0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Studenti

S.A.S.

Societatea Antreprenoriala Studenteasca


Societatea Antreprenoriala Studenteasca din cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta (SAS-ANMB) s-a constituit in conformitate cu prevederile:

  • Ordinului MEN nr. 3262 din 16 februarie 2017 privind organizarea si functionarea de societati antreprenoriale studentesti in sistemul de invatamant superior din Romania;
  • Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotararii Senatului ANMB.

SAS-ANMB este o organizatie din ANMB care se subordoneaza academic senatului Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta si administrativ rectorului, menita sa sprijinire, sa dezvolte si sa incurajeje spiritul antreprenorial in randul studentilor si absolventilor ANMB, in vederea cresterii competitivitatii acesteia.

SAS-ANMB este condusa de Consiliul Executiv (CE SAS-ANMB), aprobat de senatul universitar, din care fac parte: 4 cadre didactice, 2 reprezentanti ai studentilor si masteranzilor, cate unul de la fiecare facultate, 2 oameni de afaceri locali.

Consiliul executiv al SAS-ANMB este condus de un presedinte, cadru didactic, membru al Consiliului, ales prin vot de membrii Consiliului si numit prin decizie a rectorului.