0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Invatamant / Facultatea de Navigatie si Management Naval

Departamentul Inginerie si Management Naval si Portuar

Director departamentLt.cdor Instr.sup.drd.ing. Simion Dragos   [CV european]

Cadre didactice titulare:
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin-Marius   [CV european]
Col. Conf.univ.dr. Popa Catalin   [CV european]
Cdor Conf.univ.dr.ing. Nistor Filip   [CV european]
Conf.univ.dr.ing. Bejan Mihai   [CV european]
Cpt.cdor Conf.univ.dr.ing. Cotorcea Alexandru   [CV european]
Conf.univ.dr.ing. Avram Rita   [CV european]
Conf.univ.dr. Grecu Gheorghe   [CV european]
Lect.univ.dr. Sandiuc Corina   [CV european]
S.L.dr.ing. Tudor Cristina-Andreea   [CV european]
Lect.univ.dr. Alibec Camelia   [CV european]
Lect.univ.dr. Rapeanu Eleonora   [CV european]
Cadre didactice asociate:
Conf.univ.dr. Botina Madalina   
Cdor.dr. Bucur Marius   
Cdor. Lector univ.dr. Tanasescu Cornel   
Lect.univ.dr. Grecu Iulia   
Lect.univ. Lungu Otilia   
Lect.univ. Vieru Dragos   
Specialist Atodiresei Anca-Nicoleta   
Asist.univ.drd. Partene Cosmin   
Asist.univ.drd. Serbanescu Maria   
Asist.univ.drd. Goia Ionela   

Departamentul organizeaza si desfasoara activitati didactice tehnice de profil si de specialitate, metodice, educative, de modernizare a bazei materiale si de cercetare stiintifica, pentru formarea inginerilor de logistica navala (sectia militara), inginerie navala si a inginerilor din industria portuara (sectia civila). In specializarea militara, absolventii programului de studii Inginerie si Management Naval si Portuar vor fi pregatiti in mod adaptat pentru nevoile Fortelor Navale, pentru indeplinirea unor functii specifice in domeniul tehnico-ingineresc si al logisticii navale. Departamentul este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor didactice aferente programului de studii de licenta Inginerie si management naval si portuar forma de invatamant cu frecventa, precum si programelor de studii de masterat Inginerie si management naval si portuar si Managementul sistemelor logistice, forma de invatamant cu frecventa.

Discipline studiate in cadrul departamentului:

Studii universitare de licenta:
Discipline comune sectiei militare si sectiei civile
 • Teoria si constructia navei
 • Mecanica
 • Mecanica fluidelor
 • Rezistenta materialelor
 • Mecanisme si organe de masini
 • Tehnologia materialelor
 • Electrotehnica si masurari electrice
 • Desen tehnic si infografica
 • Instalatii navale si portuare de operare
 • Tehnologii de exploatare portuara
 • Manipularea marfurilor in porturi
 • Protectia mediului in activitatea navala si portuara
 • Managementul mentenantei
 • Transport maritim
 • Contabilitate
 • Finantele intreprinderii
 • Management naval si portuar
 • Economia transporturilor si expeditii internationale
 • Organizarea transporturilor navale si a sistemului portuar
 • Surse de energie regenerabila
 • Managementul calitatii
 • Etica si integritate academica
 • Managementul proiectelor in industria navala
 • Tehnica tranzactiilor in industria navala
 • Asigurari maritime
 • Managementul productiei
 • Bazele economiei
 • Bazele managementului
 • Marketing
 • Legislatie comerciala
 • Drept maritim
Discipline specifice sectiei militare
 • Conventii internationale militare
 • Legislatie militara
 • Managementul achizitiilor si aprovizionarii
 • Ingineria sistemelor de achizitii
 • Managementul resurselor umane in sistemul militar
 • Managementul organizatiei militare
 • Finante publice
 • Management financiar militar
 • Logistica in NATO
 • Logistica navala si administratie de bord
 • Intendenta
 • Managementul resurselor de aparare
 • Pregatire marinareasca
 • Bazele navigatiei
 • Administratie militara
 • Sisteme de armament naval
Studii universitare de masterat:
Inginerie si Management Naval si Portuar
 • Modelare si simulare
 • Leadership
 • Logistica integrata
 • Etica si integritate academica
 • Managementul afacerilor in domeniul maritim
 • Administratie in domeniul maritim
 • Eficienta energetica in domeniul maritim
 • Metode si tehnici de prevenire a poluarii mediului marin
 • Terminologie maritima in limba engleza
 • Managementul proiectelor tehnice
 • Transportul marfurilor periculoase
 • Risc si siguranta in domeniul maritim
 • Managementul resurselor umane/ Managementul calitatii in domeniul maritim
 • Managementul stabilitatii si asietei navei/ Metode numerice pentru proiectarea navei
 • Conventii internationale in industria maritima/ Management strategic
Managementul Sistemelor Logistice
 • Solutii software pentru logistica
 • Leadership si comportament organizational
 • Activitati si sisteme logistice
 • Etica si integritate academica
 • Metode si tehnici in proiectele logistice
 • Managementul aprovizionarii si achizitiilor
 • Eficienta energetica in logistica
 • Comunicare manageriala in limba engleza
 • Protectia mediului in sistemele logistice
 • Legislatie in transporturi/ Managementul resurselor umane
 • Managementul lantului logistic
 • Ingineria si managementul calitatii in procesele logistice
 • Risc si siguranta in activitatile logistice
 • Transport multimodal/ Transporturi speciale
 • Mentenanta sistemelor logistice/ Mentenanta tehnicii militarec

Cercuri stiintifice

Inginerie Navala si Portuara
Profesori indrumatori:
 • Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin-Marius
 • Cpt.cdor S.L.univ.dr.ing. Cotorcea Alexandru
 • Conf.univ.dr.ing. Avram Elena-Rita
 • Lt.cdor Instr.sup.drd.ing. Simion Dragos
Economie aplicata in industria navala
Profesori indrumatori:
 • Col. Conf.univ.dr. Popa Catalin
 • Cdor Conf.univ.dr.ing. Nistor Filip
Chimie aplicata in ingineria mediului
Profesor indrumator:
 • S.L.dr.ing. Tudor Cristina-Andreea
Business English
Profesor indrumator:
 • Lect.univ.dr. Alibec Camelia
Business letter writing
Profesor indrumator:
 • Lect.univ.dr. Sandiuc Corina
Matematica aplicata in inginerie
Profesor indrumator:
 • Lect.univ.dr. Rapeanu Eleonora
Inginerie mecanica aplicata
Profesor indrumator:
 • Conf.univ.dr.Bejan Mihai