0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Share

Studii universitare de licenta (4 ani)
Sectia civila

Anunturi

Oferta educationala

Programul de studii (specializarea) Numar de locuri Secretariat informatii
Fara taxa Cu taxa
Electromecanica Navala 5 67 secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112
Electromecanica (Inginerie electrica) 5 37
Navigatie si Transport Maritim si Fluvial 9 81 secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0191
Inginerie si Management Naval si Portuar 5 47

Inscriere

Candidatii se vor inscrie online in perioada prevazuta in Calendarul admiterii pentru depunerea dosarelor.

Clic aici pentru inscriere online!

Candidatii nu trebuie sa aduca la sediul Academiei Navale varianta tiparita a documentelor din dosar. Acestea vor fi prezentate la secretariat la inceputul anului universitar.

Probe admitere

Admiterea se realizează prin concurs de dosare, media de admitere fiind calculată astfel:
MA = 0,90 x NBac + 0,10 x NMatem, unde:
- NBac - nota obţinută la examenul de Bacalaureat
- NMatem - nota obţinută la disciplina Matematică în cadrul examenului de Bacalaureat (sustinerea probei de Matematica la bacalaureat NU este obligatorie pentru inscrierea la concursul de admitere)

La medii egale, candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi departajaţi după următoarele criterii succesive:
1 - media obţinută la examenul de Bacalaureat
2 - nota la Matematică obţinută la examenul de Bacalaureat
3 - nota la Limba Română obţinută la examenul de Bacalaureat.

Primii candidați ierarhizați în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe programe de studii - conform opțiunilor exprimate, vor beneficia de burse de studii acordate de ANMB, în limita locurilor cuprinse în Anexa nr. 1 – Cifre de școlarizare.

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Depunerea dosarelor candidaţilor online 08.07-21.07
Afisarea rezultatelor provizorii la concursul de admitere 22.07 ora 12
Depunerea si rezolvarea contestatiilor 22.07 orele 12-13
Afisarea rezultatelor provizorii dupa contestatii 22.07 ora 14
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS 22.07 ora 15 – 24.07
Afisarea locurilor neocupate si rezultatelor provizorii in urma redistribuirii lor catre candidatii declarati IN ASTEPTARE 25.07 ora 10
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire 25.07 ora 11 – 26.07 ora 11
Afisarea locurilor neocupate dupa redistribuire 26.07 ora 12
Depunerea online a cererilor de inscriere suplimentara a unei singure optiuni pentru locurile neocupate 26.07 orele 13 - 15
Afisarea rezultatelor provizorii dupa a doua etapa de redistribuire 26.07 ora 16
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS la a doua redistribuire 26.07 ora 17 – 29.07 ora 12
Afisarea rezultatelor finale 29.07 ora 14

Taxe

Taxa de inscriere la concursul de admitere: 150 lei/dosar (un dosar poate sa contina optiuni pentru mai multe specializari)
Taxa de inmatriculare a candidatilor admisi: 100 lei
Taxa de studii (la inmatriculare se achita doar prima rata din taxa de studii):
- Navigatie si transport maritim si fluvial: 4800 lei/an
- Electromecanica navala: 4800 lei/an
- Electromecanica: 4800 lei/an
- Inginerie si management naval si portuar: 4700 lei/an

Sunt scutiti de plata taxei de inscriere la concursul de admitere candidatii care se incadreaza in situatiile exceptionale prevazute de Anexa 6 a regulamentului de admitere.

Informatiile necesare pentru plata taxelor (contul bancar, suma, descrierea tranzactiei etc) le veti regasi in fisa de inscriere online, la rubrica "Taxa pentru concursul de admitere".

Documente necesare inscrierii

Pentru inscrierea la programele de studii universitare de licenta, candidatii depun online:

  • cererea de inscriere tip - se completeaza online aici;
  • diploma/atestatul de recunoaștere a diplomei sau adeverința de bacalaureat (adeverința este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului școlar curent)
  • certificatul de nastere
  • certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • cartea de identitate sau pasaport
  • foaia matricola din perioada liceului
  • chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita prin transfer) sau acte doveditoare privind scutirea de aceasta taxa

Candidații care nu au posibilitatea să se înscrie online, o pot face fizic la sediul instituției. În acest caz, vor depune la dosar copii ale documentelor menționate mai sus.

