Admitere 2021

Contact

ADMITERE@ANMB.RO
Str. Fulgerului nr.1, Constanta

Share

Admitere - Iulie 2021

Studii universitare de masterat (1,5 si 2 ani)

Anunturi

Aboneaza-te la stirile despre Admitere

Oferta educationala

Admiterea candidatiilor cu diploma de licenta in acelasi domeniu ca programul de masterat, acordata de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran" - ANMB, Universitatea Maritima din Constanta - UMC, Universitatea Ovidius din Constanta - UOC etc.) se face prin concurs de dosare, media de admitere fiind media la examenul de licență/diplomă.

Candidatii cu diploma de licenta in alte domenii de studii decat cel al programului de masterat vor sustine o proba de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de masterat planificata inainte de finalizarea inscrierii (referat de specialitate in domeniul programului de studii), media de admitere fiind nota obtinuta la aceasta proba. Tematica si bibliografia pentru proba de evaluare a cunostintelor in domeniu se gasesc în Anexa 5 a Regulamentului admiterii.

Programul de studii Numar de locuri Secretariat informatii
Domeniul de studii "Inginerie navala si navigatie"
Sisteme Electromecanice Navale
1,5 ani (90 credite)
150 locuri secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112
Stiinte Nautice
1,5 ani (90 credite)
secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0117
Oceanografie si hidrografie
2 ani (120 credite)
secretariat.fnmn@anmb.ro
0241626200 int. 0117
Domeniul de studii "Inginerie si management"
Inginerie si Management Naval si Portuar
1,5 ani (90 credite)
75 locuri secretariat.fnmn@anmb.ro 0241626200 int. 0117
Managementul Sistemelor Logistice
1,5 ani (90 credite)
Domeniul de studii "Inginerie electrica"
Operarea si Conducerea Sistemelor Electroenergetice Navale
1,5 ani (90 credite)
60 locuri secretariat.fim@anmb.ro
0241626200 int. 0112

Inscriere

Candidatii se pot inscrie exclusiv online sau la sediul Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Strada Fulgerului nr 1, Constanta in perioada prevazuta in Calendarul admiterii pentru depunerea dosarelor. Candidatii se pot preinscrie online inaintea acestei perioade, dar fisele de inscriere vor fi procesate doar in perioda prevazuta de calendarul admiterii.

Inscrie-te online!

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Inscrierea candidatilor online 01.06 – 21.07
Depunerea referatului din tematica de specialitate (se depune doar de candidatii care au studii de licenta in alt domeniu decat cel al masteratului la care se candideaza) 12.07 – 20.07
Afisarea rezultatelor provizorii 22.07 ora 11
Depunerea si rezolvarea contestatilor 22.07 orele 11-13
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS 22.07 ora 14 – 25.07 ora 23
Afisarea locurilor neocupate si rezultatelor provizorii in urma redistribuirii lor catre candidatii declarati IN ASTEPTARE 26.07 ora 12
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire 26.07 ora 12 – 27.07 ora 23
Afisarea rezultatelor finale 28.07 ora 12

Taxe

Taxa de studii: 4500 lei/an pentru masterate in domeniile "Inginerie navala si navigatie" si "Inginerie electrica"; 4200 lei/an pentru masterate in domeniul "Inginerie si management" (la inmatriculare se achita prima rata din taxa de studii, adica 1000 lei)
Taxa de inscriere la concursul de admitere: 150 lei/dosar (un dosar poate sa contina optiuni pentru mai multe specializari)
Taxa de inmatriculare a candidatilor admisi: 100 lei

Documente necesare inscrierii

Pentru inscrierea la programele de studii universitare de masterat, candidatii depun online aici urmatoarele documente:

  • cererea de inscriere tip - se completează online aici
  • certificatul de nastere
  • cartea de identitate sau pasaport
  • certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
  • diploma de licenta/inginer, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de licenta
  • adeverinta eliberata de Autoritatea Navala Romana, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
  • chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita prin transfer) sau acte doveditoare privind s cutirea de aceasta taxa

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea noastra este formarea la nivel universitar a absolventilor care sa satisfaca nevoia de profesionisti a Fortelor Navale Romane, Politiei de Frontiera si mediului economic.

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica si Inginerie si Management, prezentate in sectiunea Oferta Educationala. La concursul de admitere se pot prezenta absolventi ai tuturor institutiilor de invatamant superior.

Programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO). Programele de studii de masterat sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc pe aceasta pagină.Ultima actualizare: 04 Jun 2021

   Vizite din 01 Ianuarie 2017: 673505