Avizier

 • Festivitatea de incepere a anului universitar are loc in Sala Sporturilor, luni (1 octombrie, la ora 11).
 • Program casierie si detalii plata prin transfer bancar (.pdf)
 • Cazare in caminul studentesc: (.pdf)
 • Anunt acces in campus ANMB
             Incepand cu anul universitar 2017-2018 accesul studentilor FNMN/FIM in curtea ANMB se face exclusiv pe baza cardului de acces eliberat de catre structura de securitate a ANMB.
             Documentele eliberate de facultati, carnet de student, legitamatii, etc., nu reprezinta o modalitate de substituire a cardului de acces.
             In situatia pierderii/ sustragerii cardului de acces studentilor li se va elibera un duplicat numai dupa aprobarea solicitarii de catre decanul facultatii si achitarea taxei de emitere a duplicatului (30 lei) la casieria institutiei.
             Cardurile de acces defecte/deteriorate vor fi inlocuite imediat, sub rezerva disponibilitatii personalului structurii de securitate. Structura de securitate poate fi contactata de la puntul de control, prin intermediul personalului de serviciu, la numarul de telefon 0119.
             Studentii de anul I, care nu au intrat inca in posesia cardurilor de acces, sunt rugati sa se adreseze structurii de securitate, in vederea eliberarii acestora.
             Va multumim!

Ultima actualizare: 19 Decembrie 2018