprezentativ (o nava maritima militara)
 10. Dispozitiv de selectie amic-inamic destinat modernizarii minelor magneto-acustice (MMA) din dotarea Fortelor Navale Romane
 11. Dezvoltarea unui modul multimedia online pentru practicarea deprinderii SCRIS in limba engleza
 12. Managementul riscului de poluare cu hidrocarburi in zona maritima si fluviala a Romaniei cu instrumente TIC specializate
 13. Analiza utilizarii materialelor compozite in industria navala

2020

 1. Dispozitiv de selectie amic-inamic destinat modernizarii minelor magneto-acustice (MMA) din dotarea Fortelor Navale Romane
 2. Analiza utilizarii materialelor compozite in industria navala
 3. Reabilitarea si reconditionarea ambarcatiunii Neptun 1, din dotarea statiunii de pregatire marinareasca - Palazu Mare
 4. Dezvoltarea unui modul multimedia online pentru practicarea deprinderii CITIT in limba engleza
 5. Evaluarea riscului de accident in domeniul maritim
 6. Studiu privind predictibilitatea parametrilor meteorologici din zona Constanta in contextul schimbarilor climatice
 7. Studiu privind optimizarea unui voiaj in jurul lumii a NS "Mircea" din punct de vedere al conditiilor hidrometeorologice
 8. Determinarea factorilor de calitate ai sistemului electroenergetic naval cu implicatii asupra consumatorilor electrici de la bordul navelor
 9. Modul multimedia online pentru domeniul inginerie electrica anul 2 limba engleza
 10. Dezvoltarea unui modul online pentru practicarea limbii engleze de specialitate pentru studentii civili si militari-specializarea navigatie
 11. Analiza teoretica si experimentala a calitatii aerului si a surselor de poluare din incinte(cabine nave, incinte hiperbare)

2021

 1. Dispozitiv de selectie amic-inamic destinat modernizarii minelor magneto-acustice (MMA) din dotarea Fortelor Navale Romane
 2. Modernizarea poligonului de vitalitate din cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batran"
 3. Evaluarea riscului de accident in domeniul maritim
 4. Reabilitarea si reconditionarea ambarcatiunii Neptun 1, din dotarea statiunii de pregatire marinareasca - Palazu Mare
 5. Dezvoltarea unui modul multimedia online pentru practicarea limbii engleze de specialitate pentru studentii civili si militari - specializarea Navigatie
 6. Analiza teoretica si experimentala a calitatii aerului si a surselor de poluare din incinte (birouri, sali de clasa, cabine nave, incinte hiberbare)

2022

 1. Studiul configurarii optime a velaturii unei nave tip bark pentru exploatarea in deplina siguranta, indiferent de conditiile hidrometeorologice, lingvistice si sociale de la bord
 2. Studiul tehnic pentru dotarea Fortelor Navale cu drone aeriene cu sistem autonom de incarcare
 3. Modul multimedia online pentru domeniul inginerie electrica anul 3 limba engleza
 4. Aplicatie software pentru studierea si identificarea navelor in functie de luminile si semnele specifice conform Regulamentului international pentru prevenirea abordajelor pe mare (COLREG)
 5. Magellan - Aplicatie informatica destinata familiarizarii studentilor cu rezolvarea problemelor de navigatie estimata si costiera prin metode grafice, folosind ca suport de lucru harti digitale
 6. Vehicul subacvatic autonom pentru identificarea si distrugerea minelor subacvatice
 7. Aplicatii informatice educationale pentru dezvoltare laborator
 8. Laborator multimedia destinat perfectionarii cunostintelor din domeniul limbilor straine
 9. Proiectarea unui dispozitiv de prelucrare, vizualizare si transmitere a datelor obtinute de o statie meteo navala
 10. Modernizarea Poligonului de vitalitate din cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batran"
 11. Analiza fiabilitatii previzionale a generatoarelor sincrone de la bordul navelor militare
 12. Stabilirea unor standarde privind emisiile de gaze poluante la bordul navelor militare si a unei metodologii de determinare a emisiilor de gaze poluante la bordul navelor militare

2023

 1. Studiul configurarii optime a velaturii unei nave tip bark pentru exploatarea in deplina siguranta, indiferent de conditiile hidrometeorologice, lingvistice si sociale de la bord
 2. Laborator multimedia destinat perfectionarii cunostintelor din domeniul limbilor straine
 3. Analiza fiabilitatii previzionale a generatoarelor sincrone de la bordul navelor militare
 4. Dezvoltarea unui modul multimedia online pentru practicarea deprinderii ASCULTAT in limba engleza
 5. Realizare stand pentru studiul influentei armonicelor de tensiune si curent asupra sistemului electroenergetic naval
 6. Realizare dispozitiv alarma locala si la distanta
 7. Realizarea de cercetari hidrografice prin utilizarea magnetometrului in zona Lacului Siutghiol