0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Studenti / Erasmus+

Program Erasmus+

ERASMUS+ in ANMB

 

Carta ERASMUS+ si Declaratia de Politica Erasmus+

CARTA UNIVERSITARA ERASMUS+

            Carta Universitara Erasmus+ (EUC) este elementul de baza in orice activitate de cooperare europena pe care o universitate o poate desfasura in cadrul programului ERASMUS+.
            Carta aprobata de Comisia Europeana, stabileste principiile fundamentale si cerintele minimale, subliniind activitatile ERASMUS+, pe care orice universitate trebuie sa le respecte.

            Carta Erasmus - Academia Navala "Mircea cel Batran"
            ERASMUS+ POLICY STATEMENT (OVERALL STRATEGY)

ACTIUNI CARE POT FI REALIZATE CONFORM CARTEI UNIVERSITARE ERASMUS+

 • Mobilitati studenti;
 • Plasamente studenti
 • Mobilitati personal didactic pentru predare in institutii de invatamant superior
 • Formarea personalului didactic si nedidactic in institutii de invatamant superior si intreprinderi
 • Programe Intensive
 • Cursuri intensive de limba (EILC)
 • Organizarea mobilitatilor
 • Dezvoltarea programelor de studiu
 • Cooperare intre universitati si intreprinderi
 • Modernizarea invatamantului superior
 • Campusuri virtuale
 • Retele Tematice
 • Masuri Complementare

Mobilitati studenti

            Obiectivele mobilitatilor studentesti Erasmus sunt:

 • Sa ajute studentii sa beneficieze educational, lingvistic si cultural din experienta studierii in alte tari europene;
 • Sa promoveze cooperarea intre institutii si imbogatirea mediului educational al institutiilor gazda;
 • Sa contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificati, cu deschidere si cu experienta internationala, ca viitori specialisti;
 • Sa faciliteze transferul de credite si recunoasterea perioadelor de mobilitate petrecute in strainatate, utilizand ECTS sau un sistem de credite compatibil.
            Studentului trebuie sa i se puna la dispozitie un contract de studiu (Learning Agreement) scris, referitor la programul de studiu care trebuie urmat in strainatate.
            La sfarsitul perioadei de studiu, universitatea gazda trebuie sa-i elibereze studentului Erasmus+ si universitatii de origine a studentului un certificat de studiu care confirma ca programul stabilit a fost realizat si rezultatele obtinute.
            Bursa nationala a studentilor Erasmus+ trebuie mentinuta pe perioada petrecuta in strainatate studentilor care au dreptul la ea.

            Se acorda in continuare bursa nationala studentilor indreptatiti sa o primeasca si pe perioada mobilitatii Erasmus.
            Cine poate beneficia?
            Studentii.
            Cine poate aplica?
            Institutiile de invatamant superior care detin EUC.
            

Plasamente studentesti in intreprinderi, centre de formare, centre de cercetare si alte organizatii

           Obiectivele si descrierea actiunii
            Un plasament este o perioada de timp petrecuta intr-o intreprindere sau organizatie din alta tara participanta, cu intentia de a ajuta beneficiarii sa se adapteze cerintelor pietii de munca comunitare, sa capete aptitudini specifice si sa-si imbunatateasca cunoasterea culturii economice si sociale a tarii implicate in scopul acumularii de experienta in munca. Perioada poate fi sustinuta corespunzator cursurilor pregatitoare sau recapitulative in limba tarii gazda sau cea de lucru.
            Organizatiile gazda pentru plasamentele studentesti pot fi intreprinderi, centre de formare, centre de cercetare si alte organizatii.
            Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:
 • Trebuie asigurata recunoasterea completa de catre institutia de invatamant superior de origine pentru perioada petrecuta in strainatate;
 • Trebuie sa i se asigure studentului un contract de studiu (Learning Agreement) referitor la programul perioadei de plasament; acest acord trebuie aprobat de catre institutia de invatamant superior de origine si de catre organizatia gazda.
            Plasamentul se face in baza unui contract aprobat de catre institutia de invatamant superior de origine, organizatia gazda si de beneficiar.
            Cine poate beneficia?
            Studentii
            Cine poate aplica?
            Institutiile de invatamant superior ce detin EUC
            Consortii

Mobilitati ale personalului didactic pentru misiuni de predare in institutii de invatamant superior

            Obiective:

 • Sa permita studentilor care nu pot sa participe intr-un plan de mobilitati sa beneficieze de cunostintele si expertiza unui personal academic din universitati din alte tari europene;
 • Sa promoveze schimbul de expertiza si experienta in ceea ce priveste metodologia de predare;
 • Sa incurajeze universitatile sa isi extinda si sa isi imbogateasca continutul cursurilor ce le ofera.
            Cadrele didactice ce desfasoara misiuni de predare trebuie sa fie integrate intr-un departament sau facultate al institutiei gazda.Aceasta inseamna ca:
 • Mobilitatea ce se realizeaza se bazeaza pe acorduri inter-institutionale;
 • Institutiile de invatamant superior partenere trebuie sa fi convenit inainte asupra programului de prelegeri ce urmeaza a fi tinute de cadrele didactice vizitatoare.
            Selectia beneficiarilor este facuta de catre institutia de invatamant superior de origine.
            Cine poate beneficia?
            Personalul didactic din institutiile de invatamant superior.
            Cine poate aplica?
            Institutiile de invatamant superior ce detin Carta Universitara Erasmus (EUC)
           

