0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Invatamant / Resurse

Oficiul pentru Tehnologia Informatiei si Securitate Informatica

Principalele atributiuni ale Oficiului pentru Tehnologia Informatiei si Securitate Informatica sunt urmatoarele:
  • initiaza efectuarea de studii preliminare si fundamenteaza impreuna cu beneficiarii teme de realizare a produselor  informatice privind invatamantul;
  • participa, impreuna cu beneficiarii la definirea conditiilor de realizare si exploatare a lucrarilor de informatica (fluxul de culegere, prelucrare si afisare a datelor etc.);
  • urmareste cresterea eficientei lucrarilor de  informatica in exploatare si asigura dezvoltarea si perfectionarea acestora;
  • acorda  asistenta  tehnica si  de  specialitate  cadrelor didactice si studentilor in scopul insusirii modului de  invatare asistat de calculator;
  • executa cu personalul tehnic propriu, potrivit normelor specifice diferitelor echipamente, intretinerea zilnica, participa la realizarea intretinerilor periodice precum si la activitatea de depistare si inlaturare a defectiunilor alaturi de cei de la unitatile de service. In caz de necesitate, personalul tehnic propriu, atestat, poate executa anumite categorii de reparatii.