Studenti - Regulamente

 • Regulamentul activitatii profesionale a studentilor 2018-2019 (.pdf)
 • Regulamentul activitatii profesionale a studentilor 2017-2018 (.pdf)
 • Codul universitar al drepturilor si obligatiilor studentului 2017-2018 (.pdf)
 • Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenti (.pdf) Procedura de acordare a burselor (.pdf)
 • Metodologia de stimulare a studentilor performanti si de sprijinire a studentilor cu dificultati de invatare (.pdf)
 • Metodologie privind echivalarea si recunoasterea diplomelor care nu corespund ciclurilor de studii universitare tip Bologna (.pdf)
 • Regulament privind aplicarea sistemului european de credite transferabile ( .pdf)
 • Regulament de organizare si functionare al Facultatii de Inginerie Marina (.pdf)
 • Regulament de organizare si functionare al Facultatii de Navigatie si Management Naval (.pdf)
 • Regulament de organizare si functionare a structurii pentru invatamantul cu frecventa redusa (ANMB (.pdf), IFR-FIM (.pdf), IFR-FNMN (.pdf))
 • Regulament privind organizarea si functionarea caminelor studentesti (.pdf)
 • Regulament master (.pdf)
 • mai multe...
Ultima actualizare: 19 Decembrie 2018