Admitere

Modele de subiecte pentru admiterea la studii universitare de licenta:
Matematica (doar pentru locurile fara taxa la Sectia Militara si Sectia Civila)

Limba engleza (doar pentru Sectia Militara)

Admitere 2018

Sectia civila
Studii universitare de licenta

Anunturi

 • Academia Navala continua traditia inceputa in 2013, organizand sesiuni gratuite de pregatire pentru bacalaureat la matematica. Sedintele se desfasoara in campusul Academiei Navale, conform programului consultatiilor la matematica. Sedintele de pregatire sunt publice, gratuite si nu implica nici o obligatie ulterioara a elevilor privind participarea la admiterea in ANMB.

Informatii generale

Pliantul admiterii la sectia civila pentru studii universitare de licenta

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea noastra este formarea la nivel universitar a absolventilor care sa satisfaca nevoia de profesionisti a Fortelor Navale Romane si mediului economic din domeniul naval si portuar maritim si fluvial.

ANMB organizeaza sesiune de admitere pentru programele de studii universitare de licenta la sectia civila in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica, si Inginerie si Management, prezentate mai jos (in sectiunea Oferta educationala).

Toate programele de studii universitare de licenta si masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO). Programele de studii de licenta (formele de invatamant cu frecventa - IF, si cu frecventa redusa IFR) si de masterat (forma de invatamant cu frecventa) sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc mai jos.

Oferta educationala

Forma de invatamant Programul de studii Cifra de scolarizare Informatii secretariat
Cu frecventa Electromecanica Navala va fi anuntata Telefon: 0241626200 int. 0114
Electromecanica va fi anuntata Telefon: 0241626200 int. 0114
Email: ec-if@anmb.ro
Navigatie si Transport Maritim si Fluvial va fi anuntata Telefon: 0241626200 int. 0191
Email: ntmf-if@anmb.ro
Inginerie si Management Naval si Portuar va fi anuntata Telefon: 0241626200 int. 0117
Email: imnp-if@anmb.ro
Cu frecventa redusa Electromecanica Navala va fi anuntata Telefon: 0241626200 int. 0180
Electromecanica va fi anuntata Telefon: 0241626200 int. 0180
Navigatie si Transport Maritim si Fluvial va fi anuntata Telefon: 0241626200 int. 0117
Email: ntmf-ifr@anmb.ro

Admiterea pe locurile fara taxa se face prin sustinerea unui test grila la matematica.
Admiterea pe locurile cu taxa se face prin concurs de dosare pe baza notei obtinute la Bacalaureat.

Calendarul de desfasurare a admiterii

Perioada de desfasurare a admiterii este 9-31 iulie 2018, calendarul exact al concursului de admitere urmand a fi publicat pe aceasta pagina.

Documente necesare inscrierii

Dosarul de concurs va contine numai copii simple sau legalizate dupa documentele necesare la inscriere. Pentru a certifica copiile simple "conform cu originalul", candidatii trebuie sa prezinte documentele originale sau copii legalizate ale acestora.

 •  cererea de înscriere tip
 •  trei fotografii color (3/4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Bacalaureat
 •  copie dupa foaia matricola din perioada liceului
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 •  chitanta pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere (se achita la înscriere) sau acte doveditoare privind scutirea de aceasta taxa
 •  dosar plic

A doua facultate sau continuare de studii

Absolventii programelor de studii universitare de licenta din domeniul "Stiinte ingineresti" derulate de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran" - ANMB, Universitatea Maritima din Constanta - UMC, Universitatea Ovidius din Constanta - UOC etc.) se pot inscrie la facultate pentru a doua specializare pe locurile disponibile (informatii prezentate mai jos sau se obtin de la secretariatul facultatii). Inscrierea se face direct in anii 2, 3 sau 4, in functie de numarul de credite echivalate din primul program de studii.

 • Facultatea de Inginerie Marina: Numarul de locuri | Calendarul admiterii (vor fi anuntate)
 • Facultatea de Navigatie si Management Naval: Numarul de locuri | Calendarul admiterii (vor fi anuntate)

Conform legislatiei in vigoare, admiterea pentru a doua specializare nu se poate face pe baza diplomelor si atestatelor emise de agenti economici, fundatii sau asociatii (precum Asociatia Colegiul Nautic Roman, Fundatia Black Sea Foundation etc), deoarece acestea nu sunt institutii de invatamant superior.

Ultima actualizare: 20 Feb 2018