Avizier


  • Program casierie si detalii plata prin transfer bancar (.pdf)

  • Cazare in caminul studentesc:
    • In perioada 1-15 septembrie, studentii care doresc cazare in caminul studentesc in anul universitar 2017-2018 trebuie sa trimita o cerere pentru cazare la adresa caminanmb.ro. Modelul cererii este atasat acestui mesaj. Inainte de aplicare, va rugam sa consultati "Regulamentul privind organizarea si functionarea caminului studentesc" (criterii de cazare, drepturile si obligatiile studentilor, sanctiunile aplicabile etc) publicat la adresa https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/regulamente.html. Perioada de prezentare la camin (in vederea cazarii) va fi comunicata ulterior.
    • cerere cazare.docx


Ultima actualizare: 09 Septembrie 2017