0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Share

Studii universitare de licenta (4 ani)
Sectia militara

Anunturi

Oferta educationala

Sectia Militara pregateste ingineri ofiteri pentru Ministerul Apararii Nationale (MApN) si Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Locuri pentru absolventii liceelor si colegiilor nationale civile

Probele de concurs si criteriile de departajare pentru absolventii liceelor si colegiilor nationale civile sunt prevazute in Anexa 2 a regulamentului de admitere.

Locurile pentru absolventii liceelor si colegiilor nationale civile (cu beneficiar MApN si MAI, stabilite prin Planul de scolarizare al MApN pentru anul universitar 2022-2023):

Programul de studii (specializarea) Numar de locuri (beneficiar) Secretariat informatii
Navigatie, Hidrografie si Echipamente Navale 20 locuri
(13 MApN si 7 MAI)
secretariat.fim@anmb.ro
0726442521
0726442521
Chat live
Electromecanica Navala 7 locuri
(5 MApN si 2 MAI)
Electromecanica 8 locuri
(4 MApN si 4 MAI)
Inginerie şi management naval şi portuar 6 locuri (MApN) secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0117
Chat live

Locurile pentru absolventii liceelor si colegiilor nationale civile pot fi suplimentate cu locuri neocupate dupa repartitia absolventilor colegiilor nationale militare.

Locuri pentru absolventii colegiilor nationale militare

Locurile pentru absolventii colegiilor nationale militare au fost stabilite prin Planul de scolarizare al MApN pentru anul universitar 2022-2023. Absolventii colegiilor nationale militare vor fi repartizati conform art. 1761 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si precizarile DGMRU nr. 20/2021.

Programul de studii (specializarea) Locuri disponibile (beneficiar) Secretariat informatii
Navigatie, Hidrografie si Echipamente Navale 22 locuri (MApN) secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112
Navigatie, Hidrografie si Echipamente Navale (în limba engleză) 15 locuri (MApN)
Electromecanica Navala 8 locuri (MApN)
Electromecanica 4 locuri (MApN)
Inginerie şi management naval şi portuar 2 locuri (MApN) secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0117

Inscriere

La admiterea in invatamantul universitar militar se pot inscrie doar candidatii care au dosare intocmite si transmise de catre Birourile de Informare-Recrutare (pentru locurile MApN), respectiv structurile responsabile cu selectia din cadrul MAI (pentru locurile MAI) .

Dosarele candidaţilor pentru sectia militara se primesc de la structurile responsabile din MApN, respectiv MAI, iar candidatii trebuie sa completeze dosarele cu fisa de inscriere si documentele anexe online in perioada prevazuta in Calendarul admiterii.

Paşi de urmat pentru admitere pe locurile destinate absolvenţilor liceelor si colegiilor nationale civile avand ca beneficiar Ministerul Apararii Nationale:
1. Recrutarea: în această etapă se întocmesc dosarele pentru înscrierea candidaţilor pentru urmarea unei cariere militare, în perioada menționată pe https://www.recrutaremapn.ro/procesrecrutare.php, numai prin intermediul Birourilor Informare Recrutare din cadrul Centrelor Militare Zonale, Judetene si de Sector;
2. Selecţia I - candidaţii vor fi planificaţi de către BIR-uri pentru a susţine probele de selecţie, la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare (CZSO). Informații privind probele de selecție și probele sportive se găsesc aici, aici și aici.
3. Înscrirea candidaţilor recrutaţi la Academia Navală „Mircea cel Bătrân” se va realiza în perioada 27 iunie-17 iulie, conform condiţiilor specifice menţionate pe pagina admiterii;
4. Ierarhizarea candidaţilor recrutaţi, selectați la CZSO şi înscrişi se va realiza după susţinerea unui test grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Matematică, Informatică și Limba Engleză, conform condiţiilor specifice menţionate pe pagina admiterii;
5. Selecţia II - candidaţii vor fi planificaţi de către ANMB pentru a susţine probele de selecţie la Spitalele Militare şi Centrul de Medicină Navală.
6. Admiterea se încheie în momentul în care locurile sunt ocupate de candidaţii ierarhizaţi în ordinea descresătoare a mediilor care au fost declaraţi APT după toate probele de selecţie.

