Admitere 2019

Contact

ADMITERE@ANMB.RO
0241-623.890
Str. Fulgerului nr.1, Constanta

Share

Admitere - Septembrie 2019

Studii universitare de masterat

Anunturi

 • 17 septembrie - Candidatii ADMISI pe locurile cu taxa sunt:
  - Inginerie si Management Naval si Portuar
  - Operarea si Conducerea Sistemelor Electroenergetice Navale
  - Sisteme Electromecanice Navale (locuri fara stagiu)
  - Stiinte Nautice (locuri fara stagiu)
  Candidatii admisi pe locurile cu taxa sunt invitati sa vina miercuri (incepand cu ora 9) pentru semnarea contractului de scolarizare si achitarea taxei de inmatriculare (200 lei) si a primei rate din taxa de studii (1000 lei).
  Ceilalti candidati raman inscrisi in concurs in asteptarea redistribuirii locurilor neocupate (rezultatele redistribuirii vor fi afisate joi 19 septembrie, ora 18).
 • 2 septembrie - Am inceput inscrierile pentru concursul de admitere.
 • 30 august - Academia Navala ofera un program de masterat nou, in domeniul Ingineriei electrice, denumit Operarea si Conducerea Sistemelor Electroenergetice Navale.
 • 30 august - Academia Navala a suplimentat numarul de locuri disponibile la programele de masterat.
 • 30 august - Durata masteratului Managementul Sistemelor Logistice a fost redusa la 1,5 ani (in loc de 2 ani) prin eliminarea din planul de invatamant a semestrului alocat cercetarii.
 • 30 august - Am publicat pe site Ghidul candidatului la admiterea la studii universitare de masterat.
 • 18 august - Am publicat numarul de locuri disponibile si calendarul admiterii pentru sesiunea din toamna si am inceput preinscrierile online.

Aboneaza-te la stirile despre Admitere

Oferta educationala

Programul de studii Durata Locuri disponibile
Domeniul de studii "Inginerie marina si navigatie"
Sisteme Electromecanice Navale 1,5 ani 25 locuri
Stiinte Nautice 1,5 ani 35 locuri
Domeniul de studii "Inginerie si management"
Inginerie si Management Naval si Portuar 1,5 ani 25 locuri
Managementul Sistemelor Logistice 1,5 ani
Domeniul de studii "Inginerie electrica"
Operarea si Conducerea Sistemelor Electroenergetice Navale 1,5 ani 60 locuri

Admiterea candidatiilor cu diploma de licenta in acelasi domeniu ca programul de masterat, acordata de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran" - ANMB, Universitatea Maritima din Constanta - UMC, Universitatea Ovidius din Constanta - UOC etc.) se face prin concurs de dosare, media de admitere fiind nota la Proba de cunostinte obtinuta la examenul de diploma.

Candidatii cu diploma de licenta in alte domenii de studii decat cel al programului de masterat vor sustine o proba de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de master, media de admitere fiind nota obtinuta la aceasta proba. Tematica si biblografia pentru proba de evaluare a cunostintelor in domeniu se gasesc în Anexa 5 a Regulamentului admiterii.

Inscriere

Candidatii se pot inscrie online sau la sediul Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Strada Fulgerului nr 1, Constanta in perioada prevazuta in Calendarul admiterii pentru depunerea dosarelor. Candidatii se pot preinscrie online inaintea acestei perioade, dar fisele de inscriere vor fi procesate doar in perioda prevazuta de calendarul admiterii.

Inscrie-te online!

Candidatii care se inscriu online nu trebuie sa aduca la sediul Academiei Navale varianta tiparita a documentelor din dosar. Acestea vor fi aduse la secretariat abia dupa anuntarea rezultatelor, cand candidatii vor veni pentru confirmarea locului si semnarea contractelor de studii.

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Depunerea dosarelor candidatilor online sau la Academia Navala
Candidatii care provin din alt domeniu de studiu sustin o proba de concurs pe 16 septembrie (inscrierea va avea loc pana pe 16 septembrie ora 15)
2-17 septembrie
(luni-vineri orele 9-15)
Sustinerea probei de concurs pentru candidatii ce provin din alt domeniu de studiu* 16 septembrie, ora 16
Afisarea rezultatelor pentru proba de concurs* 17 septembrie, ora 11
Depunerea contestatiilor pentru proba de concurs* 17 septembrie, orele 11-12
Rezolvarea contestatiilor pentru proba de concurs* 17 septembrie, orele 12-14
Afisarea rezultatelor provizorii 17 septembrie, ora 18
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS 18-19 septembrie, orele 9-15
20 septembrie, orele 9-11
Afisarea locurilor neocupate si rezultatelor provizorii in urma redistribuirii lor catre candidatii declarati IN ASTEPTARE 20 septembrie, ora 12
Confirmarea ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire 20 septembrie, orele 12-15
Afisarea rezultatelor finale 20 septembrie, ora 15

* Proba de concurs se sustine numai de catre candidatii care provin din alt domeniu de studiu, fiind sub forma unui test de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de master.

Taxe

Taxa de studii: 4500 lei/an pentru masterate in domeniile "Inginerie marina si navigatie" si "Inginerie electrica"; 4200 lei/an pentru masterate in domeniul "Inginerie si management" (la inmatriculare se achita prima rata din taxa de studii, adica 1000 lei)
Taxa de inscriere la concursul de admitere: 200 lei/dosar (un dosar poate sa contina optiuni pentru mai multe specializari)
Taxa de inmatriculare a candidatilor admisi: 200 lei
Taxa pentru cazarea candidatilor pe perioada admiterii: 8 lei/zi/persoana
Taxa pentru masa pe perioada admiterii: 6.5 lei gustarea; 8.5 lei pranz

Documente necesare inscrierii

Dosarul de concurs va contine numai copii simple sau copii legalizate dupa documentele personale de mai jos. In cazul depunerii de copii simple, candidatii trebuie sa prezinte si documentul original (sau o copie legalizata dupa acesta) pentru a marca copia "conform cu originalul".

 •  cererea de inscriere tip (se obtine de la secretariatul admiterii)
 •  trei fotografii color (3x4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
 •  copie dupa diploma de Licenta, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Licenta (cu media la examenul de licenta si nota obtinuta la proba de cunostinte)
 •  copie dupa suplimentul de diploma
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie (tip clinic sanatos)
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii: Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
 •  chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita la inscriere)
 •  dosar plic

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea noastra este formarea la nivel universitar a absolventilor care sa satisfaca nevoia de profesionisti a Fortelor Navale Romane, Politiei de Frontiera si mediului economic.

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat in domeniile Inginerie Marina si Navigatie si Inginerie si Management, prezentate in sectiunea Oferta Educationala. La concursul de admitere se pot prezenta absolventi ai institutiilor de invatamant superior.

Programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO). Programele de studii de masterat sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc pe aceasta pagină.

Ultima actualizare: 17 Sep 2019

   Vizite din 01 Ianuarie 2017: 341959