0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Invatamant / Structura de pregatire militara generala

Pregatire militara generala

Scopul pregătirii militare este acela de a forma şi dezvolta luptători, specialişti şi lideri militari, apţi să îndeplinească atribuţiile funcţiilor pe care vor fi încadraţi şi instruiţi.
Pregătirea militară:
  • educă studenții în spiritul tradițiilor poporului roman, al armatei și armei;
  • asigură motivarea și automotivarea în obținerea performanței militare, călirea psihică și formarea comportamentului de luptător;
  • asigură cunoașterea legilor și regulamentelor militare generale și respectarea întocmai a prevederilor acestora, cunoașterea drepturilor și îndatoririlor militarilor;
  • asigură cunoașterea armamentului individual din dotare și formarea deprinderilor necesare folosirii eficiente a acestuia.