Modele subiecte admitere:
(burse studii)

Subiecte admitere:
(burse studii)

Facultatea de Inginerie Marina:

Limba engleza:

Admitere 2017

Studii universitare de masterat - Sectia civila

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o universitate publica de educatie si cercetare stiintifica. Misiunea noastra este formarea absolventilor la nivel universitar care sa satisfaca nevoia de competente a Fortelor Navale Romane si mediului economic din domeniul maritim, naval si portuar.
ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat la sectia civila in domeniul Inginerie Marina si Navigatie, si Inginerie si Management. Toate programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul superior (ARACIS).
Regulamentul de admitere, documentele pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc mai jos. Programele de studii de masterat (forma de invatamant cu frecventa) la sectia civila sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Oferta educationala

Programul de studii DurataCifra de scolarizareInformatii secretariat
Sisteme electromecanice navale 1,5 ani va fi anuntat Telefon: 0241626200 int. 0114/0180
Stiinte nautice 1,5 ani va fi anuntat Telefon: 0241626200 int. 0191
Inginerie si management naval si portuar 1,5 ani va fi anuntat Telefon: 0241626200 int. 0117
Managementul Sistemelor Logistice (MSL) 2 ani va fi anuntat Telefon: 0241626200 int. 0117

*) Din cele 50 de locuri, 30 sunt pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim. Locurile ramase libere dintre cele pentru candidatii cu vechime vor fi redistribuite automat pentru ceilalti candidati, pâna la cifra maxima de scolarizare a programului de studii.

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Depunerea dosarelor candidatilorva fi anuntat
Sustinerea interviului pentru candidatii ce provin de la alte domenii de studii
(daca la înscriere s-a depasit numarul locurilor din oferta de scolarizare)
va fi anuntat
Afisarea rezultatelorva fi anuntat
Depunerea contestatiilorva fi anuntat
Rezolvarea contestatiilorva fi anuntat
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati "admis" si semnarea contractelor de scolarizareva fi anuntat
Afisarea locurilor neocupateva fi anuntat
Depunerea cererilor de redistribuire pentru locurile ramase neocupateva fi anuntat
Redistribuirea locurilor neocupateva fi anuntat
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati "admis" si semnarea contractelor de scolarizareva fi anuntat
Afisarea rezultatelor finaleva fi anuntat

Documente necesare inscrierii

 •  cererea de înscriere tip
 •  trei fotografii color (3/4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
 •  copie dupa diploma de Licenta, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Licenta (cu media la examenul de licenta si nota obtinuta la proba de cunostinte)
 •  copie dupa suplimentul de diploma
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii: Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
 •  chitanta pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere (se achita la înscriere)
 •  dosar plic
Ultima actualizare: 11 Noiembrie 2016