0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Share

Studii universitare de masterat (1,5 si 2 ani)

Anunturi

  • 2 februarie - Am publicat numarul de locuri disponibile.
  • 29 ianuarie - Am publicat Regulamentul Organizarii Admiterii pentru anul 2024.

Oferta educationala

Admiterea candidatiilor cu diploma de licenta in acelasi domeniu ca programul de masterat, acordata de institutii de invatamant superior acreditate se face prin concurs de dosare, media de admitere fiind media la examenul de licență/diplomă.

Candidatii cu diploma de licenta in alte domenii de studii decat cel al programului de masterat vor sustine o proba de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de masterat planificata inainte de finalizarea inscrierii, media de admitere fiind nota obtinuta la aceasta proba. Tematica si bibliografia pentru proba de evaluare a cunostintelor in domeniu se gasesc în Anexa 5 a Regulamentului admiterii.

Programul de studii Numar de locuri (cu taxa) Numar de locuri (bugetate pentru candidatii MAI) Secretariat informatii
Domeniul de studii "Inginerie navala si navigatie"
Sisteme Electromecanice Navale
1,5 ani (90 credite)
148 (distribuite celor trei masterate in functie de optiunile candidatilor)
(din care 80 locuri sunt rezervate pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim, dar vor fi distribuite automat celorlalti candidatii in cazul neocuparii).
- secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112
Stiinte Nautice
1,5 ani (90 credite)
2 (doar pentru candidatii de pe listele MAI) secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0117
Oceanografie si hidrografie
2 ani (120 credite)
-
Domeniul de studii "Inginerie si management"
Inginerie si Management Naval si Portuar
1,5 ani (90 credite)
75 (distribuite celor doua masterate in functie de optiunile candidatilor) - secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0117
Managementul Sistemelor Logistice
1,5 ani (90 credite)
Domeniul de studii "Inginerie electrica"
Operarea si Conducerea Sistemelor Electroenergetice Navale
1,5 ani (90 credite)
59 locuri
(din care 30 sunt rezervate pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim, dar vor fi distribuite automat celorlalti candidatii in cazul neocuparii).
1 (doar pentru candidatii de pe listele MAI) secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112

Inscriere

Candidatii se vor inscrie online in perioada prevazuta in Calendarul admiterii pentru depunerea dosarelor.

Clic aici pentru înscriere online
(secția civila)
Clic aici pentru înscriere online
(locuri MAI)

Candidatii nu trebuie sa aduca la sediul Academiei Navale varianta tiparita a documentelor din dosar. Acestea vor fi prezentate la secretariat la inceputul anului universitar.

Calendarul de desfasurare a admiterii

Calendarul concursului de Admitere va fi publicat pe aceasta pagina.

Taxe

Taxele de studii si pentru inscriere la concursul de admitere vor fi publicate pe aceasta pagina.

Documente necesare inscrierii

Pentru inscrierea la programele de studii universitare de masterat, candidatii depun urmatoarele documente:

  • cererea de inscriere tip - se completează online
  • certificatul de nastere
  • cartea de identitate sau pasaport
  • certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
  • diploma de licenta/inginer, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de licenta
  • adeverinta eliberata de Autoritatea Navala Romana, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
  • chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita prin transfer) sau acte doveditoare privind s cutirea de aceasta taxa

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar.

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica si Inginerie si Management, prezentate in sectiunea Oferta Educationala. La concursul de admitere se pot prezenta absolventi ai tuturor institutiilor de invatamant superior.

Programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO). Programele de studii de masterat sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc pe aceasta pagină.Ultima actualizare: 02 Feb 2024