0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Invatamant / Facultatea de Navigatie si Management Naval

Departamentul Inginerie si Management Naval si Portuar

Director departamentCpt.cdor Conf.univ.dr.ing. Cotorcea Alexandru   [CV european]

Cadre didactice titulare:
Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin-Marius   [CV european]
Col. Conf.univ.dr. Popa Catalin   [CV european]
Cdor Conf.univ.dr.ing. Nistor Filip   [CV european]
Conf.univ.dr.ing. Bejan Mihai   [CV european]
Lect.univ.dr. Sandiuc Corina   [CV european]
S.L.dr.ing. Apetroaei Manuela Rossemary   [CV european]
S.L.dr.ing. Avram Rita   [CV european]
Lect.univ.dr. Alibec Camelia   [CV european]
Lect.univ.dr. Rapeanu Eleonora   [CV european]
Cadre didactice asociate:
Conf.univ.dr. Botina Madalina   
Lect.univ.dr. Grigorut Cornel   
Cdor Lector.univ.dr. Bucur Marius   
Lect.univ.dr. Grecu Gheorghe   
Lect.univ.dr. Grecu Iulia   
Lect.univ.dr. Nenciu Daniela-Simona   
Cdor Lect.univ. Cata Marian   
Lect.univ.(Av.) Popa Monica   
Lect.univ. Vieru Dragos   
Lect.univ. Atodiresei Anca-Nicoleta   
Lt.cdor Asist.univ.drd. Simion Dragos   
Asist.univ.drd. Ciorabai Sezen   
Asist.univ.drd. Serbanescu Maria   
Asist.univ.drd. Goia Ionela   
Departamentul organizeaza si desfasoara activitati didactice tehnice de profil si de specialitate, metodice, educative, de modernizare a bazei materiale si de cercetare stiintifica, pentru formarea specialistilor in inginerie navala si a inginerilor din industria portuara. Departamentul este responsabil pentru organizarea si desfasurarea activitatilor didactice aferente programului de studii de licenta Inginerie si management naval si portuar forma de invatamant cu frecventa, precum si programelor de studii de masterat Inginerie si management naval si portuar si Managementul sistemelor logistice, forma de invatamant cu frecventa.

Discipline studiate in cadrul departamentului:

Studii universitare de licenta:
 • Teoria si constructia navei
 • Mecanica si mecanica fluidelor
 • Rezistenta materialelor
 • Mecanisme si organe de masini
 • Studiul si tehnologia materialelor
 • Electrotehnica
 • Instalatii navale si portuare de operare
 • Tehnologii de exploatare portuara
 • Manipularea marfurilor in porturi
 • Protectia mediului in activitatea navala si portuara
 • Managementul mentenantei activitatii logistice
 • Transport maritim
 • Contabilitate
 • Finantele intreprinderii
 • Management naval si portuar
 • Economia transporturilor si expeditii internationale
 • Organizarea transporturilor navale si a sistemului portuar
 • Managementul calitatii in industria navala
 • Managementul proiectelor in industria navala
 • Tehnica tranzactiilor in industria navala
 • Asigurari maritime
 • Managementul productiei
 • Bazele economiei
 • Bazele managementului
 • Marketing
 • Legislatie comerciala
 • Drept maritim
Studii universitare de masterat:
Inginerie si Management Naval si Portuar
 • Modelare si simulare
 • Leadership
 • Logistica integrata
 • Etica si integritate academica
 • Managementul afacerilor in domeniul maritim
 • Administratie in domeniul maritim
 • Eficienta energetica in domeniul maritim
 • Metode si tehnici de prevenire a poluarii mediului marin
 • Terminologie maritima in limba engleza
 • Managementul proiectelor tehnice
 • Transportul marfurilor periculoase
 • Risc si siguranta in domeniul maritim
 • Managementul resurselor umane/ Managementul calitatii in domeniul maritim
 • Managementul stabilitatii si asietei navei/ Metode numerice pentru proiectarea navei
 • Conventii internationale in industria maritima/ Management strategic
Managementul Sistemelor Logistice
 • Solutii software pentru logistica
 • Leadership si comportament organizational
 • Activitati si sisteme logistice
 • Etica si integritate academica
 • Metode si tehnici in proiectele logistice
 • Managementul aprovizionarii si achizitiilor
 • Eficienta energetica in logistica
 • Comunicare manageriala in limba engleza
 • Protectia mediului in sistemele logistice
 • Legislatie in transporturi/ Managementul resurselor umane
 • Managementul lantului logistic
 • Ingineria si managementul calitatii in procesele logistice
 • Risc si siguranta in activitatile logistice
 • Transport multimodal/ Transporturi speciale
 • Mentenanta sistemelor logistice/ Mentenanta tehnicii militarec

Cercuri stiintifice

Inginerie Navala si Portuara
Profesori indrumatori:
 • Prof.univ.dr.ing. Nicolae Florin-Marius
 • Conf.univ.dr.ing Bejan Mihai
 • Cpt.cdor S.L.univ.dr.ing. Cotorcea Alexandru
 • S.L.univ.dr.ing. Avram Elena-Rita
Economie aplicata in industria navala
Profesori indrumatori:
 • Col. Conf.univ.dr. Popa Catalin
 • Cpt.cdor Conf.univ. dr.ing. Nistor Filip

Chimie aplicata in ingineria mediului
Profesor indrumator:
 • S.L.univ.dr.ing. Apetroaei Manuela Rossemary
Business English
Profesor indrumator:
 • Lector univ.dr. Alibec Camelia
Business letter writing
Profesor indrumator:
 • Lector univ.dr. Sandiuc Corina