Inapoi la evenimente

Certificarea Academiei Navale "Mircea cel Batran" cu calificativul Grad de Incredere Ridicat

In baza Raportului Consiliului Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior din 29 ianuarie 2015, privind evaluarea externa a calitatii academice, Academia Navala "Mircea cel Batran" a primit calificativul Grad de Incredere Ridicat, fiind singura institutie de profil din Romania avand calificativul maxim de calitate in invatamantul superior. De asemenea, in cadrul evaluarii programele de studiu Electromecanica (IFR), Electromecanica navala (IF) si Navigatie si transport maritim si fluvial (IF) au fost certificate cu calificativul Incredere.
Scopul evaluarii externe a Academiei Navale "Mircea cel Batran" a fost acela de a identifica si certifica masura in care academia navala pune in aplicare valorile de referinta ale Procesului Bologna, exercitandu-si misiunea de a oferi programe de educatie, formare profesionala de nivel universitar si postuniversitar, conforme cu Spatiul European al Cercetarii Stiintifice. Au fost analizate, de asemenea, masurile pe care academia navala le intreprinde pentru asigurarea unui nivel de calitate adecvat in procesele de predare-invatare si in cel de exercitare a dreptului legal de acordare a calificarilor si a diplomelor si certificatelor de studii universitare, cu respectarea reglementarilor europene, in primul rand a celor conforme Directivei 26/2005 privind profesiile reglementate la nivelul Uniunii Europene.
Academia Navala "Mircea cel Batran" asigura la un nivel corespunzator conditiile de calitate si indeplinirea standardelor de referinta coroborate cu specificul domeniului pentru derularea unui invatamant universitar de calitate si, in acest temei, isi manifesta interesul si pentru imbunatatirea continua a calitatii in procesele pe care le deruleaza in vederea indeplinirii misiunilor asumate.

Ultima actualizare: 25 Februarie 2015