0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Share

Studii universitare de masterat (1,5 si 2 ani)

Anunturi

  • 5 iunie - Am publicat calendarul admiterii, criteriile de admitere si alte informatii utile.
  • 18 ianuarie - Am publicat Regulamentul Organizarii Admiterii pentru anul 2022.

Oferta educationala

Probele de concurs si criteriile de departajare sunt prevazute in Anexa 2 a Regulamentului admiterii.

Admiterea candidatiilor cu diploma de licenta in acelasi domeniu ca programul de masterat, acordata de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran" - ANMB, Universitatea Maritima din Constanta - UMC, Universitatea Ovidius din Constanta - UOC etc.) se face prin concurs de dosare, media de admitere fiind media la examenul de licență/diplomă.

Candidatii cu diploma de licenta in alte domenii de studii decat cel al programului de masterat vor sustine o proba de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de masterat planificata inainte de finalizarea inscrierii, media de admitere fiind nota obtinuta la aceasta proba. Tematica si bibliografia pentru proba de evaluare a cunostintelor in domeniu se gasesc în Anexa 5 a Regulamentului admiterii.

Programul de studii Numar de locuri Secretariat informatii
Domeniul de studii "Inginerie navala si navigatie"
Sisteme Electromecanice Navale
1,5 ani (90 credite)
60 locuri secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112
Chat live
Stiinte Nautice
1,5 ani (90 credite)
60 locuri secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0117
Chat live
Oceanografie si hidrografie
2 ani (120 credite)
30 locuri
Domeniul de studii "Inginerie si management"
Inginerie si Management Naval si Portuar
1,5 ani (90 credite)
35 locuri secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0117
Chat live
Managementul Sistemelor Logistice
1,5 ani (90 credite)
40 locuri
Domeniul de studii "Inginerie electrica"
Operarea si Conducerea Sistemelor Electroenergetice Navale
1,5 ani (90 credite)
60 locuri secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112
Chat live

Inscriere

Candidatii se pot inscrie exclusiv online in perioada prevazuta in Calendarul admiterii pentru depunerea dosarelor.

Clic aici pentru înscriere online!

Candidatii care se inscriu online nu trebuie sa aduca la sediul Academiei Navale varianta tiparita a documentelor din dosar. Acestea vor fi aduse la secretariat la inceputul anului universitar.

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Inscrierea candidatilor online 27.06 – 24.07
Depunerea referatului din tematica de specialitate (se depune doar de candidatii care au studii de licenta in alt domeniu decat cel al masteratului la care se candideaza) 12.07 – 21.07 ora 15
Afisarea rezultatelor provizorii 25.07 ora 12
Depunerea si rezolvarea contestatilor 25.07 orele 12 - 14
Afisarea rezultatelor provizorii dupa contestatii 25.07 ora 15
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS 25.07 ora 15 – 27.07 ora 23
Afisarea locurilor neocupate si rezultatelor provizorii in urma redistribuirii lor catre candidatii declarati IN ASTEPTARE 28.07 ora 12
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire 28.07 ora 12 – 28.07 ora 23
Afisarea rezultatelor finale 29.07 ora 12

Taxe

Taxa de inscriere la concursul de admitere: 150 lei/dosar (un dosar poate sa contina optiuni pentru mai multe specializari)
Taxa de inmatriculare a candidatilor admisi: 100 lei
Taxa de studii (la inmatriculare se achita prima rata din taxa de studii, adica 1000 lei):
- 4800 lei/an pentru masterate in domeniile "Inginerie navala si navigatie" si "Inginerie electrica"
- 4400 lei/an pentru masterate in domeniul "Inginerie si management"

Documente necesare inscrierii

Pentru inscrierea la programele de studii universitare de masterat, candidatii depun onlineurmatoarele documente:

  • cererea de inscriere tip - se completează online
  • certificatul de nastere
  • cartea de identitate sau pasaport
  • certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
  • diploma de licenta/inginer, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de licenta
  • adeverinta eliberata de Autoritatea Navala Romana, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
  • chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita prin transfer) sau acte doveditoare privind s cutirea de aceasta taxa

Informatii generale

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica si Inginerie si Management, prezentate in sectiunea Oferta Educationala. La concursul de admitere se pot prezenta absolventi ai tuturor institutiilor de invatamant superior.

Programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO). Programele de studii de masterat sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc pe aceasta pagină.Ultima actualizare: 27 Jun 2022