0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"


Vizita delegatiei Academiei Navale "Mircea cel Batran" la Universitatea "Angel Kanchev" din Ruse, Bulgaria


In perioada 02 - 06 iunie, o delegatie a Academiei Navale "Mircea cel Batran", condusa de Comandantul (Rectorul) ANMB, Cdor.Conf.dr.ing Alecu TOMA, insotit de loctiitorul comandantului (prorector) pentru programe si relatii internationale, Col. Catalin POPA si Seful biroului programe si proiecte internationale, Lt.cdor. Marius CUCU a efectuat o vizita de lucru si informare la Universitatea din Ruse. Acestia au participat la discutii impreuna cu Rectorul Universitatii Ruse, Prof. Prof Hristo Beloev, care este si doctor Honoris Cauza al Academiei Navale "Mircea cel Batran", Prorectorul pentru internationalizare, Prof. Desislava Atanasova si profesorul Nikolay Mihaylov.

Au fost discutate oportunitatile de aprofundare a cooperarii dintre cele doua universitati si a fost semnat un parteneriat de dezvoltarea a cooperarii in domenii prioritare precum educatie, cercetare, inovare si instruire.

In domeniul educatiei, documentul prevede aspecte precum cresterea calitatii utilizarii tehnologiei informatiei si a resurselor digitale in invatare si cercetare, modernizarea platformelor educationale si a altor mijloace si tehnologii de invatare, evaluare si control, crearea de cursuri comune in limba engleza, partajarea resurselor educationale si informationale.

In domeniul stiintei, cercetarii si inovarii, acordul semnat prevede cercetarea si inovarea la nivel national si international, participarea la proiecte si programe de cooperare regionala si transfrontaliera si la proiecte comunitare, organizarea de conferinte stiintifice al nivel national si international, instruirea in comun a studentilor doctoranzi si sprijinirea dezvoltarii carierei oamenilor tineri de stiinta.


Ultima actualizare: 06 Iunie 2021