0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Studenti

Mobilitati academice interne

Extras din Regulamentul activitatii profesionale a studentilor pentru anul universitar 2022-2023 (.pdf)

CAPITOLUL IX
Mobilitatea academica a studentilor


Art. 54.
 1. Potrivit legii, mobilitatea academica reprezinta dreptul studentilor de a li se recunoaste creditele transferabile dobandite, in conditiile legii, la alte institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu din tara sau din strainatate sau la alte programe de studii din cadrul aceleiasi institutii de invatamant superior. Mobilitatea poate fi interna sau internationala, respectiv definitiva sau temporara, pentru toate formele de invatamant.
 2. Calitatea de student se mentine pe perioada mobilitatilor interne si internationale.
 3. Recunoasterea creditelor transferabile in cazul mobilitatilor academice internationale se realizeaza de catre institutiile de invatamant superior pentru persoana care dovedeste parcurgerea stagiului de mobilitate cu documente emise de catre institutia de invatamant superior pe care a frecventat-o.
Art. 55.
 1. Mobilitatea academica se poate efectua ca urmare a demersului studentului, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
  1. existenta unor acorduri interinstitutionale;
  2. acceptul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz, de provenienta, respectiv primitoare.
 2. Acordurile interinstitutionale stabilesc conditiile de desfasurare a mobilitatilor intre institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilitatii, durata mobilitatii, numarul de mobilitati, domeniul, programul de studiu, finantarea mobilitatii temporare, limba de studiu, conditii de cazare etc.
 3. Acceptul interinstitutional consta in completarea si semnarea cererii-tip de mobilitate, prevazuta in anexa 2, astfel:
  1. studentul depune cererea de mobilitate la institutia de invatamant superior unde doreste mobilitatea, in vederea obtinerii acceptului;
  2. dupa obtinerea acceptului de mobilitate, studentulsolicita mobilitate institutiei de invatamant superior unde este inmatriculat;
  3. institutia de invatamant superior care accept mobilitatea semneaza prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semneaza institutia de la care pleaca studentul;
  4. in cerere sunt trecute si conditiile in care are loc mobilitatea.
Art. 56.
 1. Studentul poate beneficia de mobilitate academica temporara intre doua institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz.
 2. Compatibilitatea curriculei in vederea recunoasterii creditelor de studii transferabile se stabileste anterior perioadei de mobilitate, iar recunoasterea creditelor de studii transferabile se realizeaza dupa finalizarea mobilitatii, in conformitate cu acordul interinstitutional si regulamentele institutiilor de invatamant superior implicate, dupa caz.
Art. 57.
 1. Mobilitatea academica temporara pe cont propriu reprezinta mobilitatea temporara efectuata in afara acordurilor interinstitutionale de mobilitate academica, la solicitarea studentului care a identificat o posibila universitate primitoare.
 2. Mobilitatea academica temporara pe cont propriu se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 55 alin. (3); compatibilitatea curriculei in vederea recunoasterii creditelor de studii transferabile se stabileste anterior perioadei de mobilitate, iar recunoasterea creditelor de studii transferabile se realizeaza dupa finalizarea mobilitatii, in conformitate cu regulamentele institutiilor de invatamant superior implicate, dupa caz.
Art. 58. Mobilitatea academica temporara, pe locuri bugetate sau cu taxa, se poate realiza dupa finalizarea primului an de studii.
Art. 59. Mobilitatea academica internationala temporara prin programe internationale se realizeaza in conformitate cu reglementarile ce privesc respectivele programe.
Art. 60.
 1. Mobilitatea academica definitiva se poate efectua atat de catre studentii finantati de la bugetul de stat, cat side catre studentii cu taxa, cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de scolarizare si finantarea invatamantului superior si cu acceptul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu implicate si in conformitate cu regulamentele proprii privind activitatea profesionala a studentilor.
