Prima pagina admitere

Modele subiecte admitere:
Matematica

Subiecte admitere:
Matematica (doar pentru locurile fara taxa la Sectia Militara si Sectia Civila)

Limba engleza (doar pentru Sectia Militara)

Admitere 2017

Studii universitare de licenta - Sectia civila

Anunturi

 • Locuri vacante septembrie(.pdf),
 • Dosarul de concurs contine copii simple sau legalizate dupa documentele necesare la inscriere. Pentru a certifica copiile simple "conform cu originalul", candidatii trebuie sa prezinte documentele originale sau copii legalizate ale acestora.

Rezultate

20.09.2017 - Rezultate finale admitere prima specializare
20.09.2017 - Rezultate finale admitere a doua specializare
12.09.2017 - Rezultate admitere prima specializare
12.09.2017 - Rezultate admitere a doua specializare

28.07.2017 - Rezultate finale admitere prima specializare
28.07.2017 - Rezultate finale admitere a doua specializare

Locuri libere septembrie

I. FACULTATEA DE INGINERIE MARINA

Nr. crt.

Programul de studii

Forma

de inv.

Locuri vacante

1.

Electromecanica navala

IF

7

2.

Electromecanica navala

IFR

114

3.

Electromecanica

IF

22

4.

Electromecanica

IFR

49

I. FACULTATEA DE NAVIGATIE SI MANAGEMENT NAVAL

Nr. crt.

Programul de studii

Forma

de înv.

Locuri vacante

1

Navigatie si transport maritim fluvial

IF

20

2

Navigatie si transport maritim fluvial

IFR

107

3

Inginerie, management naval si portuar

IF

37

Calendar admitere septembrie

Activitati

Data si ora

Inscrierea candidatilor

01-12 septembrie orele 9-15

(in zilele lucratoare)

Afisarea rezultatelor

12 septembrie ora 18:00

Depunerea contestatiilor

13 septembrie

orele 9-10

Rezolvarea si afisarea rezultatelor contestatiilor

13 septembrie

orele 11-13

Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS

13,14 septembrie

orele 9-15

Afisarea locurilor neocupate si redistribuirea lor catre candidatii declarati NEADMIS

14 septembrie

ora 18:00

Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire

15 septembrie

orele 9-12

Afisarea locurilor neocupate dupa redistribuire

15septembrie

ora 13:00

Depunerea cererilor de inscriere suplimentara a unei singure optiuni pentru locurile neocupate

15 septembrie

orele 13-15

Afisarea rezultatelor celei de a doua etape de redistribuire

15 septembrie

ora 18:00

Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS la a doua redistribuire

18,19

septembrie

orele 8-15

Afisarea rezultatelor finale

20 septembrie ora 9:00

Documente necesare inscrierii

 •  cererea de înscriere tip
 •  trei fotografii color (3/4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Bacalaureat
 •  copie dupa foaia matricola din perioada liceului
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 •  chitanta pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere (se achita la înscriere) sau acte doveditoare privind scutirea de aceasta taxa
 •  dosar plic

A doua facultate sau continuare de studii

Absolventii programelor de studii universitare de licenta din domeniul "Stiinte ingineresti" derulate de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran", Universitatea Maritima din Constanta - UMC, Universitatea Ovidius din Constanta - UOC etc) se pot inscrie la facultate pentru a doua specializare pe locurile disponibile (prezentate mai jos). Inscrierea se face direct in anii 2, 3 sau 4, in functie de numarul de credite echivalate din primul program de studii.

 • Facultatea de Inginerie Marina: Numarul de locuri | Calendarul admiterii (vor fi anuntate)
 • Facultatea de Navigatie si Management Naval: Numarul de locuri | Calendarul admiterii (vor fi anuntate)

Conform legislatiei in vigoare, admiterea pentru a doua specializare nu se poate face pe baza diplomelor si atestatelor emise de agenti economici, fundatii sau asociatii (precum Asociatia Colegiul Nautic Roman, Fundatia Black Sea Foundation etc), intrucat acestea nu sunt institutii de invatamant superior.

Ultima actualizare: 20 Septembrie 2017