0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"


PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!
Academia Navala "Mircea cel Batran", beneficiara unui proiect PNRR in valoare de peste 2 milioane de euro


Academia Navala "Mircea cel Batran" este beneficiar al proiectului "Digitalizarea infrastructurii Academiei Navale "Mircea cel Batran" (Digi ANMB)"-Cod 1248013766 din componenta C15-Educatie a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Valoarea totala a proiectului este de 13.071.215 lei, din care valoarea eligibila si nerambursabila din PNRR este de 10.984.214 lei. Perioada de implementare a proiectului este 16 septembrie 2022-31 decembrie 2025.

Deschiderea oficiala a proiectului a avut loc joi, 13 octombrie 2022, activitate in cadrul careia au fost prezentate principalele obiective: dezvoltarea infrastructurii si ofertei de resurse digitale in vederea utilizarii in procesul didactic si de cercetare; dezvoltarea competentelor digitale ale cadrelor didactice, de cercetare stiintifica si didactic auxiliar pentru activitatile de invatamant si cercetare stiintifica bazate pe medii digitale; dezvoltarea competentelor digitale ale studentilor si masteranzilor bazate pe medii digitale; actualizarea curriculumului pentru cresterea gradului de formare de competente digitale ale viitorilor absolventi.

Prin intermediul proiectului "Digitalizarea infrastructurii Academiei Navale "Mircea cel Batran" (Digi ANMB)" - Cod 1248013766 din componenta C15-Educatie a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), beneficiarul, Academia Navala "Mircea cel Batran", va sustine dotarea amfiteatrelor/salilor de predare/seminar/laboratoare cu mijloace IT si audio-video conectate la internet; dezvoltarea bibliotecilor virtuale si facilitarea accesului studentilor la resursele online; dezvoltarea infrastructurii sistemului e-learning care sa asigure suportul activitatilor educationale, accesul la continutul educational, sistemul de management al cursurilor si cursantilor, standardele, instrumentele si tehnicile care fac acest lucru posibil din punct de vedere tehnic, asigurarea conditiilor si a infrastructurii necesare pentru desfasurarea activitatilor educationale pe platforma e-learning; dezvoltarea capacitatii de inovare digitala la nivel institutional prin modernizarea cadrului de reglementare si facilitarea cooperarii cu industria IT si mediul academic; dezvoltarea si modernizarea infrastructurii necesare "invatarii prin simulare" si digitalizarii procesului de invatamant cu asigurarea permanenta a accesului la noile conceptii si tehnologii.


Comunicat de presa (.pdf)


Ultima actualizare: 17 Octombrie 2022