0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Studenti

C.C.O.C.

Structura

Director CCOC : Sef lucrari dr.ing. George NOVAC
Responsabil cu activitatile de consiliere : Conf.univ.dr.psih. Carmen COJOCARU
Responsabil cu activitatile de orientare in cariera: indrumatorii de grupe
Responsabil cu activitatile de informare si promovare a imaginii : Sef lucrari dr.ing. Ovidiu CRISTEA, Sef lucrari dr.ing. Sergiu SERBAN
Coordonator redactare ghid de studii : Marius BUCUR
Responsabil cu crearea bazelor de date cu absolventii institutiei si cu angajatorii in domeniile derulate in cadrul facultatilor si facilitarea accesului la informatiile on-line privind criteriile de recrutare: Marian CATA, Marius BUCUR, Conf.univ.dr. Andrei BAUTU
Secretariat punct contact : Mihaela SALAMAN, Elena IONITA