0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Share

Studii universitare de licenta (4 ani)
Sectia civila

Anunturi

Oferta educationala

Admiterea pe locurile cu taxa se realizeaza prin concurs de dosare pe baza mediei obtinute la bacalaureat. Probele de concurs si criteriile de departajare sunt prevazute in Anexa 2 a regulamentului de admitere.

Programul de studii (specializarea) Numar de locuri Secretariat informatii
Electromecanica Navala 54 locuri cu taxa secretariat.fim@anmb.ro
0726442521
0726442521
Chat live
Electromecanica 28 locuri cu taxa
Navigatie si Transport Maritim si Fluvial 6 locuri cu taxa secretariat.fnmn@anmb.ro
0766835009
0766835009
Chat live
Inginerie si Management Naval si Portuar 22 locuri cu taxa

Inscriere

Candidatii se pot inscrie online in perioada prevazuta in Calendarul admiterii pentru depunerea dosarelor.

Clic aici pentru inscriere online!

Candidatii care se inscriu online nu trebuie sa aduca la sediul Academiei Navale varianta tiparita a documentelor din dosar. Acestea vor fi aduse la secretariat la inceputul anului universitar.

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Inscrierea candidatilor online 01.09-14.09 ora 23
Afisarea rezultatelor provizorii la concursul de admitere 15.09 ora 12
Depunerea si rezolvarea contestatiilor 15.09 orele 12-14
Afisarea rezultatelor provizorii dupa contestatii 15.09 ora 15
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS 15.09 ora 15 – 18.09 ora 23
Afisarea locurilor neocupate si rezultatelor provizorii in urma redistribuirii lor catre candidatii declarati IN ASTEPTARE 19.09 ora 14
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire 19.09 ora 14 – 21.09 ora 23
Afisarea locurilor neocupate dupa redistribuire 22.09 ora 11
Depunerea online a cererilor de inscriere suplimentara a unei singure optiuni pentru locurile neocupate 22.09 orele 11 - 13
Afisarea rezultatelor provizorii dupa a doua etapa de redistribuire 22.09 ora 14
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS la a doua redistribuire 22.09 ora 14 – 23.07 ora 10
Afisarea rezultatelor finale 23.09 ora 12

Taxe

Taxa de inscriere la concursul de admitere: 150 lei/dosar (un dosar poate sa contina optiuni pentru mai multe specializari)
Taxa de inmatriculare a candidatilor admisi: 100 lei
Taxa de studii (la inmatriculare se achita prima rata din taxa de studii, adica 1000 lei):
- Navigatie si transport maritim si fluvial: 4500 lei/an
- Electromecanica navala: 4500 lei/an
- Electromecanica: 4500 lei/an
- Inginerie si management naval si portuar: 4400 lei/an

Documente necesare inscrierii

Pentru inscrierea la programele de studii universitare de licenta, candidatii depun online urmatoarele documente:

  • cererea de inscriere tip - se completeaza online
  • certificatul de nastere
  • cartea de identitate sau pasaport
  • certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • diploma de bacalaureat, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de bacalaureat
  • foaia matricola din perioada liceului
  • chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita prin transfer) sau acte doveditoare privind scutirea de aceasta taxa

A doua facultate sau continuare de studii

Absolventii programelor de studii universitare de licenta din domeniul "Stiinte ingineresti" derulate de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran", Universitatea Maritima din Constanta, Universitatea Ovidius din Constanta etc.) se pot inscrie la facultate pentru a doua specializare. Contactati secretariatul facultatii/admiterii pentru detalii despre numarul de locuri disponibile. Inscrierea se face direct in anii 2, 3 sau 4, in functie de numarul de credite echivalate la primul program de studii.

Alte informatii generale

ANMB organizeaza sesiune de admitere pentru programele de studii universitare de licenta la sectia civila in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica si Inginerie si Management, prezentate in sectiunea Oferta educationala.

Descarca pliantul admiterii 2022!

Programele de studii universitare de licenta oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO). Programele de studii de licenta la Sectia Civila sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc pe această pagină.

Oportunitati de cariera

Programul de studii (specializarea) Ocupatii ce necesita diploma programului de studii
(conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania - COR)
Electromecanica Navala Inginer electromecanic, Ofiter mecanic maritim, Ofiter de punte/mecanic/electrician aspirant maritim, Specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale, Proiectant inginer/subinginer electromecanic, Inginer electromecanic SCB, Inginer emisie, Inginer montaj, Inginer productie, Inginer retele electrice, Inginer mecanic, Inginer electromecanic minier, Consilier inginer mecanic, Inginer instalatii pentru constructii, Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, Expert in conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta, Asistent de cercetare in electromecanica, Cercetator in electromecanica, Inginer de cercetare in electromecanica, Inginer de cercetare in sisteme de propulsie, Expert tehnic, Sef agentie navala, Agent maritim, Inspector in administratia publica -ANR, Ofiter in cadrul Fortelor armate.
Electromecanica Inginer electromecanic, Inginer electromecanic SCB, Inginer electromecanic minier, Asistent de cercetare in electromecanica, Proiectant inginer electrotehnic, Profesor pt. invatamântul gimnazial, Inspector de specialitate protectia muncii, Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca, Inspector ISCIR, Inspector metrolog, Inginer de cercetare in echipamente de proces, Inginer de cercetare in echipamente si instalatii de bord, Inginer de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi, Inginer de cercetare roboti industriali, Evaluator, Ofiter electrician maritim.
Navigatie si Transport Maritim si Fluvial Inginer de navigatie, Sef serviciu navigatie, Ofiter de punte maritim, Pilot maritim, Capitan de port, Sef port, Capitan sef port, Comandant port flota, Expert tehnic, Comandant pentru nave maritime, Conducator in administratia porturilor maritime si fluviale, Inginer sef transporturi navale, Agent maritim, Sef agentie navala, Sef birou/serviciu transport maritim si fluvial.
Inginerie si Management Naval si Portuar Inginer instalatii portuare, Inginer transporturi, Inginer de cercetare in instalatii si utilaje portuare, Asistent de cercetare in utilaje si instalatii portuare, Inspector de specialitate protectia muncii, Profesor in invatamântul gimnazial, Profesor in invatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri, Consultant tehnic pentru activitatile de transport naval de marfuri, Inspector specialitate in administratia publica, Inginer economist.


Ultima actualizare: 02 Aug 2022