Admitere 2020

Contact

ADMITERE@ANMB.RO
Str. Fulgerului nr.1, Constanta

Share

Admitere - Iulie 2020

Studii universitare de masterat (1,5 ani)

Anunturi

Aboneaza-te la stirile despre Admitere

Oferta educationala

Admiterea candidatiilor cu diploma de licenta in acelasi domeniu ca programul de masterat, acordata de institutii de invatamant superior acreditate (precum Academia Navale "Mircea cel Batran" - ANMB, Universitatea Maritima din Constanta - UMC, Universitatea Ovidius din Constanta - UOC etc.) se face prin concurs de dosare, media de admitere fiind media la examenul de licență/diplomă. Candidatii cu medii egale vor fi departajati dupa urmatoarele criterii succesive: domeniul programului de studii de licență absolvit (in următoarea ordine a prioritatilor: 1) domeniul de studii al programului de master; 2) domeniul Științe Inginerești; 3) domeniul Științe Economice; 4) domeniul Științe Juridice; 5) alte programe), nota la proba de cunostinte din cadrul examenului de diploma/licenta.

Candidatii cu diploma de licenta in alte domenii de studii decat cel al programului de masterat vor sustine o proba de evaluare a cunostintelor in domeniul de studii al programului de masterat planificata inainte de finalizarea inscrierii (referat de specialitate in domeniul programului de studii), media de admitere fiind nota obtinuta la aceasta proba. Tematica si biblografia pentru proba de evaluare a cunostintelor in domeniu se gasesc în Anexa 5 a Regulamentului admiterii.

Programul de studii Locuri disponibile, cu taxa Secretariat informatii
Domeniul de studii "Inginerie marina si navigatie"
Sisteme Electromecanice Navale 75 locuri
(din care 45 locuri sunt rezervate pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim, dar vor fi distribuite automat celorlalti candidatii in cazul neocuparii).
0241626200 int. 0112
secretariat.fim@anmb.ro
Stiinte Nautice 75 locuri
(din care 45 locuri sunt rezervate pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim, dar vor fi distribuite automat celorlalti candidatii in cazul neocuparii).
0241623890
0766835009
secretariat.fnmn@anmb.ro
Domeniul de studii "Inginerie si management"
Inginerie si Management Naval si Portuar 75 locuri (care vor fi distribuite celor doua masterate in functie de optiunile candidatilor) 0241623890
0766835009
secretariat.fnmn@anmb.ro
Managementul Sistemelor Logistice
Domeniul de studii "Inginerie electrica"
Operarea si Conducerea Sistemelor Electroenergetice Navale 60 locuri (din care 30 sunt rezervate pentru candidatii cu minim 12 luni vechime pe functia de ofiter maritim, dar vor fi distribuite automat celorlalti candidatii in cazul neocuparii). 0241626200 int. 0112
secretariat.fim@anmb.ro

Inscriere

Candidatii se pot inscrie exclusiv online in perioada prevazuta in Calendarul admiterii pentru depunerea dosarelor. Candidatii se pot preinscrie online inaintea acestei perioade, dar fisele de inscriere vor fi procesate doar in perioda prevazuta de calendarul admiterii.

Inscrie-te online!

Candidatii care se inscriu online nu trebuie sa aduca la sediul Academiei Navale varianta tiparita a documentelor din dosar. Acestea vor fi aduse la secretariat la inceputul anului universitar.

Calendarul de desfasurare a admiterii

ActivitateaPerioada
Inscrierea candidatilor online 1-21 iulie
Depunerea referatului din tematica de specialitate (se depune doar de candidatii care au studii de licenta in alt domeniu decat cel al masteratului la care se candideaza) 20 iulie
Afisarea rezultatelor provizorii 22 iulie, ora 11
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS 22 iulie, ora 11 -
24 iulie, ora 11
Afisarea locurilor neocupate si rezultatelor provizorii in urma redistribuirii lor catre candidatii declarati IN ASTEPTARE 24 iulie, ora 12
Confirmarea online a ocuparii locurilor de candidatii declarati ADMIS prin redistribuire 24 iulie, ora 12 -
27 iulie, ora 12
Afisarea rezultatelor finale 28 iulie, ora 15

Taxe

Taxa de studii: 4500 lei/an pentru masterate in domeniile "Inginerie marina si navigatie" si "Inginerie electrica"; 4200 lei/an pentru masterate in domeniul "Inginerie si management" (la inmatriculare se achita prima rata din taxa de studii, adica 1000 lei)
Taxa de inscriere la concursul de admitere: 150 lei/dosar (un dosar poate sa contina optiuni pentru mai multe specializari)
Taxa de inmatriculare a candidatilor admisi: 100 lei

Documente necesare inscrierii

Pentru inscrierea la programele de studii universitare de masterat, candidatii depun online aici urmatoarele documente:

  • cererea de inscriere tip - se completează online aici
  • certificatul de nastere
  • cartea de identitate sau pasaport
  • certificatul de casatorie (daca este cazul)
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
  • diploma de licenta/inginer, diploma echivalenta cu aceasta sau adeverinta ca a fost promovat examenul de licenta
  • adeverinta eliberata de Autoritatea Navala Romana, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
  • chitanta pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere (se achita prin transfer) sau acte doveditoare privind s cutirea de aceasta taxa

Informatii generale

Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) din Constanta este o institutie publica de educatie si cercetare stiintifica, ce ofera programe acreditate de licenta si masterat pentru studii universitare in domeniul maritim, fluvial si portuar. Misiunea noastra este formarea la nivel universitar a absolventilor care sa satisfaca nevoia de profesionisti a Fortelor Navale Romane, Politiei de Frontiera si mediului economic.

ANMB organizeaza sesiunea de admitere pentru programe de studii universitare de masterat in domeniile Inginerie Marina si Navigatie, Inginerie Electrica si Inginerie si Management, prezentate in sectiunea Oferta Educationala. La concursul de admitere se pot prezenta absolventi ai tuturor institutiilor de invatamant superior.

Programele de studii universitare de masterat oferite de Academia Navala sunt acreditate de Agentia Romana pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS) si sunt certificate de Autoritatea Navala Romana (ANR) privind respectarea cerintelor specifice domeniului maritim prevazute de International Maritime Organization (IMO). Programele de studii de masterat sunt coordonate de Facultatea de Ingineria Marina si de Facultatea de Navigatie si Management Naval.

Lista documentelor pentru dosarul de inscriere la concurs, calendarul admiterii, numarul de locuri si alte informatii privind admiterea se gasesc pe aceasta pagină.Ultima actualizare: 14 Jul 2020

   Vizite din 01 Ianuarie 2017: 466406