 2. Mobilitatea academica definitiva se poate realiza si in cadrul aceleiasi institutii de invatamant superior.
Art. 61. Pentru studiile universitare de licenta si studiile universitare de master, mobilitatea academica definitiva sepoate realiza numai la inceput de semestru, in primele 10 zile calendaristice, dupa primul semestru si pana la sfarsitul penultimului semestru, intreprograme de studii cu acelasi numar total de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeasi ramura de stiinta.
Art. 62.
 1. Inmatricularea se face cu respectarea prevederilor din "Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile" si din prezentul regulament si privind recunoasterea si echivalarea creditelor de studiu transferabile si a conditiilor de promovare a anilor de studii.
 2. Inmatricularea se realizeaza in conformitate cu cerintele legale privind inscrierea modificarilor in registrul matricol unic.
Art. 63. In cazul mobilitatii academice definitive, diploma se emite absolventului de catre institutia de invatamant superior care organizeaza examenul de finalizare a studiilor.
Art. 64. Mobilitatea academica interna definitiva se face pe principiul "subventiile urmeaza studentul".
Art. 65.
 1. Prevederile privind mobilitatea academica definitiva se aplica si in cazul studentilor proveniti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si din Confederatia Elvetiana.
 2. Pentru tarile terte se aplica prevederile mobilitatii academice definitive, acordurilor bilaterale si acordurilor internationale in materie, in vigoare la data efectuarii mobilitatii.
Art. 66.
 1. In cadrul ANMB, mobilitatea definitiva de la un program de studii la altul sau de la o forma de invatamant la alta, se poate efectua in limita locurilor aprobate de CA al ANMB, la propunerea CF.
 2. In cazul, in care, numarul cererilor de mobilitate definitiva este mai mare decat numarul locurilor aprobate pentru anul respectiv de studii, pentru ierarhizare, se va tine cont de numarul creditelor restante acumulate, inclusiv cele din anul in care se realizeaza mobilitatea definitiva, in raport cu programul de studii solicitat. Pentru cererile la care a rezultat acelasi numar de credite, restante acumulate, departajarea se va face dupa media generala a ultimului an de studii parcurs.
Art. 67.
 1. Studentii militari se pot transfera numai conform prevederilor "Ordinului ministrului MApN nr. M144 din 2012, cu modificarile si competarile ulterioare, pentru aprobarea instructiunilor privind transferul studentilor inmatriculati in cadrul programelor de studii universitare de licenta in institutiile de invatamant militar"
 2. Aprobarea mobilitatii definitive unui student este de competenta:
  • Consiliului facultatii, atunci cand se solicita mobilitatea definitiva la un alt program de studii sau de la o forma de invatamant la alta, in cadrul aceleiasi facultati;
  • Consiliului de administratie, pentru cazurile de mobilitate definitiva intre facultatile ANMB;
  • Consiliului de administratie, pentru cazurile de mobilitate definitiva de la/la alte institutii de invatamant superior.
Art. 68.
 1. Documentele de mobilitate definitiva ale studentilor sunt cele prevazute pentru dosarul de admitere, la care se adauga situatia scolara pentru perioada de studii absolvita in cadrul altei institutii de invatamant superior acreditate.
 2. CF valideaza rezultatele analizei examenelor echivalate.
 3. Pe baza catalogului de echivalare completat de coordonatorul programului de studiu, secretariatul facultatii, care primeste studentul transferat, va centraliza situatia scolara a acestuia: numarul de credite acumulate, numarul de credite restante, examenele de diferenta sau alte activitati obligatorii, etc. Secretariatul facultatii va informa studentul despre situatia sa scolara, iar acesta va lua act de obligatiile restante pe baza de semnatura.
 4. Inscrierea se va face in functie de numarul de credite acumulate prin echivalare, conform anexei nr. 1 din prezentul regulament.
 5. Studentii transferati incheie dupa caz, contracte de scolarizare sau/si de studii in conformitate cu programul de studii pentru care au optat.