0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"


Mobilitate de training in cadrul ANMB


In perioada 30.05-03.06.2022 trei reprezentanti ai Universitatii din Muntenegru - Faculty of Maritime Studies, Kotor (Muntenegru), respectiv Dušanka Saviċ, Jasna Tarle si Danka Vujic, specialisti din cadrul departamentelor de training, servicii cu studentii si administratie, au efectuat un stagiu de documentare-informare si instruire in Academia Navala "Mircea cel Batran", in cadrul programului de mobilitati Erasmus+, KA107, implementat cu universitati din tari partenere ale programului.

Programul de colaborare intre cele doua institutii partenere a demarat in anul 2019, in prezent fiind derulate activitati regulate de studenti si cadre didactice incoming si outgoing. In cadrul programului de instruire specialistii muntenegreni au fost familiarizati cu procedurile operationale aplicate in cadrul derularii de mobilitati, precum si cu regulile financiare ale programului Erasmus+ in scopul eficientizarii schimburilor bilaterale de studenti si personal academic.

Pe parcursul activitatilor planificate, pe langa activitatile de instruire in cadrul biroului Erasmus+, reprezentantii UoM au vizitat baza materiala a Academiei Navale si au avut consultari cu reprezentanti ai decanatelor si departamentelor FIM si FNMN in scopul schimbului de bune practici intre cele doua universitati, in domeniul mobilitatilor academice si al serviciilor pentru studenti.


Ultima actualizare: 03 Iunie 2022