0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Invatamant / Facultatea de Inginerie Marina

Departamentul Inginerie Electrica si Electronica Navala

Director departamentCpt.cdor Conf.univ.dr.ing. Deliu Florentiu   [CV european]

Cadre didactice titulare:
Prof.univ.dr.ing. Dobref Vasile   [CV european]
Prof.univ.dr.ing. Samoilescu Gheorghe   [CV european]
Conf.univ.dr. Balagiu Alina   [CV european]
Lect.univ.dr. Vasiliu Paul   [CV european]
S.L.dr. Pazara Tiberiu   [CV european]
S.L.dr.ing. Pana Leon   
S.L.dr.ing. Ciocioi Iancu   
Asist.univ.dr. Olteanu Anda Georgiana   [CV european]
Asist.univ.dr.ing. Dragomir Eduard   [CV european]
Cadre didactice asociate:
Conf.univ.dr.ing. Chitu Greti   
Conf.univ.dr. Chiru Claudiu   
Cdor ing. Moise Gabriel   
Prof.univ.dr.ing. Sotir Alexandru   
Lt.cdor S.L.dr.ing. Volintiru Narcis   
Prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu   
Asist.univ.drd.ing. Kmen Flaviu   
Cpt.cdor Asist.univ.drd. Nae Valentin   
Cdor Lect.univ. Cata Marian   
Lt.cdor drd.ing. Balaceanu Mihai   
S.L.dr. Popov Petrica   
Asist.univ.drd.ing. Girba Adrian   
Lt.cdor drd.ing. Simion Dragos   
Asist.univ.drd.ing. Mocanu Vlad   

Departamentul Inginerie Electrica si Electronica Navala asigura pregatirea de specialitate in domeniile electrotehnica si electronica navala pentru specializarile: electromecanica, electromecanica navala, navigatie si exploatari portuare - cursuri de zi si frecventa redusa, precum si cea necesara cursurilor postuniversitare si pentru masterat. Manageriaza specializarea electromecanica. Planurile de invatamântcontin un numar important de discipline care reprezinta suportul pregatirii in cadrul departamentului.

Programe de studii organizate in cadrul departamentului:

Programe de studii licenta
 • Electromecanica (Sectia Militara) - EM;
 • Electromecanica - Invatamant cu frecventa (Sectia civila) - EC.
Programe de studii masterat
 • Operarea si conducerea sistemelor electroenergetice navale - OCSEN

Cercuri stiintifice

APLICATII ALE MATEMATICII, FIZICII SI INFORMATICII IN INGINERIA ELECTRICA
Profesori indrumatori:
 • S.L.univ.dr.ing. Vasiliu Paul
 • S.L.univ.dr. Pazara Tiberiu
ENGLISH FOR MARINE ENGINEERING AND INTERMAR
Profesor indrumatori:
 • Conf.univ.dr. Balagiu Alina
UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE
Profesori indrumator:
 • Prof.univ.dr.ing. Samoilescu Gheorghe
 • Conf.univ.dr.ing. Deliu Florentiu
 • Prof.univ.dr.ing. Dobref Vasile

Laboratoare

 • Laborator interdisciplinar de inginerie electrica, electronica si automatizari este destinat realizarii lucrarilor de laborator in inginerie electrica, electronica si automatizari. Are in dotare:
  • - patru posturi instructie studenti de la NI - fiecare post contine: P.C., workstation, placa prototip pentru controlere si procesare, kit studenti, placa achizitie, soft (labview, multisim, driver kit studenti);
  • - patru posturi cu automate programabile Siemens - fiecare post contine: laptop cu TIA Portal, PLC-uri cu module analogice, digitale, HMI, conectare in retea si de alimentare, simulator sisteme automate navale.
 • Laborator echipamente electrice de navigatie si comunicatii navale este destinat instruirii studentilor in lucru real cu echipamente de navigatie si comunicatii aflate pe puntea de comanda. Are in dotare: radar de navigatie banda X JRC JMA 5310-6; G.P.S. - Compass JRC JLR-10T; Sonda ultrason JRC JPE-582; AisMcMurdo M2; E.C.S. - Electronic ChartSystem SIMRAD CS66-8CH; Loch Doppler - JRC JLN-205; Facsimil meteo - JRC JAX-9A MPX31151; Consola GMDSS Sailer GMDSS A3 250W TX/Sat-C; Inmarsat mini C-GMDSS; Sistem NERA F77; NovtexReceiver NCR-333, NAV-7; Radiotelefon VHF.DSC.
 • Laborator de bazele electrotehnicii este destinat efectuarii de lucrari referitoare la cunoasterea principalelor legi ale fenomenelor electromagnetice precum si a lucrului cu circuitele electrice.
 • Laborator de masurari electrice este destinat cunoasterii principalelor aparate si metode de masurare utilizate in cazul circuitelor si retelelor electrice.
 • Laborator de dispozitive si circuite electronice oferastudentilorposibilitati de instruire practica pentru lucrul cu principalele dipozitive si circuite electronice utilizate pe o nava.
 • Laborator de radare de navigatie este destinat pregatirii teoretice in domeniul utilizarii radarului in navigatie, dezvoltarii si perfectionarii deprinderilor de lucru cu radarul, interpretarii imaginilor radar, executiei manevrelor de evitare si a celor de comunicare in cadrul echipei de lucru pe comanda de navigatie. Contine doua radare Selesmaranticoliziune, radare cu aplicatii militare.
 • Laborator de comunicatii maritime - contine un post de instructor, patru posturi operator, doua console GMDSS, echipament INMARSAT A, echipament INMARSAT B, echipament INMARSAT C, tranceiver HF. Simuleaza toate canalele de comunicatie maritime: sistemele COSPAR-SARSAT, SART, NAVTEX, INMARSAT.
 • Laborator de masini electrice este destinat cunoasterii si incercarilor transformatoarelor electrice, masinilor electrice de curent continuu si alternativ.
 • Laborator de masini electrice speciale, destinat cunoasterii servomotoarelor electrice, selsinelor, transformatoarelor rotative, motoarelor pas cu pas utilizate la bordul navelor.
 • Laborator de instalatii electrice de bord, destinat pentru cunoastereainstalatiilor electrice intalnite la bordul navelor: instalatia de demagnetizare, instalatii de actionare a carmei in curent continuu si alternativ, instalatii de avertizare incendiu.


Ultima actualizare: 03 Ianuarie 2022