Admitere 2019

Studii universitare de masterat

Anunturi

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea noastra este formarea la nivel universitar a absolventilor care sa satisfaca nevoia de profesionisti a Fortelor Navale Romane si mediului economic din domeniul naval si portuar maritim si fluvial.

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, si Inginerie si Management, prezentate mai jos (in sectiunea Oferta Educationala). La concursul de admitere se pot prezenta orice absolvent al institutiilor de invatamant superior (civila sau militara).

Programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO).

Programele de studii de masterat (forma de invatamant cu frecventa - IF) sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc mai jos.

Oferta educationala

Programul de studii DurataCifra de scolarizareInformatii secretariat
Domeniul de studii "Inginerie marina si navigatie" (locuri cu taxa - 4400 lei)
Sisteme electromecanice navale 1,5 ani va fi anuntat Telefon: 0241626200 int. 0114/0180
Stiinte nautice 1,5 ani va fi anuntat Telefon: 0241626200 int. 0191
Domeniul de studii "Inginerie si management" (locuri cu taxa - 4000 lei)
Inginerie si management naval si portuar 1,5 ani va fi anuntat Telefon: 0241626200 int. 0117
Managementul Sistemelor Logistice (MSL) 2 ani Telefon: 0241626200 int. 0117

Admiterea candidatiilor cu diploma de licenta in acelasi domeniu ca programul de masterat, acordata de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran" - ANMB, Universitatea Maritima din Constanta - UMC, Universitatea Ovidius din Constanta - UOC etc.) se face prin concurs de dosare, media de admitere fiind nota la Proba de cunostinte obtinuta la examenul de diploma.

Candidatii cu diploma de licenta in alte domenii de studii decat cel al programului de masterat vor sustine o proba de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de master, media de admitere fiind nota obtinuta la aceasta proba. Tematica si biblografia pentru proba de evaluare a cunostintelor in domeniu se gasesc in Anexa 5 a Regulamentului admiterii.

Conform legislatiei in vigoare, inscrierea la concursul de admitere la masterat nu se poate face pe baza diplomelor si atestatelor emise de agenti economici, fundatii sau asociatii (precum Asociatia Colegiul Nautic Roman, Fundatia Black Sea Foundation etc), deoarece acestea nu sunt institutii de invatamant superior.

Inscriere

Candidatii se pot inscrie online sau la sediul Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Strada Fulgerului nr 1, Constanta in perioada prevazuta in Calendarul admiterii pentru depunerea dosarelor. Candidatii se pot preinscrie online inaintea acestei perioade, dar fisele de inscriere vor fi procesate doar in perioda prevazuta de calendarul admiterii.

Inscriere online

Calendarul de desfasurare a admiterii

Calendarul concursului de admitere 2019 va fi publicat pe aceasta pagina.

Documente necesare inscrierii

Dosarul de concurs va contine numai copii simple sau copii legalizate dupa documentele personale de mai jos. In cazul depunerii de copii simple, candidatii trebuie sa prezinte si documentul original (sau o copie legalizata dupa acesta) pentru a marca copia "conform cu originalul".

 •  cererea de inscriere tip (se obtine de la secretariatul admiterii)
 •  trei fotografii color (3x4 cm)
 •  copie dupa certificatul de nastere
 •  copie dupa cartea de identitate
 •  copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 •  copie dupa diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
 •  copie dupa diploma de Licenta, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de Licenta (cu media la examenul de licenta si nota obtinuta la proba de cunostinte)
 •  copie dupa suplimentul de diploma
 •  adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii: Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
 •  chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita la inscriere)
 •  dosar plic
Ultima actualizare: 18 Oct 2018

   Vizite din 01 Ianuarie 2017: 68959