Regulamente

 • REGULAMENTUL ACTIVITATII PROFESIONALE A STUDENTILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021-2022(.pdf)
 • PROCEDURA OPERATIONALA (PO 02-20) - DESFASURAREA ACTIVITATILOR DIDACTICE ONLINE(.pdf)
 • METODOLOGIA PRIVIND DESFASURAREA ONLINE A ACTIVITATILOR DIDACTICE IN ANMB IN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021(.pdf)
 • Regulament Burse 2019(.pdf)
 • ACORDAREA BURSELOR / GRATIFICATIILOR PENTRU STUDENTII CIVILI (.pdf)
 • ACTIVITATEA FINANCIARA PENTRU ACORDAREA BURSELOR STUDENTESTI (.pdf)
 • REGULAMENT PRIVIND APLICAREA SISTEMULUI EUROPEAN DE CREDITE TRANSFERABILE(.pdf)
 • REGULAMENTUL ACTIVITATII PROFESIONALE A STUDENTILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021(.pdf)
 • EXAMINAREA SI NOTAREA STUDENTILOR(.pdf)
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CAMINELOR STUDENTESTI(.pdf)
 • METODOLOGIA DE STIMULARE A STUDENTILOR PERFORMANTI SI DE SPRIJINIRE A STUDENTILOR CU DIFICULTATI DE INVATARE(.pdf)
 • METODOLOGIE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CENTRULUI DE CONSILIERE SI ORIENTARE IN CARIERA AL ACADEMIEI NAVALE "MIRCEA CEL BATRAN" (CCOC-ANMB)(.pdf)
 • CODUL DREPTURILOR SI OBLIGATIILOR STUDENTILOR PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018(.pdf)
 • REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SOCIETATII ANTREPRENORIALE STUDENTESTI DIN ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN"(.pdf)
 • ANEXA LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SOCIETATII ANTREPRENORIALE STUDENTESTI (SAS-ANMB)(.pdf)


Ultima actualizare: 11 August 2021