0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Share

Studii universitare de licenta (4 ani)
Sectia civila

Anunturi

Oferta educationala

Admiterea pe locurile fara taxa se realizeaza prin concurs de dosare, media de concurs fiind compusa din 25% media la bacalaureat si 75% nota la proba de matematica de la bacalaureat. Admiterea pe locurile cu taxa se realizeaza prin concurs de dosare pe baza mediei obtinute la bacalaureat.

Programul de studii (specializarea) Numar de locuri Secretariat informatii
Fara taxa Cu taxa
Electromecanica Navala 4 57 secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112
Electromecanica (Inginerie electrica) 4 48
Navigatie si Transport Maritim si Fluvial 9 81 secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0191
Inginerie si Management Naval si Portuar 4 49

Calendarul de desfasurare a admiterii

Calendarul concursului de admitere va fi publicat pe aceasta pagina dupa aprobarea lui.

Taxe

Taxele de studii si taxele pentru concursul de admitere vor fi publicate pe aceasta pagina dupa aprobarea lor.

Documente necesare inscrierii

Pentru inscrierea la programele de studii universitare de licenta, candidatii depun urmatoarele documente:

  • cererea de inscriere tip - se completeaza online
  • certificatul de nastere
  • cartea de identitate sau pasaport
  • certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • diploma de bacalaureat, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de bacalaureat
  • foaia matricola din perioada liceului
  • chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita prin transfer) sau acte doveditoare privind scutirea de aceasta taxa

A doua facultate sau continuare de studii

Absolventii programelor de studii universitare de licenta din domeniul "Stiinte ingineresti" derulate de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran", Universitatea Maritima din Constanta, Universitatea Ovidius din Constanta etc.) se pot inscrie la facultate pentru a doua specializare. Contactati secretariatul facultatii/admiterii pentru detalii despre numarul de locuri disponibile. Inscrierea se face direct in anii 2, 3 sau 4, in functie de numarul de credite echivalate la primul program de studii.

Alte informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar.

ANMB organizeaza sesiune de admitere pentru programele de studii universitare de licenta la sectia civila in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica si Inginerie si Management, prezentate in sectiunea Oferta educationala.

Descarca pliantul admiterii!

Programele de studii universitare de licenta oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO). Programele de studii de licenta la Sectia Civila sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc pe această pagină.

Oportunitati de cariera

Programul de studii (specializarea) Ocupatii ce necesita diploma programului de studii
(conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania - COR)
Electromecanica Navala Inginer electromecanic, Ofiter mecanic maritim, Ofiter de punte/mecanic/electrician aspirant maritim, Specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale, Proiectant inginer/subinginer electromecanic, Inginer electromecanic SCB, Inginer emisie, Inginer montaj, Inginer productie, Inginer retele electrice, Inginer mecanic, Inginer electromecanic minier, Consilier inginer mecanic, Inginer instalatii pentru constructii, Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, Expert in conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta, Asistent de cercetare in electromecanica, Cercetator in electromecanica, Inginer de cercetare in electromecanica, Inginer de cercetare in sisteme de propulsie, Expert tehnic, Sef agentie navala, Agent maritim, Inspector in administratia publica -ANR, Ofiter in cadrul Fortelor armate.
Electromecanica (Inginerie electrica) Ofiter electromecanic, Inginer electrician, Inginer retele electroenergetice, Inginer centrale fotovoltaice, Inginer centrale eoliene, Inginer retele si sisteme hidraulice, Inginer tehnologii informatice in energetica, Electromecanic automatizari si telecomunicatii, Electromecanic SCB, Inginer exploatare centrale nuclearoelectrice, Inginer securitate obiective nucleare, Inginer exploatare centrale termoelectrice, Cercetator roboti industriali, Automatist, Inginer programare si optimizare a instalatiilor si proceselor energetice, Proiectant sisteme de securitate, Inginer de cercetare in electromecanica, Inginer sisteme electroenergetice, Inginer de cercetare in electroenergetica, Inginer de cercetare in energetica industriala, Proiectant inginer electrotehnic, Inginer energetica cladirilor, Auditor electroenergetic, Auditor termoenergetic, Dispecer retele de inalta tensiune.
Navigatie si Transport Maritim si Fluvial Inginer de navigatie, Sef serviciu navigatie, Ofiter de punte maritim, Pilot maritim, Capitan de port, Sef port, Capitan sef port, Comandant port flota, Expert tehnic, Comandant pentru nave maritime, Conducator in administratia porturilor maritime si fluviale, Inginer sef transporturi navale, Agent maritim, Sef agentie navala, Sef birou/serviciu transport maritim si fluvial.
Inginerie si Management Naval si Portuar Inginer instalatii portuare, Inginer transporturi, Inginer de cercetare in instalatii si utilaje portuare, Asistent de cercetare in utilaje si instalatii portuare, Inspector de specialitate protectia muncii, Profesor in invatamântul gimnazial, Profesor in invatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri, Consultant tehnic pentru activitatile de transport naval de marfuri, Inspector specialitate in administratia publica, Inginer economist.


Ultima actualizare: 07 Mar 2023