Formarea personalului didactic si nedidactic in institutii de invatamant superior si intreprinderi

          Obiectivele si descrierea actiunii
            In cadrul obiectivului principal al formarii personalului aceasta actiune cuprinde trei tipuri de mobilitati:
            1) Mobilitatea personalului dintr-o institutie de invatamant superior catre o intreprindere si mobilitatea personalului dintr-o intreprindere catre o institutie de invatamant superior.
            Scopul este de a permite beneficiarilor sa invete prin schimbul de cunostinte si priceperi pentru a capata indemanare practica. Activitatile pot sa varieze foarte mult: seminarii, ateliere, cursuri si conferinte, perioade de formare practica, perioade de detasare scurte, etc.
            2) Mobilitatea personalului administrativ si nedidactic din institutii de invatamant superior catre o institutie de inavatamant superior partenera.
            Scopul este de a permite beneficiarilor sa invete din experienta si bunele practici ale institutiei partenere si de a-si imbunatatii indemanarea necesara slujbei curente. Activitatea principala este o sedere scurta in institutia partenera si poate avea diverse denumiri: perioada de detasare scurta, vizite de studiu, etc.
            3) Mobilitatea personalului didactic dintr-o institutie de invatamant superior catre o institutie partenera in scopul formarii.
            Selectia este facuta de catre institutia de invatamant superior de origine. In cazul mobilitatii personalului dintr-o intreprindere catre o universitate, se aranjeaza prin intermediul unei invitatii din partea universitatii catre membrul personalului din intreprindere. Grantul este in totdeauna administrat de catre institutia de invatamant superior.
            Conditia esentiala pentru acordarea oricarui grant o reprezinta respectarea unui plan de lucru convenit de catre ambii parteneri, institutia sau intreprinderea gazda si de origine. Planul trebuie sa cuprinda cel putin: scopul si obiectivele in general, rezultatele asteptate in materie de formare sau activitati de invatare ce urmeaza a se realiza si programul perioadei de formare.
            Cine poate beneficia?
            Personalul administrativ, didactic si nedidactic dintr-o institutie de invatamant superior;
            Personalul din intreprinderi.
            Cine poate sa aplice?
            Institutiile de invatamant superior ce detin Carta Universitara Erasmus.
            

Cursuri intensive de limba (EILC)

            Obiectivele si descrierea actiunii
            Cursurile intensive de limba (EILC) sunt cursuri specializate care se organizeaza pentru invatarea limbilor mai putin cunsocute ale tarilor participante.
            Cursurile de limba dau studentilor Erasmus+ prilejul sa studieze limba tarii gazda pentru aproximativ o luna, in tara gazda, cu scopul de a fi pregatiti pentru perioada propriu-zisa de mobilitate Erasmus. Granturile suplimentare de mobilitate pentru studentii Erasmus+ participanti la cursurile EILC sunt acordate si platite de catre institutia de invatamant superior de origine.
            Cine poate beneficia?
            Studentii selectati pentru o mobilitate Erasmus+
            Cine poate aplica?
             Institutiile de invatamant superior alte organizatii care organizeaza cursuri de limba, in cazul limbilor mai putin cunsocute ale tarilor participante la program, sunt de asemenea eligibile (va rugam sa consultati apelul la propuneri).
            

Organizarea mobilitatilor

           Obiectivele si descrierea actiunii
           Organizarea Mobilitatilor studentilor, cadrelor didactice si personalului administrativ din cadrul universitatilor implica crearea unor conditii optime, prin asigurarea unui sprijin de calitate, in vederea sustinerii unor perioade de studiu sau de predare in universitati sau alte tipuri de organizatii din tari partenere.
            Organizarea Mobilitatilor poate include urmatoarele activitati:
 • Selectia studentilor, cadrelor didactice si personalului administrativ participanti la mobilitati
 • Pregatirea lingvistica a studentilor, cadrelor didactice si personalului administrativ, participanti la mobilitati
 • Activitati legate de informarea si asistenta acordate studentilor si cadrelor didactice (ex. prezentarea universitatii/organizatiei gazda, sfaturi academice pentru studenti, asistenta in ceea ce priveste aspecte, cum ar fi: cazare, asigurari sociale, permise de rezidenta, transport, activitati de tutoriat/mentoriat pentru studentii straini, etc.)
 • Acorduri academice si organizationale cu institutiile partenere (ex. pentru studenti, recunoasterea perioadei de studii din strainatate; pentru cadre didactice, includerea cursului predat in curricula universitatii gazda; acorduri privind evaluarea disciplinelor si studentilor, etc.; toate acestea pot implica vizite la institutiile partenere)
 • Activitati privind sprijinirea dezvoltarii si utilizarii Sistemului European de Credite Transferabile (European Credit Transfer System - ECTS) si a Suplimentului la Diploma (Diploma Supplement - DS)
 • Asigurarea ca exista prevederi in contractele cu studentii in ceea ce priveste programul de studiu si cerintele de promovare a examenelor sau orice alte forme de evaluare (Learning Agreement)
 • Activitati privind monitorizarea studentilor plecati in mobilitate, inclusiv vizite la institutiile partenere
 • Obtinerea feedback-ului din partea studentilor si cadrelor didactice revenite din mobilitate.

