0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Studenti / Erasmus+

Program Erasmus+

Mobilitati de practica Erasmus+

 

Proceduri de selectie

        Procedura de organizare a mobilitatilor de practica pentru studentii ANMB se executa in conditii de transparenta asigurandu-se accesul egal la oportunitatile oferite de programul Erasmus+.
PROCEDURA PENTRU MOBILITATI PLASAMENT.pdf

        Conditiile generale pe care un student trebuie sa le indeplineasca pentru inscrierea la procesul de selectie pentru o mobilitate de plasament sunt:

 • Sa fie inscris in ciclul de studii de licenta sau masterat sau, pentru absolventi, sa fi depus dosarul de aplicatie anterior datei absolvirii;
 • Sa fie absolvent al anului I de studiu;
 • Sa se incadreze in maxim 12 luni de mobilitate Erasmus+ pe ciclu de studii;
 • Sa obtina media minima 5,00 la ultima sesiune;
 • Sa nu fie sanctionat disciplinar;
 • Sa detina carnet de marinar;

 

Buget

Bugetul alocat mobilitatilor de plasament pentru anul universitar 2022-2023 (in baza contractului incheiat cu Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale): 270.000 EUR.

 

Selectie an universitar 2022-2023

BURSE ERASMUS+ DE PLASAMENT - An universitar 2022-2023.pdf

 

Cum aplic ?

 • Organizarea selectiei si constituirea dosarelor de aplicatie
        Dosarul de selectie cuprinde urmatoarele documente:
 1. Cerere - (se depune la secretariat pentru a fi completata si semnata de secretara si decan)
  Cerere bursa Erasmus - SMT.docx
 2. Extras cont bancar - EURO;
 3. CV - model Europass - (Obligatoriu CV-ul cu fotografie) CV model completat.pdf;
 4. Scrisoare de motivatie
 5. Learning agreement for Traineeships (Ex.1) - (completat si semnat de student, companie crewing din Romania, si biroul Erasmus+)
  HE Learning agreement - traineeship KA131 2023.docx
 6. Adeverinta agentie Crewing (Model Adeverinta Agentie Crewing )
 7. Contract de practica/cadetie cu compania - (in ORIGINAL si COPIE);
 8. Adeverinta limba Engleza - (Marlins, CES, Cambridge, etc... );
 9. Declaratie Notariala - model la Biroul Erasmus+ (valabil doar in semestrul II pentru anii terminali );
 10. Copie bilete de avion (se predau la biroul Erasmus+ printate sau pe email - erasmusanmb.ro );
 11. Declaratie GDPR (Declaratie GDPR - studenti ).

        Studentii vor incheia cu ANMB un "Contract financiar pentru granturi de plasament Erasmus+" doar daca dosarul de selectie este complet si in urma evaluarii facute de comisia de selectie, sunt declarati eligibili pentru grantul de plasament Erasmus+.

 • Organizarea mobilitatii – aspecte administrative
 1. dupa validarea selectiei studentul va sustine testarea lingvistica online aferenta inceputului de mobilitate pe platforma OLS (Online Linguistic Support);
 2. studentii care nu pot finaliza mobilitatea din motive imputabile sau care solicita intreruperea mobilitatii din motive personale, vor fi obligati sa restituie contravaloarea grantului primit;
 3. studentii pot solicita prelungirea mobilitatii de practica, noua perioada fiind inregistrata ca mobilitate finantata cu grant zero.

 

Documente necesare finalizarii mobilitatii de practica.

 • Incheierea mobilitatii si recunoasterea perioadei de stagiu

        La intoarcerea de la compania europeana de navigatie unde s-a desfasurat plasamentul, studentii vor intocmi un dosar care sa ateste indeplinirea intocmai a termenilor plasamentului, reciproc agreati prin Contractul financiar pentru granturi de plasament Erasmus + si prin Acordul de plasament.

        Lista pasilor de urmat si a documentelor dosarului final este urmatoarea:
 1. Certificat de participare (SEA SERVICE - Semnat si stampilat de companie si decan);
 2. Learning agreement for Traineeships (Ex.2) - (IMPORTANT! - Acest exemplar trebuie completat, semnat si stampilat de comandantul navei sau responsabilul de practica de la nava si de student pe paginile 2 si 3 si apoi trimis scanat sau fotocopie pe adresa de email erasmusanmb.ro) imediat cum ajungeti la nava) Learning Agreement.docx
 3. Raport narativ Raport Narativ SMP.pdf;
 4. Declaratie propria raspundere DECLARATIE SMP.docx;
 5. Certificate of attendance Attendance SMP.docx;
 6. Prezentare Power Point (min. 5 slied-uri) - (In prezentare trebuie sa se regaseasca fotografii cu dvs. in stagiul de practica. Fotografiile in care apare doar tehnica de la bord, imagini cu rasaritul soarelui sau fotografii cu nave preluate de pe internet nu vor fi acceptate. Acesta va fi trimisa pe adresa de email (erasmusanmb.ro)) la finalul mobilitatii.
 7. Chestionar de satisfactie - Survey (Erasmus+ participant report ) - se emite automat si il primiti pe email (ATENTIE - acest email este posibil sa il primiti in folderul Spam/Junk/Bulk).

        IMPORTANT! – Achitarea ultimei transe din grant se va face conform prevederilor contractului de finantare semnat intre participant si institutie, la completarea dosarului de finalizare a mobilitatii.