0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Share

Studii universitare de licenta (4 ani)
Sectia militara

Anunturi

Oferta educationala

Sectia Militara pregateste ingineri ofiteri pentru Ministerul Apararii Nationale (MApN), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) si Serviciul de Informatii Externe (SIE).

Locuri pentru absolventii liceelor si colegiilor nationale civile

Probele de concurs si criteriile de departajare pentru absolventii liceelor si colegiilor nationale civile sunt prevazute in Anexa 2 a regulamentului de admitere.

Locurile pentru absolventii liceelor si colegiilor nationale civile (cu beneficiar MApN, MAI si SIE, stabilite prin Planul de scolarizare al MApN pentru anul universitar 2024-2025):

Programul de studii (specializarea) Numar de locuri Secretariat informatii
Beneficiar MApN Beneficiar MAI Beneficiar SIE
Navigatie, Hidrografie si Echipamente Navale 3 8 0 secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112
Navigatie, Hidrografie si Echipamente Navale (in limba engleza) 3 0 0
Electromecanica Navala 2 5 0
Electromecanica 1 8 5
Inginerie si management naval si portuar 1 3 0 secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0117

Locurile pentru absolventii liceelor si colegiilor nationale civile pot fi suplimentate cu locuri neocupate dupa repartitia absolventilor colegiilor nationale militare.

Locuri pentru absolventii colegiilor nationale militare (CNM)

Absolvenții CNM sunt repartizați în conformitate cu prevederile art. 82 din Legea învățământului superior nr. 199/2023 cu modificările și completările ulterioare și în baza Planului de școlarizare în instituțiile de învățământ militar pentru anul universitar 2024-2025, studii universitare de licență, locuri bugetate alocate MApN si în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărări naționale nr. M258/23.11.2023.

Programul de studii (specializarea) Numar de locuri
(Beneficiar MApN)
Secretariat informatii
Navigatie, Hidrografie si Echipamente Navale 12 secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112
0730259018
Navigatie, Hidrografie si Echipamente Navale (in limba engleza) 12
Electromecanica Navala 11
Electromecanica 4
Inginerie si management naval si portuar 4 secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0117

Inscriere

La admiterea în învățământul universitar organizat de instituțiile de învățământ superior militar pot participa doar candidații declarați "Admis" la probele de selecție organizate de Ministerul Apărării Naționale sau alte instituții din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță națională.

Dosarele candidatilor pentru sectia militara se primesc de la structurile responsabile din MApN/MAI/SIE. Dupa probele de selectie, in perioada prevazuta in Calendarul admiterii, candidatii trebuie sa completeze o fisa de inscriere in concursul de admitere la Academia Navala .

Pasi de urmat pentru admitere pe locurile destinate absolventilor liceelor si colegiilor nationale civile avand ca beneficiar Ministerul Apararii Nationale:
1. Recrutarea:
- se realizează în perioada menționată pe platforma https://www.recrutaremapn.ro/procesrecrutare.php, numai prin intermediul Birourilor Informare Recrutare din cadrul Centrelor Militare Zonale, Judeţene şi de Sector.
- în această etapă se întocmesc dosarele pentru înscrierea candidaţilor pentru urmarea unei cariere militare;
2. Selectia I - candidaţii vor fi planificaţi de către BIR-uri pentru a susţine probele de selecţie, la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare;
3. Selectia II - candidaţii vor fi planificaţi de către BIR-uri pentru a susţine probele de selecţie la Spitalele Militare şi Centrul de Medicină Navală;
4. Inscrirea candidatilor recrutati la Academia Navala "Mircea cel Batran" se va realiza in perioada 8-21 iulie, conform conditiilor specifice mentionate pe pagina admiterii;
5. Admiterea candidaţilor recrutaţi, selectați şi înscrişi se va realiza după susţinerea unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba Engleză, și ierarhizarea în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la test, conform condiţiilor specifice menţionate pe pagina admiterii.

Pasi de urmat pentru admitere pe locurile destinate absolventilor liceelor si colegiilor nationale civile avand ca beneficiar Ministerul Afacerilor Interne:
1. Recrutarea se realizeaza conform cerintelor specifice MAI.
2. Selectia candidatilor se va realiza de catre structurile din MAI conform conditiilor specifice.
3. Inscrierea candidatilor recrutati la Academia Navala "Mircea cel Batran" se va realiza in perioada 8-21 iulie, conform conditiilor specifice mentionate pe pagina admiterii.
4. Admiterea candidatilor recrutati, selectati si inscrisi se va realiza dupa sustinerea unui test grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Matematica, Informatica si Limba Engleza, si ierarhizarea in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la test, conform conditiilor specifice mentionate pe pagina admiterii.

Pasi de urmat pentru admitere pe locurile destinate absolventilor liceelor si colegiilor nationale civile avand ca beneficiar Serviciul de Informatii Externe:
1. Recrutarea se realizeaza conform cerintelor specifice SIE.
2. Selectia candidatilor se va realiza de catre structurile din SIE conform conditiilor specifice.
3. Inscrierea candidatilor recrutati la Academia Navala "Mircea cel Batran" se va realiza in perioada 8-21 iulie, conform conditiilor specifice mentionate pe pagina admiterii.
4. Admiterea candidatilor recrutati, selectati si inscrisi se va realiza dupa sustinerea unui test grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Matematica, Informatica si Limba Engleza, si ierarhizarea in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la test, conform conditiilor specifice mentionate pe pagina admiterii.

