0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Formare continua

Scoala de studii postuniversitare

        Incepand cu anul universitar 2018 - 2019, in cadrul Academiei Navale se organizeaza urmatoarele cursuri postuniversitare pentru avansarea la gradul de Capitan Comandor / Locotenent Colonel cu durata de 8 saptamani:
        - Managementul Sistemelor Integrate de Armament Naval;
        - Managementul Sistemelor Logistice in Fortele Navale.

        Tematica si bibliografia examenului de admitere le regasiti accesand linkurile de mai jos:
        - Tematica si bibliografie pentru Managementul Sistemelor Integrate de Armament Naval (.pdf);
        - Tematica si bibliografie pentru Managementul Sistemelor Logistice in Fortele Navale (.pdf).


1. Folosirea in lupta a tehnicii si armamentului naval si navigatia in siguranta
 • Misiunea programului de studii: Definitivarea formarii initiale, specializarea in arma si pregatirea pentru indeplinirea atributiilor primei functii din cariera militara a absolventilor de studii universitare de licenta ai Academiei Navale "Mircea cel Batran", Sectia Marina Militara.
 • Obiective generale
  1. Perfectionarea deprinderilor in ducerea luptei in mediile specifice fortelor navale;
  2. Perfectionarea deprinderilor in lucrul pe harta, in scopul desavarsirii procesului de formare a ofiterului de punte;
  3. Formarea si perfectionarea deprinderilor de lucru cu sistemele informatice si de comunicatii/SIC si cu documentele clasificate;
  4. Dezvoltarea capacitatii de efort fizic si formarea si perfectionarea deprinderilor si priceperilor motrice cu caracter aplicativ.
 • Obiective specifice
  1. Formarea si dezvoltarea abilitatilor specifice si acumularea cunostintelor tactice necesare primei functii;
  2. Formarea si perfectionarea deprinderilor in organizarea, conducerea si executarea activitatilor serviciului de lupta/grupului de lupta (S.L./G.L.), conform rolurilor navelor;
  3. Formarea deprinderilor necesare pregatirii, exploatarii, intretinerii si intrebuintarii aparaturii, tehnicii si armamentului de la bordul navelor;
  4. Dezvoltarea capacitatii de conducere a S.L./G.L. pe timpul executarii activitatilor de instructie la bordul navelor;
  5. Formarea si perfectionarea deprinderilor pentru completarea documentelor specifice S.L./G.L. si a celor aferente serviciului zilnic;
  6. Formarea si dezvoltarea deprinderilor necesare managementului resurselor in scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu.
 • Competente
  1. Competente profesionale
   1. Conducerea si exploatarea sistemelor de armament si comunicatii navale;
   2. Planificarea marsului, executarea in siguranta a cartului de navigatie si conducerea navei , pentru mentinerea bunei stari de navigabilitate a navei, izolat sau in cadrul unei grupari de nave.
  2. Competente transversale
   1. Executarea responsabila a sarcinilor profesionale in conditii de autonomie restransa si asistenta calificata;
   2. Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate;
   3. Constientizarea nevoii de formare continua, utilizarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru dezvoltarea personala si profesionala.
 • Precizari organizatorice si metodice
  1. Tipul programului: Postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua;
  2. Durata cursului: 26 saptamani(12 saptamani didactice, 12 saptamani practica si 2 saptamani sesiune examene);
  3. Forma de invatamant: cu frecventa;
  4. Numar credite ECTS: 35;
  5. Pentru activitatile practice se pot constitui subgrupe din 5-7 cursanti;
  6. Cursantii promoveaza daca acumuleaza toate punctele de credit corespunzatoare disciplinelor obligatorii si promoveaza examenul de certificare;
  7. Activitatea de tutorat online se va desfasura prin intermediul platformei de invatamant la distanta a Academiei Navale "Mircea cel Batran" http://adl.anmb.ro/ . Fiecare cursant va primi un nume de utilizator si o parola de acces. Cadrele didactice vor pune la dispozitia cursantilor materialele didactice prin intermediul acestei platforme, cu respectarea normelor PIC;
  8. Stagiul de pregatire la nave se va desfasura in baza unui tipizat - Caiet de practica si sub indrumarea unor tutori de practica nominalizati de unitatile de nave, pentru fiecare cursant. Caietul va cuprinde Obiectivele de practica (Legislatie si Administratie Militara, Metodica Instructiei, Pregatire ofiter cart punte, Lupta la suprafata si antiaeriana, Lupta antisubmarin, Comunicatii navale etc.) si Fisele de evaluare aferente acestora;
  9. Acest curs postuniversitar a fost aprobat in sedinta Senatului Universitatii prin Hotararea Senatului Universitar al Academiei Navale "Mircea cel Batran", nr. 744_I din 25.03.2021 si inscris in Registrului national al programelor postuniversitare - RNPP cu nr. 307;
  10. Cod CAEN: 8422; Denumire CAEN: Activitati de aparare nationala; Cod COR: 214452; Denumire COR: Inginer de cercetare in echipamente si instalatii de bord; Cod COR: 214407; Denumire COR: Inginer nave; Web: http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/.