            Asigurarea transparentei acestor informatii pentru studentii si cadrele didactice interesati sa plece in mobilitate (implicarea asociatiilor studentesti sau selectarea de studenti care sa ofere informatii si consiliere studentilor care vor pleca in mobilitate, precum si studentilor straini).

 • Asigurarea calitatii plasamentelor studentesti in intreprinderi

            Cine poate beneficia?
            Institutii de invatamant superior carora le-a fost acordata Carta Universitara Erasmus
            Consortii de plasamente
            Cine poate aplica?
            Institutii de invatamant superior care detin Carta Universitara Erasmus
            Consortii de plasamente

 

ORGANIZAREA ACTIVITATILOR ERASMUS+ IN ACADEMIA NAVALA "MIRCEA CEL BATRAN"

 

TIPURI DE ACTIVITATI

            Activitatile desfasurate in Academia Navala "Mircea cel Batran", specifice programului Erasmus+ sunt urmatoarele:

 • proiecte de mobilitate;
 • mobilitati de studiu;
 • plasamente;
 • mobilitati personal didactic si administrativ;
 • mobilitati incoming;
 • parteneriate strategice.

 

STATISTICI

            Avand in vedere faptul ca in anul universitar 2007-2008 Academia Navala "Mircea cel Batran" a derulat prima sa participare la programul sectorial Erasmus, numarul de plasamente a fost relativ redus. In mod informal s-a observat cresterea interesului studentilor referitor la avantajele oferite de plasamente si aparitia competitiei intre studentii care aplica la program.

Situatia comparativa anuala - fonduri alocate si cheltuite - Program Erasmus/Erasmus+ (mii euro)

 

Proiecte de mobilitate - actiunea cheie 1

Mobilitatile de studiu (Actiunea cheie 1) presupun cursuri de formare, plasamente, activitati de predare, stagii pentru studiu sau voluntariat, schimburi de tineri, activitati de tip job-shadowing. Acestea se realizeaza pe baza unor proiecte institutionale (acorduri institutionale) existente intre tari partenere, respectiv institutii/organizatii/companii de trimitere/primire.

Studentii care decid sa aplice pentru o mobilitate de studiu pot beneficia de un grant pentru studiu sau plasament, pentru fiecare ciclu de studii: licenta, master, doctorat. Perioada de mobilitate trebuie sa se incadreze intre 3 si 12 luni.

Studentii pot primi un grant Erasmus + menit sa acopere transportul precum si costuri de subzistenta pe perioada mobilitatii. Studentii Erasmus sunt scutiti de la plata taxelor de studiu, inscriere, examinare acces in laboratoare sau in biblioteci si zone de studiu, indiferent daca primesc sau nu un grant Erasmus +.

Detalii privind procedura de aplicare pentru o mobilitate de studiu se gasesc la sectiunile Mobilitati de studiu, Plasamente.

 

Parteneriate strategice - actiunea cheie 2

Parteneriatele strategice sunt proiecte care creeaza "punti" de legatura intre parteneri din mai multe tari cu scopul de a creste cooperarea internationala prin dezvoltarea de produse educationale de calitate si inovatoare. Avand in vedere faptul ca in cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizatiilor implicate), parteneriatele strategice le completeaza in mod natural prin accentul care cade in special pe dezvoltare organizationala.

Parteneriatele strategice sunt realizate pe urmatoarele directii:

 • dezvoltarea de abordari noi si inovatoare pentru cresterea calitatii si relevantei ofertei educationale, de formare si pentru lucrul de tineret a actorilor implicati;
 • asigurarea de sprijin personalizat, invatare colaborativa, gandire critica, resurse educationale deschise, mobilitate virtuala sau alte metode inovatoare de invatare;
 • crearea de legaturi intre educatia formala, invatarea nonformala si informala, formarea profesionala, lucrul de tineret si conectarea lor cu piata muncii prin dezvoltarea de competente si calificari;
 • promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale si internationale;
 • dezvoltarea capacitatii organizationale;
 • promovarea egalitatii si includerii in educatie, formare si tineret pentru a preveni abandonul scolar si pentru a stimula participarea in comunitate a grupurilor dezavantajate;
 • stimularea culturii antreprenoriale (inclusiv antreprenoriatul social) pentru a dezvolta cetatenia activa si angajabilitatea;
 • cresterea participarii la invatare si angajabilitate prin consiliere de cariera si servicii de suport.