Paşi de urmat pentru admitere pe locurile destinate absolvenţilor liceelor si colegiilor nationale civile avand ca beneficiar Ministerul Afacerilor Interne:
1. Recrutarea se realizeaza conform cerintelor specific MAI.
2. Selectia candidatilor se va realiza de catre structurile din MAI conform conditiilor specifice.
3. Inscrierea candidatilor recrutati la Academia Navala "Mircea cel Batran" se va realiza in perioada 27 iunie-17 iulie, conform conditiilor specifice mentionate pe pagina admiterii.
4. Admiterea candidatilor recrutati, inscrisi si selectionati se va realiza dupa sustinerea unui test grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Matematica, Informatica si Limba Engleza, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute, conform conditiilor specifice mentionate pe pagina admiterii.

Clic aici pentru înscriere online
(locuri MApN)
Clic aici pentru înscriere online
(locuri MAI)

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Depunerea dosarelor candidatilor online 27 iunie - 17 iulie
Afișarea listei candidaților cu rezultate deosebite obținute la olimpiade, declarați admis 17 iulie
Analiza dosarelor candidatilor si definitivarea acestora 17 iulie - 18 iulie (ora 11)
Afisarea listelor cu candidatii inscrisi la concurs 18 iulie (ora 15)
Prezentarea candidatilor la sediul institutiei 19 iulie (ora 8.30)
Susţinerea probei de concurs 19 iulie (orele 10-13)
Depunerea contestaţiilor 19 iulie (orele 14-15)
Rezolvarea contestaţiilor 19 iulie (orele 15-16)
Afișarea listelor de ierarhizare provizorii - etapa de selectie initiala 19 iulie (ora 18)
Confirmarea ocupării locurilor de către candidații care au parcurs procesul de selecție și au fost ierarhizați în limita locurilor scoase la concurs 20 iulie - 22 iulie (ora 14)
Continuarea procesului de selecție pentru candidații ierarhizați care nu au parcurs întregul proces de selecție – etapa finală de selecție, în limita locurilor scoase la concurs 22 iulie - până la ocuparea numărului de locuri
Confirmarea ocupării locurilor de către candidații care au parcurs procesul de selecție și au fost ierarhizați în etapa finală selecție 22 iulie - până la ocuparea numărului de locuri
Afișarea listelor finale de admitere După confirmarea tuturor locurilor scoase la concurs, nu mai târziu de 19.08
Reorientarea candidaților respinși către o altă categorie de personal militar 22.07-până la ocuparea numărului de locuri

Taxe

Taxa de inscriere la concursul de admitere: 150 lei/dosar (un dosar poate sa contina optiuni pentru mai multe specializari)

Sunt scutiti de plata taxei de inscriere la concursul de admitere candidatii care sunt copii ai personalului didactic si didactic auxiliar (in activitate sau pensionat), sunt angajati ANMB sau copii ai acestora, provin din centre de plasament sau indeplinesc conditii specifice.

Documente necesare inscrierii

Lista documentelor pentru inscriere va fi publicata pe aceasta pagina.

Pentru inscrierea la programele de studii universitare de licenta, candidatii depun online urmatoarele documente:

  • cererea de inscriere tip - se completează online pentru MApN sau MAI
  • certificatul de nastere
  • cartea de identitate sau pasaport
  • certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • diploma de bacalaureat, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de bacalaureat
  • foaia matricola din perioada liceului
  • chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita prin transfer) sau acte doveditoare privind scutirea de aceasta taxa

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea noastra este formarea la nivel universitar a absolventilor care sa satisfaca nevoia de profesionisti a Fortelor Navale Romane si Politiei de Frontiera.

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de licenta la sectia militara in domeniul Inginerie Marina si Navigatie, prezentate in sectiunea Oferta Educationala.

Descarca pliantul admiterii 2022!

Programele de studii universitare de licenta oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS). Programele de studii de licenta la Sectia Militara sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea sunt publicate pe aceasta pagina.Ultima actualizare: 24 Jun 2022