0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

Stagiu de predare in Academia Navala "Mircea cel Batran"


In perioada 16.04-20.04.2018, Conf.univ.dr. Zafer ACAR, directorul departamentului de logistica si transport international din cadrul Universitatii Piri Reis din Istanbul, Turcia a efectuat un stagiu de predare in Academia Navala "Mircea cel Batran" in cadrul programului Erasmus+, la invitatia departamentului de Inginerie si Management Naval si Portuar. Pe parcursul mobilitatii au fost sustinute activitati didactice de predare la programul de studii Inginerie si Management Naval si Portuar, zi si la Managementul Sistemelor Logistice masterat, iar cadrele didactice din cadrul departamentului de specialitate au avut prilejul schimbului de experienta cu cadrul didactic din universitatea partenera, fiind identificate si analizate noi initiative de colaborare in cercetare - dezvoltare intre ANMB si Piri Reis University”Ultima actualizare: 23 Aprilie 2018