2. Folosirea in lupta a sistemelor electromecanice navale militare si logistica de consum
 • Misiunea programului de studii: Definitivarea formarii initiale, specializarea in arma si pregatirea pentru indeplinirea atributiilor primei functii din cariera militara a absolventilor de studii universitare de licenta ai Academiei Navale "Mircea cel Batran", Sectia Marina Militara.
 • Obiective generale
  1. Perfectionarea deprinderilor in ducerea luptei in mediile specifice fortelor navale;
  2. Perfectionarea deprinderilor de exploatare in siguranta a sistemelor electromecanice navale militare, in scopul desavarsirii procesului de formare a ofiterului de marina electromecanic;
  3. Perfectionarea deprinderilor in mentenanta sistemelor electromecanice navale militare, in scopul desavarsirii procesului de formare a ofiterului de marina electromecanic;
  4. Formarea si perfectionarea deprinderilor de lucru cu sistemele informatice si de comunicatii/SIC si cu documentele clasificate;
  5. Dezvoltarea capacitatii de efort fizic si formarea si perfectionarea deprinderilor si priceperilor motrice cu caracter aplicativ.
 • Obiective specifice
  1. Formarea si dezvoltarea abilitatilor specifice si acumularea cunostintelor tactice necesare primei functii;
  2. Formarea si perfectionarea deprinderilor in organizarea, conducerea si executarea activitatilor serviciului de lupta/grupului de lupta (S.L./G.L.), conform rolurilor navelor;
  3. Formarea deprinderilor necesare exploatarii in siguranta si mentenanta sistemelor electromecanice navale sau echivalente de la bordul navelor militare;
  4. Dezvoltarea capacitatii de conducere a S.L./G.L. pe timpul executarii activitatilor de instructie la bordul navelor;
  5. Formarea si perfectionarea deprinderilor pentru completarea documentelor specifice S.L./G.L. si a celor aferente serviciului zilnic;
  6. Formarea si dezvoltarea deprinderilor necesare managementului resurselor in scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu.
 • Competente
  1. Competente profesionale
   1. Asigurarea mentenantei sistemelor electromecanice navale sau echivalente;
   2. Exploatarea optima, in siguranta, a sistemelor electromecanice navale sau echivalente.
  2. Competente transversale
   1. Executarea responsabila a sarcinilor profesionale in conditii de autonomie restransa si asistenta calificata;
   2. Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate;
   3. Constientizarea nevoii de formare continua, utilizarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru dezvoltarea personala si profesionala;
   4. Executarea responsabila a sarcinilor profesionale in conditii de autonomie restransa si asistenta calificata;
   5. Familiarizarea cu rolurile si activitatile specifice muncii in echipa si distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate;
   6. Constientizarea nevoii de formare continua, utilizarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru dezvoltarea personala si profesionala.
 • Precizari organizatorice si metodice
  1. Tipul programului: Postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua;
  2. Durata cursului: 26 saptamani(12 saptamani didactice, 12 saptamani practica si 2 saptamani sesiune examene);
  3. Forma de invatamant: cu frecventa;
  4. Numar credite ECTS: 35;
  5. Pentru activitatile practice se pot constitui subgrupe din 5-7 cursanti;
  6. Cursantii promoveaza daca acumuleaza toate punctele de credit corespunzatoare disciplinelor obligatorii si promoveaza examenul de certificare;
  7. Activitatea de tutorat online se va desfasura prin intermediul platformei de invatamant la distanta a Academiei Navale "Mircea cel Batran" http://adl.anmb.ro/ . Fiecare cursant va primi un nume de utilizator si o parola de acces. Cadrele didactice vor pune la dispozitia cursantilor materialele didactice prin intermediul acestei platforme, cu respectarea normelor PIC;
  8. Stagiul de pregatire la nave se va desfasura in baza unui tipizat - Caiet de practica si sub indrumarea unor tutori de practica nominalizati de unitatile de nave, pentru fiecare cursant. Caietul va cuprinde Obiectivele de practica (Legislatie si Administratie Militara, Metodica Instructiei, Pregatire ofiter cart punte, Lupta la suprafata si antiaeriana, Lupta antisubmarin, Comunicatii navale etc.) si Fisele de evaluare aferente acestora;
  9. Acest curs postuniversitar a fost aprobat in sedinta Senatului Universitatii prin Hotararea Senatului Universitar al Academiei Navale "Mircea cel Batran", nr. 744_I din 25.03.2021 si inscris in Registrului national al programelor postuniversitare - RNPP cu nr. 306;
  10. Cod CAEN: 8422; Denumire CAEN: Activitati de aparare nationala; Cod COR: 214485; Denumire COR: Inginer de cercetare in masini si instalatii mecanice; Cod COR: 214438; Denumire COR: Proiectant inginer mecanic; Cod COR: 214434; Denumire COR: Expert inginer mecanic; Cod COR: 214401; Denumire COR: Inginer mecanic; Web: http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/.
