0241-626200

Academia Navală "Mircea cel Bătrân"

NAFAC 2018


In perioada 08-14 aprilie, studentul caporal Anton Mihai din cadrul Facultatii de Inginerie Marina a participat la Conferinta pe Probleme Internationale NAFAC 2018 (Naval Academy Foreign Affairs Conference), organizata de Academia Navala a Statelor Unite ale Americii (United States Naval Academy). Tema Conferintei a fost "Guarding Liberty in a World of Democratic Undoing" iar la evenimentele organizate au luat parte studenti din 150 de universitati, reprezentand un numar de peste 40 de natiuni. Studentul Academiei Navale "Mircea cel Batran" a fost implicat direct in dezbaterile pe tema "European Uncertainty. Europe heading toward illiberal politics", contribuind activ la discutiile inter-academice privind viitorul Uniunii Europene si al NATO in noul context geostrategic. Reprezentarea Academiei Navale "Mircea cel Batran" in cadrul Conferintei a asigurat accesul cadetului militar la dialogul studentesc pe probleme globale si a permis interactiunea acestuia cu bunele practici academice din plan European si international, urmand ca experienta sa sa fie diseminata la nivelul comunitatii academice.


Ultima actualizare: 18 Aprilie 2018