Centrul de Resurse de Informare si Documentare - ANMB

Publicul tinta

           Centrul de Resurse de Informare si Documentare (CRID) se adreseaza cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, Confederatiei Elvetiene si cetatenilor din statele terte, precum si cetatenilor romani, care au studiat si/sau vor studia intr-unul din aceste state si doresc sa isi continue studiile intr-o universitate romaneasca sau sa exercite o profesie in Romania.

Functionare

           Exista reguli diferite de recunoastere a studiilor, aplicabile pe de o parte cetatenilor din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si cetatenilor romani care au studiat intr-unul din aceste state si, pe de alta parte, cetatenilor care au studiat in state terte, ca urmare a dobandirii de catre Romania, la 1 ianuarie 2007, a statului de stat membru al Uniunii Europene. Aceste reguli sunt stabilite printr-o Metodologie clara si transparenta, conforma cu regulile si bunele practici europene.
           Centrul de Resurse de Informare si Documentare (CRID) din cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batran" coopereaza cu Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED).

Vizarea actelor de studii

           Actele de studii din invatamantul superior care pot fi vizate de catre CNRED:

 • diplome de studii superioare (licenta, masterat si doctorat) sau adeverintele nominale provizorii de inlocuire a diplomei finale de studii (licenta si masterat)
 • foaia matricola sau suplimentul la diploma (anexa la diploma de studii)
 • programa analitica (anexa la diplona de studii)
 • certificatul de pregatire didactica
 • certificatul de absolvire a anului pregatitor
 • adeverinta pentru rezultatele obtinute la examenul de licenta
 • adeverinta care atesta calitatea de student pentru cetatenii europeni

           Vizarea de catre CNRED in vederea recunoasterii in strainatate este necesara atunci cand autoritatile competente din statul respectiv o cer.

           Actele necesare pentru vizarea actelor de studii pentru plecarea in strainatate:

 • cerere adresata Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin care se solicita vizarea actului de studii: cererea este tip si se completeaza dupa verificarea actelor;
 • actele de studii ce urmeaza a fi vizate, in ORIGINAL si COPIE XEROX (pentru programa analitica este suficienta doar o copie xerox doar dupa adeverinta nominala, adica prima pagina)
 • documente personale de identificare, in copie xerox: actul de identitate al titularului diplomei (buletin de identitate sau carte de identitate), certificatul de casatorie sau divort (daca este cazul), actul de identitate al imputernicitului (daca este cazul), procura notariala (un exemplar original sau o copie legalizata) care ramane la CNRED.

           Vizarea se va efectua dupa programul:

 • verificarea actelor de studii: luni - joi, intre orele 09:00 - 11:00
 • eliberarea actelor de studii vizate: in aceeasi zi, intre orele 11:00 - 12:00

           Informatii suplimentare: 021 405 56 45; cristian.mihailescu@medu.edu.ro

Adrese utile