Prima pagina admitere

Modele subiecte admitere:
Matematica

Subiecte admitere:
Matematica (doar pentru locurile fara taxa la Sectia Militara si Sectia Civila)

Limba engleza (doar pentru Sectia Militara)

Admitere 2017

Anunturi

 • Locuri vacante septembrie(.pdf),

Studii universitare de masterat - Sectia civila

25.09.2017 - Rezultate finale admitere

 • Managementul Sistemelor Logistice (MSL)
 • Admisi MSL (.pdf),
 • Sisteme electromecanice navale (SEN)
 • Admisi SEN - cu stagiu (.pdf), Admisi SEN - fara stagiu (.pdf),

20.09.2017 - Rezultate admitere


 • Managementul Sistemelor Logistice (MSL)
 • Admisi MSL (.pdf),
 • Sisteme electromecanice navale (SEN)
 • Admisi SEN - cu stagiu (.pdf), Admisi SEN - fara stagiu (.pdf), Neadmisi SEN (.pdf),

31.07.2017 - Rezultate finale admitere

 • Stiinte nautice (SN)
 • Admisi SN - cu stagiu (.pdf), Admisi SN - fara stagiu (.pdf),
 • Inginerie si management naval si portuar (IMNP)
 • Admisi IMNP (.pdf)
 • Managementul Sistemelor Logistice (MSL)
 • Admisi MSL (.pdf),
 • Sisteme electromecanice navale (SEN)
 • Admisi SEN - cu stagiu (.pdf), Admisi SEN - fara stagiu (.pdf),

Locuri libere septembrie

I. FACULTATEA DE INGINERIE MARINA

Nr. crt.

Programul de studii

Forma

de inv.

Locuri vacante

1

Sisteme electromecanice navale

IF

13

I. FACULTATEA DE NAVIGATIE SI MANAGEMENT NAVAL

Nr. crt.

Programul de studii

Forma

de inv.

Locuri vacante

1

Managementul sistemelor logistice

IF

25

2

Inginerie si management naval si portuar

IF

Calendar admitere septembrie

Activitati

Data si ora

Inscrierea candidatilor

01-20 septembrie

orele 9-15

(in zilele lucratoare)

Prezentarea candidatilor pentru proba de concurs *

(NUMAI PENTRU CANDIDATII CE PROVIN DE LA ALTE DOMENII DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA)

20 septembrie

ora 9:00

Afisarea rezultatelor

20 septembrie

ora 18:00

Depunerea contestatiilor

21 septembrie

orele 8-9

Rezolvarea si afisarea rezultatelor contestatiilor

21 septembrie

orele 9-10

Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS

21 septembrie

orele 8-15

22 septembrie

orele 8-11

Afisarea locurilor neocupate si redistribuirea lor catre candidatii declarati NEADMIS

22 septembrie

ora 12:00

Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire

22 septembrie

orele 12-15

Afisarea rezultatelor finale

25 septembrie

ora 18:00


* Proba de concurs se sustine numai de catre candidatii ce provin din alt domeniu de studiu sub forma unui test de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de master. Candidatii se vor inscrie pana pe 19 septembrie la ora 15:00

Documente necesare inscrierii

 •  cererea de înscriere tip
 •  trei fotografii color (3/4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
 •  copie dupa diploma de Licenta, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Licenta (cu media la examenul de licenta si nota obtinuta la proba de cunostinte)
 •  copie dupa suplimentul de diploma
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii: Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
 •  chitanta pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere (se achita la înscriere)
 •  dosar plic
Ultima actualizare: 25 Septembrie 2017