3. Managementul sistemelor integrate de armament naval
 • Misiunea programului de studii: Perfectionarea pregatirii profesionale in domeniul de activitate corespunzator functiei, a ofiterilor in activitate cu gradul de maior/ locotenent-comandor care nu sunt absolventi ai studiilor militare universitare de conducere interarme.
 • Obiective generale
  1. Crearea competentelor profesionale si transversale specifice ofiterilor cu gradul de locotenent-colonel/ capitan-comandor;
  2. Dezvoltarea deprinderilor privind consilierea factorilor de decizie cu privire la nevoile operationale pentru sistemele integrate de armament naval.
 • Obiective specifice
  1. Formarea capacitatilor de folosire in lupta, in misiuni nationale sau internationale, a sistemelor integrate de armament naval si managementul acestora;
  2. Valorificarea specializata a principiilor si reglementarilor nationale si internationale privind managementul sistemelor integrate navale, in conditii de inter-operabilitate la nivelul structurilor aliate UE si NATO;
  3. Aprofundarea competentelor de luptator, conducator de resurse umane si organizatii militare, educator si cetatean cu un dezvoltat atasament fata de natiune, respect fata de valorile democratiei si statului de drept.
 • Competente
  1. Competente profesionale
   1. Acumularea de cunostinte privind managementul sistemelor integrate de armament naval;
   2. Planificarea si conducerea integrata a activitatilor de baza si a proceselor suport din cadrul centrului de conducere a luptei de la bordul navei militare;
   3. Dezvoltarea deprinderilor privind consilierea factorilor de decizie, in domeniul de expertiza al managementului sistemelor integrate de armament naval;
   4. Valorificarea specializata a principiilor si reglementarilor nationale si internationale privind managementul sistemelor integrate de armament naval, in conditii de inter-operabilitate la nivelul structurilor aliate UE si NATO.
  2. Competente transversale
   1. Dezvoltarea tehnicilor de relationare interumana in cadrul unui colectiv multicultural (posibil interetnic), pe diverse paliere ierarhice, de comunicare orala si scrisa, de colaborare eficienta cu specialisti din domenii multiple;
   2. Aplicarea, in mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in realizarea sarcinilor profesionale si identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de executie, a termenelor de realizare aferente si a riscurilor aferente;
   3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru dezvoltarea in cariera militara, a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata, atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala, in conformitate cu standardele NATO de interoperabilitate;
   4. Autoevaluarea obiectiva a nevoii de formare continua d.p.d.v. profesional, cultural, mental si fizic.
 • Precizari organizatorice si metodice
  1. Tipul cursului: Curs postuniversitar de perfectionare a pregatii/similar pentru locotenenti-colonei/capitani-comandori;
  2. Durata cursului este de 8 saptamani - in medie 24 ore pe saptamana; pregatirea practica ce fundamenteaza lucrarea de certificare a competentelor profesionale se desfasoara in unitatile de provenienta;
  3. Forma de invatamant: cu frecventa;
  4. Numar credite ECTS: 18;
  5. Admiterea la programul de studii se realizeaza conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru programele de studii postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua in Academia Navala "Mircea cel Batran";
  6. Examenul de certificare a competentelor profesionale se crediteaza suplimentar cu 3 puncte de credite de studio transferabile;
  7. Absolventii primesc Certificat de atestare a competentelor profesionale, care este insotit de Supliment descriptive, elaborate in conformitate cu reglementarile in vigoare pe plan national;
  8. Acest curs postuniversitar a fost aprobat in sedinta Senatului Universitatii prin Hotararea Senatului Universitar al Academiei Navale "Mircea cel Batran", nr. 744_I din 25.03.2021 si inscris in Registrului national al programelor postuniversitare - RNPP cu nr. 305;
  9. Cod CAEN: 8422; Denumire CAEN: Activitati de aparare nationala; Web: http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/.
