Prima pagina admitere

Modele subiecte admitere:
Matematica

Subiecte admitere:
Matematica (doar pentru locurile fara taxa la Sectia Militara si Sectia Civila)

Limba engleza (doar pentru Sectia Militara)

Admitere 2017

Studii universitare de masterat - Sectia civila

Anunturi

 • Dosarul de concurs contine copii simple sau legalizate dupa documentele necesare la inscriere. Pentru a certifica copiile simple "conform cu originalul", candidatii trebuie sa prezinte documentele originale sau copii legalizate ale acestora.
 • Inscrierea candidatilor se poate face inclusiv sambata, 15 iulie, intre orele 9-15.

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o universitate publica de educatie si cercetare stiintifica maritima. Misiunea noastra este formarea absolventilor la nivel universitar care sa satisfaca nevoia de competente a Fortelor Navale Romane si mediului economic din domeniul maritim, naval si portuar.
ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat la sectia civila in domeniul Inginerie Marina si Navigatie, si Inginerie si Management. Toate programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul superior (ARACIS).
Regulamentul de admitere, documentele pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc mai jos. Programele de studii de masterat (forma de invatamant cu frecventa) la sectia civila sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Oferta educationala

Programul de studii DurataCifra de scolarizareInformatii secretariat
Sisteme electromecanice navale 1,5 ani 50 locuri* Telefon: 0241626200 int. 0114/0180
Stiinte nautice 1,5 ani 50 locuri* Telefon: 0241626200 int. 0191
Inginerie si management naval si portuar 1,5 ani 50 locuri Telefon: 0241626200 int. 0117
Managementul Sistemelor Logistice (MSL) 2 ani Telefon: 0241626200 int. 0117

*) Din cele 50 de locuri, 30 sunt pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim. Locurile ramase libere dintre cele pentru candidatii cu vechime vor fi redistribuite automat pentru ceilalti candidati, pâna la cifra maxima de scolarizare a programului de studii.

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Inscrierea candidatilor
Candidatii care provin din alt domeniu de studiu vor sustine o proba de concurs pe 27 iunie (inscrierea acestora va avea loc pana pe 26 iulie la ora 15:00).
12-27 iulie orele 9-15 (inclusiv sambata, 15 iulie)
Sustinerea probei de concurs pentru candidatii ce provin din alt domeniu de studiu27 iulie ora 9:00
Afisarea rezultatelor27 iulie ora 18:00
Depunerea contestatiilor28 iulie orele 8-9
Rezolvarea si afisarea rezultatelor contestatiilor28 iulie orele 9-10
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS28 iulie orele 8-15, 31 iulie orele 8-11
Afisarea locurilor neocupate si redistribuirea lor catre candidatii declarati NEADMIS31 iulie ora 12:00
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire31 iulie orele 12-15
Afisarea rezultatelor finale31 iulie ora 18:00

Documente necesare inscrierii

 •  cererea de înscriere tip
 •  trei fotografii color (3/4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
 •  copie dupa diploma de Licenta, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Licenta (cu media la examenul de licenta si nota obtinuta la proba de cunostinte)
 •  copie dupa suplimentul de diploma
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii: Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
 •  chitanta pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere (se achita la înscriere)
 •  dosar plic
Ultima actualizare: 25 Aprilie 2017