Modele subiecte admitere:
(burse studii)

Subiecte admitere:
(burse studii)

Facultatea de Inginerie Marina:

Limba engleza:

Admitere 2017

Studii universitare de licenta - Sectia civila

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o universitate publica de educatie si cercetare stiintifica. Misiunea noastra este formarea absolventilor la nivel universitar care sa satisfaca nevoia de competente a Fortelor Navale Romane si mediului economic din domeniul maritim, naval si portuar.
ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de licenta (la sectia civila) in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica, si Inginerie si Management. Toate programele de studii universitare de licenta oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul superior (ARACIS) si certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO).
Regulamentul de admitere, documentele pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc mai jos. Programele de studii de licenta (formele de invatamant cu frecventa si cu frecventa redusa) sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Pliantul admiterii la studii universitare de licenta la sectia civila

Oferta educationala

Forma de invatamant Programul de studii Cifra de scolarizare Informatii secretariat
Cu frecventa Electromecanica Navala 80 locuri, din care 7 fara taxa Telefon: 0241626200 int. 0114
Electromecanica 60 locuri, din care 6 fara taxa Telefon: 0241626200 int. 0114
Email: ec-if@anmb.ro
Navigatie si Transport Maritim si Fluvial 120 locuri, din care 10 fara taxa Telefon: 0241626200 int. 0191
Email: ntmf-if@anmb.ro
Inginerie si Management Naval si Portuar 75 locuri, din care 7 fara taxa Telefon: 0241626200 int. 0193
Email: imnp-if@anmb.ro
Cu frecventa redusa Electromecanica Navala 120 locuri Telefon: 0241626200 int. 0180
Electromecanica 60 locuri Telefon: 0241626200 int. 0180
Navigatie si Transport Maritim si Fluvial 125 locuri Telefon: 0241626200 int. 0117
Email: ntmf-ifr@anmb.ro

Admiterea pe locurile fara taxa se face prin sustinerea unui test grila la matematica.
Admiterea pe locurile cu taxa se face prin concurs de dosare pe baza notei obtinute la Bacalaureat.

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Depunerea dosarelor candidatilor la sediul institutiei militare de invatamant
Candidatii care opteaza pentru bursa de studii sustin concurs pe 21 iulie (inscrierea acestora va avea loc pana pe 20 iulie ora 15).
12-21 iulie orele 9-15 (in zilele lucratoare)
Sustinerea probei de concurs (test grila la matematica) pentru candidatii care solicita bursa de studii21 iulie ora 10:00
Afisarea rezultatelor
Candidatii care nu obtin bursa de studii participa la admitere pe baza concursului de dosare.
21 iulie ora 18:00
Depunerea contestatiilor22 iulie orele 9-10
Rezolvarea si afisarea rezultatelor contestatiilor22 iulie ora 11-13
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS22,24,25 iulie orele 9-15
Afisarea locurilor neocupate si redistribuirea lor catre candidatii declarati NEADMIS25 iulie ora 18:00
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire26 iulie orele 9-12
Afisarea locurilor neocupate dupa redistribuire26 iulie ora 13:00
Depunerea cererilor de inscriere suplimentara a unei singure optiuni pentru locurile neocupate26 iulie orele 13-15
Afisarea rezultatelor celei de a doua etape de redistribuire26 iulie ora 18:00
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS la a doua redistribuire27 iulie orele 8-15
Afisarea rezultatelor finale28 iulie ora 9:00

Documente necesare inscrierii

 •  cererea de înscriere tip
 •  trei fotografii color (3/4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Bacalaureat
 •  copie dupa foaia matricola din perioada liceului
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 •  chitanta pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere (se achita la înscriere) sau acte doveditoare privind scutirea de aceasta taxa
 •  dosar plic

A doua facultate sau continuare de studii

Absolventii programelor de studii universitare de licenta din domeniul "Stiinte ingineresti" derulate de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran", Universitatea Maritime din Constanta - UMC, Universitatea Ovidius din Constanta - UOC etc) se pot inscrie la facultate pentru a doua specializare pe locurile disponibile (prezentate mai jos). Inscrierea se face direct in anii 2, 3 sau 4, in functie de numarul de credite echivalate din primul program de studii.

 • Facultatea de Inginerie Marina: Numarul de locuri | Calendarul admiterii (vor fi anuntate)
 • Facultatea de Navigatie si Management Naval: Numarul de locuri | Calendarul admiterii (vor fi anuntate)

Conform legislatiei in vigoare, admiterea pentru a doua specializare nu se poate face pe baza diplomelor si atestatelor emise de agenti economici, fundatii sau asociatii (precum Asociatia Colegiul Nautic Roman, Fundatia Black Sea Foundation etc), intrucat acestea nu sunt institutii de invatamant superior.

Ultima actualizare: 25 Aprilie 2017