4. Managementul sistemelor logistice in Fortele Navale
 • Misiunea programului de studii: Perfectionarea pregatirii profesionale in domeniul de activitate corespunzator functiei, a ofiterilor in activitate cu gradul de maior/ locotenent-comandor care nu sunt absolventi ai studiilor militare universitare de conducere interarme.
 • Obiective generale
  1. Crearea competentelor profesionale si transversale specifice ofiterilor cu gradul de locotenent-colonel/ capitan-comandor;
  2. Dezvoltarea deprinderilor privind consilierea factorilor de decizie la nivel tehnico-economic si administrativ, in domeniul de expertiza al managementului sistemelor logistice in Fortele Navale;
 • Obiective specifice
  1. Acumularea de cunostinte privind managementul tehnico-economic al proceselor logistice in Fortele Navale de achizitie, aprovizionare si gestiunea stocurilor;
  2. Planificarea si conducerea integrata a activitatilor de baza si a proceselor suport din cadrul lanturilor logistice in Fortele Navale, in acord cu standardele NATO;
  3. Valorificarea specializata a principiilor si reglementarilor nationale si internationale privind managementul sistemelor logistice in Fortele Navale, in conditii de inter-operabilitate la nivelul structurilor aliate UE si NATO.
 • Competente
  1. Competente profesionale
   1. Elaborarea si interpretarea documentatiei tehnico-economice si manageriale din domeniul logistic, la nivelul unitatilor si marilor unitati din Fortele Navale;
   2. Proiectarea, planificarea, coordonarea si conducerea proceselor si sistemelor tehnico-economice si logistice in Fortele Navale, la nivel tactic si operativ, in unitatile si marile unitati din Fortele Navale;
   3. Solutionarea problemelor tehnico-economice din domeniul logistic militar, in conditii de inter-operabilitate la nivelul structurilor aliate UE si NATO;
   4. Dezvoltarea deprinderilor privind consilierea factorilor de decizie la nivel tehnico-economic si administrativ, in domeniul de expertiza al managementului sistemelor logistice in Fortele Navale;
   5. Coordonarea integrata a activitatilor de baza si a activitatilor suport din cadrul lanturilor logistice la nivelul unitatilor si marilor unitati din Fortele Navale.
  2. Competente transversale
   1. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa interdisciplinara si aplicarea tehnicilor specifice competentei de leadership militar pentru realizarea unei lucrari sau a unui proiect, ca team-leader si distribuirea de sarcini specifice subordonatilor pentru indeplinirea misiunii, cu adoptarea unei atitudini pozitive si de respect fata de colegi;
   2. Aplicarea, in mod responsabil, a principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in realizarea sarcinilor profesionale si identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de executie, a termenelor de realizare aferente si a riscurilor aferente;
   3. Identificarea oportunitatilor de formare continua si utilizarea eficienta, pentru dezvoltarea in cariera militara, a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata, atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala, in conformitate cu standardele NATO de interoperabilitate.
 • Precizari organizatorice si metodice
  1. Tipul cursului: Curs postuniversitar de perfectionare a pregatii/similar pentru locotenenti-colonei/capitani-comandori;
  2. Durata cursului este de 8 saptamani - in medie 24 ore pe saptamana; pregatirea practica ce fundamenteaza lucrarea de certificare a competentelor profesionale se desfasoara in unitatile de provenienta;
  3. Forma de invatamant: cu frecventa;
  4. Numar credite ECTS: 18;
  5. Admiterea la programul de studii se realizeaza conform Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru programele de studii postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua in Academia Navala "Mircea cel Batran";
  6. Repartitia temelor pentru Examenul de certificare a competentelor profesionale, se efectueaza in saptamana a 4-a. Temele pentru lucrarile de finalizare a studiilor postuniversitare se analizeaza si se aproba in Consiliul facultatii;
  7. Absolventii primesc Certificat de atestare a competentelor profesionale, care este insotit de Supliment descriptive, elaborate in conformitate cu reglementarile in vigoare pe plan national;
  8. Acest curs postuniversitar a fost aprobat in sedinta Senatului Universitatii prin Hotararea Senatului Universitar al Academiei Navale "Mircea cel Batran", nr. 744_I din 25.03.2021 si inscris in Registrului national al programelor postuniversitare - RNPP cu nr. 304;
  9. Cod CAEN: 8422; Denumire CAEN: Activitati de aparare nationala; Web: http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/.