0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Despre biblioteca

Misiune. Scop. Obiective

            Biblioteca Academiei Navale "Mircea cel Batran" este o structura cultural-stiintifica universitara, de tip enciclopedic.
            Biblioteca Academiei Navale "Misiunea acestei institutii este de a participa la procesul instructiv-educativ, de cercetare si perfectionare, la cunoasterea valorilor culturii si stiintei nationale si universale prin actiuni stiintifice din domeniul bibliologiei si stiintei informarii.
            Biblioteca Academiei Navale "Ca structura specializata, Biblioteca Universitara "Comandor  Eugeniu Botez" are scopul de a constitui, organiza, prelucra, dezvolta, disemina si conserva colectii de carti, publicatii, alte documente specifice, informatii si baze de date in scop de informare, cercetare, educative sau recreere si de a facilita accesul liber al personalului activ al armatei (ofiteri, cadre didactice militare si civile, studenti, masteranzi, cursanti ai studiilor postuniversitare, doctoranzi, cadre medicale, salariati, cititori externi etc), familiilor acestora, cadrelor militare in rezerva/retragere la colectiile sale de documente (conf. Instructiunilor privind functionarea bibliotecilor in Armata Romaniei din 17 februarie 2014, art. 2/Legea Bibliotecii 334/2002).
            Pentru a asigura o buna informare, pentru a se integra activ in viata universitara a Academiei Navale "Mircea cel Batran", biblioteca colectioneaza, organizeaza si valorifica fonduri de carti, publicatii sociale din tara si strainatate, alte documente grafice, electronice, cartografice, fotografice, audio-vizuale etc., colaborand, in acest scop cu organisme, institutii, biblioteci, unitati de informare documentara, civile sau militare din tara si strainatate, edituri cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Atributii, activitati si competente

            Biblioteca Universitara "Comandor  Eugeniu Botez" are urmatoarele atributii si competente:

 • Participa la activitatea didactica, cultural-educativa, de cercetare stiintifica, de formare si perfectionare din Academia Navala "Mircea cel Batran", asigurand informarea documentara a utilizatorilor.
 • Intretine si dezvolta relatii cu biblioteci, institutii, organizatii si personalitati ale vietii stiintifice si culturale din tara si din strainatate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, in scopul intensificarii circulatiei informatiilor si documentelor.
 • Inzestreaza alte biblioteci din reteaua Ministerului Apararii cu publicatii din fondurile proprii, in functie de posibilitati si in conformitate cu legislatia in vigoare.
 • Organizeaza consfatuiri, schimburi de experienta, sesiuni si simpozioane pe teme de bibliologie si stiinta informarii, participa la manifestarile de specialitate organizate pe plan national, colaboreaza cu organizatiile profesionale ale bibliotecilor din invatamant si din alte retele.
 • Dezvolta baza materiala prin achizitionarea de carti, publicatii periodice si alte documente din tara si strainatate, baze de date, CD-ROM-uri, standarde.
 • Colectioneaza lucrarile si tezele de doctorat ale cadrelor didactice din Academia Navala "Mircea cel Batran" si realizeaza transferuri/schimburi de publicatii si alte documente cu institutii, organizatii si personalitati ale vietii stiintifice si culturale din tara si strainatate.
 • Asigura evidenta, organizarea si pastrarea fondului documentar si a colectiilor prin catalogare, clasificare, indexare traditionala si informatizata si folosirea tuturor categoriilor de documentare din colectiile proprii.
 • Verifica si elimina documentele perimate din punct de vedere fizic sau stiintific, conform prevederilor legale in vigoare.
 • Asigura circulatia documentelor prin consultarea de catre toate categoriile de utilizatori, in salile de lectura, la domiciliu si prin imprumut interbibliotecar intern si international;
 • Asigura informarea utilizatorilor cu ajutorul bazei de date conectata la internet si prin elaborarea de documente de informare in functie de procesul instructiv, educativ si de cercetare din Academia Navala "Mircea cel Batran";
 • Organizeaza expozitii, prezentari si lansari de carti, precum si alte activitati specifice pentru cunoasterea valorilor culturii si stiintei nationale si universale.