0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Invatamant / Management educational

PROCEDURA ACHITARE TAXE PRIN VIRAMENT BANCAR

 

Scop: Prezenta procedura descrie modul de achitare a taxelor aprobate de Senatul universitar prin virament bancar si vine in special in sprijinul cadrelor didactice, studentilor, si al fostilor absolventi ai ANMB in sensul diminuarii timpului afectat acestei activitati.

Descrierea procedurii:
I Pentru comunitatea universitara:
     1. De la orice banca, sucursala CEC sau Posta Romana se poate vira suma corespunzatoare taxei in contul ANMB (C.U.I. 4515484) cu numarul: RO74TREZ 23120F330500 XXXX;
     2. Trebuie specificate foarte clar:
            - numele si prenumele celui pentru care se executa plata;
            - denumirea taxei (exemple: "taxa scolarizare transa 1", "taxa disciplina facultativa", "taxa sustinere examen", "taxa eliberare programa analitica pentru o disciplina", "taxa duplicat carnet student" etc.);
     3. Dupa viramentul bancar, compartimentul financiar emite o factura care poate fi ridicata de la Casierie;
     4. Achitarea taxei se va actualiza automat si secretariatele facultatilor vor putea urmari in timp real aceasta activitate conform procedurii P.O. 02-10 Monitorizare Taxe Studenti;

II. Pentru fostii absolventi in pragul pensionarii:
     1. Se va completa CEREREA TIP (.pdf, .doc);
     2. De la orice banca, sucursala CEC sau Posta Romana se poate vira suma corespunzatoare taxei (in valoare de 60 lei) in contul ANMB (C.U.I. 4515484) cu numarul: RO74TREZ 23120F330500 XXXX;
     3. Trebuie specificate foarte clar:
            - numele si prenumele celui pentru care se executa plata;
            - denumirea taxei (exemplu: "taxa adeverinta necesara pensionarii");
     4. Pentru cei din alta localitate se vor trimite in plic recomandat pe adresa institutiei: Academia Navala "Mircea cel Batran", Str. Fulgerului nr. 1, cod. 900218, Constanta cu mentiunea pentru Secretariatul ANMB:
            - cererea completata conform modelului;
            - o copie dupa ordinul de plata sau viramentul efectuat;
            - adresa de trimitere a raspunsului la solicitare si un numar de telefon pentru eventuale lamuriri.