Admitere

Modele de subiecte pentru admiterea la studii universitare de licenta:
Matematica (doar pentru locurile fara taxa la Sectia Militara si Sectia Civila)

Limba engleza (doar pentru Sectia Militara)

Admitere 2018

Sectia civila
Studii universitare de masterat

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea noastra este formarea la nivel universitar a absolventilor care sa satisfaca nevoia de profesionisti a Fortelor Navale Romane si mediului economic din domeniul naval si portuar maritim si fluvial.

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat la sectia civila in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, si Inginerie si Management, prezentate mai jos (in sectiunea Oferta Educationala).

Programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO).

Programele de studii de masterat la Sectia Civila (forma de invatamant cu frecventa - IF) sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc mai jos.

Oferta educationala

Programul de studii DurataCifra de scolarizareInformatii secretariat
Domeniul de studii "Inginerie marina si navigatie" (locuri cu taxa - 4400 lei)
Sisteme electromecanice navale 1,5 ani 50 locuri din care:
- 5 locuri sunt rezervate pentru MAI (fara taxa)
- 30 locuri sunt rezervate pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim, dar vor fi distribuite automat celorlalti candidatii in cazul neocuparii.
Telefon: 0241626200 int. 0114/0180
Stiinte nautice 1,5 ani 50 locuri din care:
- 30 locuri sunt rezervate pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim, dar vor fi distribuite automat celorlalti candidatii in cazul neocuparii.
Telefon: 0241626200 int. 0191
Domeniul de studii "Inginerie si management" (locuri cu taxa - 4000 lei)
Inginerie si management naval si portuar 1,5 ani 50 locuri care vor fi distribuite celor doua masterate in functie de optiunile candidatilor Telefon: 0241626200 int. 0117
Managementul Sistemelor Logistice (MSL) 2 ani Telefon: 0241626200 int. 0117

Admiterea candidatiilor cu diploma de licenta in acelasi domeniu ca programul de masterat, acordata de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran" - ANMB, Universitatea Maritima din Constanta - UMC, Universitatea Ovidius din Constanta - UOC etc.) se face prin concurs de dosare, media de admitere fiind nota la Proba de cunostinte obtinuta la examenul de diploma.

Candidatii cu diploma de licenta in alte domenii de studii decat cel al programului de masterat vor sustine o proba de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de master, media de admitere fiind nota obtinuta la aceasta proba. Tematica si biblografia pentru proba de evaluare a cunostintelor in domeniu se gasesc in Anexa 5 a Regulamentului admiterii.

Conform legislatiei in vigoare, inscrierea la concursul de admitere la masterat nu se poate face pe baza diplomelor si atestatelor emise de agenti economici, fundatii sau asociatii (precum Asociatia Colegiul Nautic Roman, Fundatia Black Sea Foundation etc), deoarece acestea nu sunt institutii de invatamant superior.

Calendarul de desfasurare a admiterii

Perioada de desfasurare a admiterii este 9-31 iulie 2018, calendarul exact al concursului de admitere urmand a fi publicat pe aceasta pagina.

Documente necesare inscrierii

Dosarul de concurs va contine numai copii simple sau legalizate dupa documentele necesare la inscriere. Pentru a certifica copiile simple "conform cu originalul", candidatii trebuie sa prezinte documentele originale sau copii legalizate ale acestora.

 •  cererea de înscriere tip
 •  trei fotografii color (3/4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
 •  copie dupa diploma de Licenta, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Licenta (cu media la examenul de licenta si nota obtinuta la proba de cunostinte)
 •  copie dupa suplimentul de diploma
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii: Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
 •  chitanta pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere (se achita la înscriere)
 •  dosar plic
Ultima actualizare: 19 Jun 2018