A doua facultate sau continuare de studii

Absolventii programelor de studii universitare de licenta din domeniul "Stiinte ingineresti" derulate de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran", Universitatea Maritima din Constanta, Universitatea Ovidius din Constanta etc.) se pot inscrie la facultate pentru a doua specializare. Contactati secretariatul facultatii/admiterii pentru detalii despre numarul de locuri disponibile. Inscrierea se face direct in anii 2, 3 sau 4, in functie de numarul de credite echivalate la primul program de studii.

Alte informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar.

ANMB organizeaza sesiune de admitere pentru programele de studii universitare de licenta la sectia civila in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica si Inginerie si Management, prezentate in sectiunea Oferta educationala.

Descarca pliantul admiterii!

Programele de studii universitare de licenta oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO). Programele de studii de licenta la Sectia Civila sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc pe această pagină.

Oportunitati de cariera

Programul de studii (specializarea) Ocupatii ce necesita diploma programului de studii
(conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania - COR)
Electromecanica Navala Inginer electromecanic, Ofiter mecanic maritim, Ofiter de punte/mecanic/electrician aspirant maritim, Specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale, Proiectant inginer/subinginer electromecanic, Inginer electromecanic SCB, Inginer emisie, Inginer montaj, Inginer productie, Inginer retele electrice, Inginer mecanic, Inginer electromecanic minier, Consilier inginer mecanic, Inginer instalatii pentru constructii, Coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, Expert in conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta, Asistent de cercetare in electromecanica, Cercetator in electromecanica, Inginer de cercetare in electromecanica, Inginer de cercetare in sisteme de propulsie, Expert tehnic, Sef agentie navala, Agent maritim, Inspector in administratia publica -ANR, Ofiter in cadrul Fortelor armate.
Electromecanica (Inginerie electrica) Ofiter electromecanic, Inginer electrician, Inginer retele electroenergetice, Inginer centrale fotovoltaice, Inginer centrale eoliene, Inginer retele si sisteme hidraulice, Inginer tehnologii informatice in energetica, Electromecanic automatizari si telecomunicatii, Electromecanic SCB, Inginer exploatare centrale nuclearoelectrice, Inginer securitate obiective nucleare, Inginer exploatare centrale termoelectrice, Cercetator roboti industriali, Automatist, Inginer programare si optimizare a instalatiilor si proceselor energetice, Proiectant sisteme de securitate, Inginer de cercetare in electromecanica, Inginer sisteme electroenergetice, Inginer de cercetare in electroenergetica, Inginer de cercetare in energetica industriala, Proiectant inginer electrotehnic, Inginer energetica cladirilor, Auditor electroenergetic, Auditor termoenergetic, Dispecer retele de inalta tensiune.
Navigatie si Transport Maritim si Fluvial Inginer de navigatie, Sef serviciu navigatie, Ofiter de punte maritim, Pilot maritim, Capitan de port, Sef port, Capitan sef port, Comandant port flota, Expert tehnic, Comandant pentru nave maritime, Conducator in administratia porturilor maritime si fluviale, Inginer sef transporturi navale, Agent maritim, Sef agentie navala, Sef birou/serviciu transport maritim si fluvial.
Inginerie si Management Naval si Portuar Inginer instalatii portuare, Inginer transporturi, Inginer de cercetare in instalatii si utilaje portuare, Asistent de cercetare in utilaje si instalatii portuare, Inspector de specialitate protectia muncii, Profesor in invatamântul gimnazial, Profesor in invatamântul liceal, postliceal, profesional si de maistri, Consultant tehnic pentru activitatile de transport naval de marfuri, Inspector specialitate in administratia publica, Inginer economist.


Ultima actualizare: 05 Jun 2024