Admitere 2019

Studii universitare de masterat

Anunturi

 • 19 iunie - Am publicat calendarul admiterii, valoarea taxelor de studii si alte informatii utile.

Aboneaza-te la stirile despre Admitere

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea noastra este formarea la nivel universitar a absolventilor care sa satisfaca nevoia de profesionisti a Fortelor Navale Romane si mediului economic din domeniul naval si portuar maritim si fluvial.

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, si Inginerie si Management, prezentate mai jos (in sectiunea Oferta Educationala). La concursul de admitere se pot prezenta orice absolvent al institutiilor de invatamant superior (civila sau militara).

Programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO).

Programele de studii de masterat (forma de invatamant cu frecventa - IF) sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc mai jos.

Oferta educationala

Programul de studii DurataLocuri disponibileInformatii secretariat
Domeniul de studii "Inginerie marina si navigatie" (locuri cu taxa 4500 lei/an)
Sisteme electromecanice navale 1,5 ani 50 locuri (din care 30 locuri sunt rezervate pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim, dar vor fi distribuite automat celorlalti candidatii in cazul neocuparii). Telefon: 0241626200 int. 0114/0180
Stiinte nautice 1,5 ani 50 locuri (din care 30 locuri sunt rezervate pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim, dar vor fi distribuite automat celorlalti candidatii in cazul neocuparii). Telefon: 0241626200 int. 0191
Domeniul de studii "Inginerie si management" (locuri cu taxa 4200 lei/an)
Inginerie si management naval si portuar 1,5 ani 50 locuri care vor fi distribuite celor doua masterate in functie de optiunile candidatilor Telefon: 0241626200 int. 0117
Managementul Sistemelor Logistice (MSL) 2 ani Telefon: 0241626200 int. 0117

Admiterea candidatiilor cu diploma de licenta in acelasi domeniu ca programul de masterat, acordata de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran" - ANMB, Universitatea Maritima din Constanta - UMC, Universitatea Ovidius din Constanta - UOC etc.) se face prin concurs de dosare, media de admitere fiind nota la Proba de cunostinte obtinuta la examenul de diploma.

Candidatii cu diploma de licenta in alte domenii de studii decat cel al programului de masterat vor sustine o proba de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de master, media de admitere fiind nota obtinuta la aceasta proba. Tematica si biblografia pentru proba de evaluare a cunostintelor in domeniu se gasesc in Anexa 5 a Regulamentului admiterii.

Conform legislatiei in vigoare, inscrierea la concursul de admitere la masterat nu se poate face pe baza diplomelor si atestatelor emise de agenti economici, fundatii sau asociatii (precum Asociatia Colegiul Nautic Roman, Fundatia Black Sea Foundation etc), deoarece acestea nu sunt institutii de invatamant superior.

Inscriere

Candidatii se pot inscrie online sau la sediul Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Strada Fulgerului nr 1, Constanta in perioada prevazuta in Calendarul admiterii pentru depunerea dosarelor. Candidatii se pot preinscrie online inaintea acestei perioade, dar fisele de inscriere vor fi procesate doar in perioda prevazuta de calendarul admiterii.

Inscrie-te online!

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Depunerea dosarelor candidatilor online sau la Academia Navala
Candidatii care provin din alt domeniu de studiu sustin o proba de concurs pe 23 iulie (inscrierea va avea loc pana pe 23 iulie ora 15)*
12-23 iulie
(luni-vineri orele 9-15, sâmbata orele 9-13)
Sustinerea probei de concurs pentru candidatii ce provin din alt domeniu de studiu* 23 iulie, ora 16
Afisarea rezultatelor pentru proba de concurs* 24 iulie, ora 11
Depunerea contestatiilor pentru proba de concurs* 24 iulie, orele 11-12
Rezolvarea contestatiilor pentru proba de concurs* 24 iulie, orele 12-14
Afisarea rezultatelor provizorii 24 iulie, ora 18
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS 25-26 iulie, orele 9-15
Afisarea locurilor neocupate si rezultatelor provizorii in urma redistribuirii lor catre candidatii declarati IN ASTEPTARE 26 iulie, ora 18
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire 27 iulie, orele 9-12
Afisarea rezultatelor finale 27 iulie, ora 13

* Proba de concurs se sustine numai de catre candidatii care provin din alt domeniu de studiu, fiind sub forma unui test de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de master.

Documente necesare inscrierii

Dosarul de concurs va contine numai copii simple sau copii legalizate dupa documentele personale de mai jos. In cazul depunerii de copii simple, candidatii trebuie sa prezinte si documentul original (sau o copie legalizata dupa acesta) pentru a marca copia "conform cu originalul".

 •  cererea de inscriere tip (se obtine de la secretariatul admiterii)
 •  trei fotografii color (3x4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
 •  copie dupa diploma de Licenta, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Licenta (cu media la examenul de licenta si nota obtinuta la proba de cunostinte)
 •  copie dupa suplimentul de diploma
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie (tip clinic sanatos)
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii: Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
 •  chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita la inscriere)
 •  dosar plic
Ultima actualizare: 21 Jun 2019

   Vizite din 01 Ianuarie 2017: 166791