Clic aici pentru inscriere online
(locuri MApN)
Clic aici pentru inscriere online
(locuri MAI)
Clic aici pentru inscriere online
(locuri SIE)

Probe admitere

Proba de concurs - reprezentată de un test de verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba Engleză, sub forma unui test grilă; subiectele se elaborează pe baza programelor școlare valabile pentru examenul național de bacalaureat din anul școlar 2023 – 2024, la disciplinele:
- Matematică – specializarea Matematică – Informatică,
- Informatică – specializarea Matematică – Informatică
- Limba Engleză – Limba modernă 1
având în vedere următoarele cerințe:
a) Durata totală a testului este de 180 de minute;
b) Testul de verificare a cunoștințelor este alcătuit din 36 de itemi, dintre care 9 itemi la disciplina matematică, 9 itemi la disciplina Informatică și 18 itemi la disciplina Limba Engleză. O treime din numărul de itemi care se elaborează pentru fiecare disciplină vor avea gradul maxim de dificultate.
c) Fiecare item are minimum patru variante posibile de răspuns, dintre care o singură variantă reprezintă răspunsul corect. Pentru fiecare item la care se răspunde corect, se acordă cate 1 punct la disciplinele Matematică și Informatică, respectiv câte 0,5 puncte la disciplina Limba Engleză;
d) Nota pentru fiecare disciplină se constituie din punctajul cumulat pentru răspunsurile corecte la itemii corespunzători disciplinei respective, la care se adaugă câte 1 punct din oficiu.

Ponderea: Media la testul de verificare a cunoștințelor se calculează după următoarea formulă:
MTVC = 0,5 x NMatem + 0,3 x NInfo + 0,2 x NEngl, unde:
- NMatem = nota la disciplina Matematică;
- NInfo = nota la disciplina Informatică
- NEngl = nota la disciplina Limba Engleză.
Media la testul de verificare a cunoștințelor se calculează cu 2 zecimale.

Admiterea candidaților la programele de studii universitare de licență, pe locurile finanțate de la buget, se face în ordinea strict descrescătoare a notelor obținute în urma susținerii probei de concurs, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere. La medii egale candidații clasați vor fi departajați după următoarele criterii succesive:
1 - nota obtinută la disciplina Matematică
2 - nota obtinută la disciplina Informatică
3 - nota la obtinută la disciplina Limba Engleză
4 - media obținută la examenul de Bacalaureat
5 - nota obtinută la proba de Matematică din cadrul examenului de Bacalaureat

Pentru candidatii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare naţionale (conf. art. 14 alin 1), în situația în care numărul candidaților depăseste numărul de locuri alocat de la buget, se aplică următoarele criterii succesive de departajare:
1. Locul ocupat la olimpiadele disciplinelor: Matematică, Informatică sau Fizică;
2. Ierarhizarea în ordinea disciplinelor:
   2.1 Matematică; 2.2 Informatică; 2.3 Fizică

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Depunerea dosarelor candidatilor (online) 8 - 21 iulie
Afisarea listei candidatilor cu rezultate deosebite obtinute la olimpiade, declarati admis 22 iulie ora 12
Analiza dosarelor candidatilor si definitivarea acestora 8 - 22 iulie (ora 12)
Afisarea listelor cu candidatii inscrisi la concurs 22 iulie (ora 15)
Prezentarea candidatilor la sediul institutiei 23 iulie (ora 8.30)
Sustinerea probei de concurs 23 iulie (orele 10-13)
Depunerea contestatiilor 23 iulie (orele 14-15)
Rezolvarea contestatiilor 23 iulie (orele 15-16)
Afisarea listelor de admitere 23 iulie (ora 18)
Confirmarea ocuparii locurilor de catre candidatii declarati ADMIS 24 - 25 iulie
Afișarea locurilor neocupate și redistribuirea lor către candidații declarați ÎN AȘTEPTARE 26 iulie (ora 10)
Confirmarea ocuparii locurilor de catre candidatii declarati ADMIS prin redistribuire 26 iulie (orele 11-14)
Afisarea listelor finale de admitere 26 iulie (ora 15)

Taxe

Taxa de inscriere la concursul de admitere va fi publicata pe aceasta pagina.

Documente necesare inscrierii

Pentru inscrierea la programele de studii universitare de licenta, candidatii depun online:

  • cererea de inscriere tip - se completeaza online pentru MApN sau MAI
  • diploma/atestatul de recunoaștere a diplomei sau adeverința de bacalaureat (adeverința este valabilă doar pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului școlar curent)
  • certificatul de nastere
  • certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • cartea de identitate sau pasaport
  • foaia matricola din perioada liceului
  • chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita prin transfer) sau acte doveditoare privind scutirea de aceasta taxa

Candidații care nu au posibilitatea să se înscrie online, o pot face fizic la sediul instituției. În acest caz, vor depune la dosar copii ale documentelor menționate mai sus.

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar.

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de licenta la sectia militara in domeniul Inginerie Marina si Navigatie, prezentate in sectiunea Oferta Educationala.

Descarca pliantul admiterii!

Programele de studii universitare de licenta oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS). Programele de studii de licenta la Sectia Militara sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea sunt publicate pe aceasta pagina.Ultima actualizare: 30 May 2024