Admitere

Modele de subiecte pentru admiterea la studii universitare de licenta:
Matematica (doar pentru locurile fara taxa la Sectia Militara si Sectia Civila)

Limba engleza (doar pentru Sectia Militara)

Admitere 2018

Sectia civila
Studii universitare de masterat

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o universitate publica de educatie si cercetare stiintifica maritima. Misiunea noastra este formarea la nivel universitar a absolventilor pentru a deveni profesionisti care satisfac nevoia de competente a Fortelor Navale Romane si mediului economic din domeniul naval si portuar maritim si fluvial.

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat (la sectia civila) in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, si Inginerie si Management.

Toate programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Programele de studii de masterat (forma de invatamant cu frecventa) la sectia civila sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc mai jos.

Oferta educationala

Domeniul de studii Programul de studii DurataCifra de scolarizareInformatii secretariat
Inginerie marina si navigatie Sisteme electromecanice navale 1,5 ani va fi anuntata Telefon: 0241626200 int. 0114/0180
Stiinte nautice 1,5 ani va fi anuntata Telefon: 0241626200 int. 0191
Inginerie si management Inginerie si management naval si portuar 1,5 ani va fi anuntata Telefon: 0241626200 int. 0117
Managementul Sistemelor Logistice (MSL) 2 ani Telefon: 0241626200 int. 0117

Admiterea pe locurile cu taxa se face prin concurs de dosare, media de admitere fiind nota la proba de cunostinte din cadrul examenului de diploma.

Candidatii cu studii in alte domenii de studii vor sustine o proba de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de master. Tematica si biblografia pentru proba de evaluare a cunostintelor din domeniu se gasesc aici. Media obtinuta reprezinta media generala de admitere.

Calendarul de desfasurare a admiterii

Perioada de desfasurare a admiterii este 9-31 iulie 2018, calendarul exact al concursului de admitere urmand a fi publicat pe aceasta pagina.

Documente necesare inscrierii

Dosarul de concurs va contine numai copii simple sau legalizate dupa documentele necesare la inscriere. Pentru a certifica copiile simple "conform cu originalul", candidatii trebuie sa prezinte documentele originale sau copii legalizate ale acestora.

 •  cererea de înscriere tip
 •  trei fotografii color (3/4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
 •  copie dupa diploma de Licenta, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Licenta (cu media la examenul de licenta si nota obtinuta la proba de cunostinte)
 •  copie dupa suplimentul de diploma
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii: Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
 •  chitanta pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere (se achita la înscriere)
 •  dosar plic
Ultima actualizare: 16 Feb 2018