0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Invatamant / Resurse

Simulatorul pentru Manipularea Marfurilor Lichide

           Simulatorul pentru Manipularea Marfurilor Lichide LCHS 5000 TechSim 9 (Liquid Cargo Handling Simulator) este conceput pentru a instrui, evalua si certifica membrii echipajului navelor tip tanc si a personalului de operare din terminale, precum si a personalului responsabil cu manipularea in siguranta a marfurilor lichide in vrac. Acest simulator reprezinta o solutie complexa si completa pentru instruirea personalului de operare si demonstrarea competentelor in acest domeniu.

           Prin utilizarea simulatorului sunt formate deprinderile si abilitatile necesare personalului in vederea exploatarii si mentenantei sistemelor navelor tip tanc (nivel operational) si sunt aprofundate cunostintele si competentelor de nivel managerial in domeniul maritim si offshore.

           Simulatorul LCHS 5000 TechSim 9 ofera o copie exacta si detaliata a sistemelor din dotarea navelor, a terminalelor precum si elementele componentele ale acestora.

           Simulatorul asigura desfasurarea activitatilor practice la disciplinele Tehnica Transportului Maritim, Transport si operare marfuri periculoase.

           Cele 4 modelele din cadrul simulatorului se bazeaza pe caracteristicile reale ale navelor si reproduc principalele instalatii si echipamente ale acestora la un nivel foarte ridicat de fidelitate:

 • instalatia de manipulare a marfurilor;
 • panou de control al pompelor de marfa;
 • monitorizarea ratei de descarcare/incarcare;
 • sistem de control al incarcarii;
 • instalatia de balast;
 • instalatia de spalare a puntii si de stingere a incendiilor;
 • sistemul de detectare a gazelor;
 • instalatia de incalzire a marfurilor;
 • sistemul de spalare/curatare a tancurilor;
 • instalatia de gaz inert.

           Simulatorul pentru Manipularea Marfurilor Lichide este alcatuit dintr-un post instructor si 4 punti pe care se pot rula urmatoarele module:

 • modul tancuri petroliere (Product tanker);
 • modul tancuri chimice (Chemical tanker);
 • modul tancuri LNG (LNG membrane tanker);
 • modul terminal produse chimice (Chemical terminal).

   

           Simulatorul LCHS 5000 TechSim 9 reproduce camera de control a marfurilor (Cargo Control Room), permitand un studiu cuprinzator al structurii navei si terminalului, inclusiv echipamentele si sistemele acestuia, in conformitate cu standardele si cerintele internationale.

           Arhitectura simulatorului permite:

 • dispunerea generala a navei si a instalatiilor sale;
 • controlul sistemului de balast al navei;
 • controlul asietei, pescajului si stabilitatii;
 • prevenirea poluarii mediului marin;
 • cunostinte in operarea tehnologica a tancurilor;
 • incarcarea, arimarea, asigurarea si descarcarea marfurilor si transportul in siguranta pe timpul voiajului;
 • mentine starea de navigabilitate a navei, planificarea si executarea voiajului dar si a operatiilor de incarcare/descarcarea marfurilor;
 • controlul pompelor si sistemelor de tubulaturi;
 • functionarea balastului si a sistemului de manipulare a incarcaturii.
 • gestionarea situatiilor de urgenta;
 • interactiunea tanc-terminal: sisteme de transfer de marfa, depozitare la mal, echipamente si instrumente de la mal.

           Modulul tancuri petroliere cuprinde urmatoarele meniuri folosite in procesul didactic:

 • CCR - Cargo Control Room, unde se opereaza pompele instalatiei principale pentru incarcarea/descarcarea navei, respectiv alte echipamente ce asigura siguranta operarii;
 • ER - Engine Room, unde se opereaza instalatia de gaz inert, respectiv pompele pentru spalarea tancurilor;
 • CMS - Computerized Monitoring System, unde se opereaza valvele de tip automat ale instalatiei de balast si instalatiei de incarcare/descarcare a navei. Totodata in acest meniu se face si monitorizarea incarcarii/descarcarii navei, urmarindu-se debitele de incarcare, ulajele navei, etc.
 • SYS - System, unde se opereaza valvele de tip manual ale instalatiei de incarcare/descarcare a navei, legarea navei la manifold, instalatia de purjare (stripping), instalatia de incalzire a marfii, instalatia de spalare a tancurilor, respectiv instalatia de stins incendiu.

           Modulul tancuri chimice cuprinde urmatoarele meniuri folosite in procesul didactic:

 • CCR - Cargo Control Room, unde se opereaza pompele instalatiei principale pentru incarcarea/descarcarea navei, respectiv alte echipamente ce asigura siguranta operarii;
 • ER - Engine Room unde se opereaza compresoarele instalatiei de gaz inert, respectiv pompele pentru spalarea tancurilor;
 • CMS - Computerized Monitoring System, unde se opereaza valvele de tip automat ale instalatiei de balast si instalatiei de incarcare/descarcare a navei. Totodata in acest meniu se face si monitorizarea incarcarii/descarcarii navei, urmarindu-se debitele de incarcare, ulajele navei, etc. Meniul ofera si un panou in care se poate verifica compatibilitatea marfurilor din tancurile adiacente.
 • SYS - System, unde se opereaza valvele de tip manual ale instalatiei de incarcare/descarcare a navei, legarea navei la manifold si interconexiuni in cadrul instalatiei de incarcare/descarcare, instalatia de purjare (stripping), instalatia de incalzire a marfii, instalatia de spalare a tancurilor, instalatia de ventilatie a tancurilor, respectiv instalatia de stins incendiu.

           Modulul tancuri LNG cuprinde urmatoarele meniuri folosite in procesul didactic:

 • CCR - Cargo Control Room, echipamentele ce asigura siguranta operarii, respectiv oprirea de urgenta in caz de defectiuni;
 • ER - Engine Room, unde se opereaza instalatia de gaz inert, pompele de marfa utilizate in procesul de incarcare/descarcare, respectiv compresoarele de azot;
 • IAS - Integrated Automation System, unde se opereaza valvele de tip automat ale instalatiei de balast si instalatiei de incarcare/descarcare a navei. Totodata in acest meniu se face si monitorizarea incarcarii/descarcarii navei, urmarindu-se debitele de incarcare, ulajele navei, etc.
 • LOP - Local Opearation Panel, unde se opereaza compresoare pentru tancurile de marfa.
 • SYS - System, unde se opereaza valvele de tip manual ale instalatiei de incarcare/descarcare a navei, instalatia de inzalzire a marfii, instalatia de spalare, respectiv instalatia de stins incendiu.

           Modulul terminal produse chimice cuprinde urmatoare meniuri folosite in procesul didactic:

 • SYS - System, unde se opereaza tancurile de marfa de la terminal, operarea liniilor de balast, respectiv instalatia de gaz inert, in cazul in care nava solicita inertare de la terminal.

           Acest modul poate fi folosit independent sau in acelasi scenariu cu modelul tanc chimic (in acest caz operarea terminalului va fi efectuata de student).

Galerie foto