Prorectorul cu cercetarea stiintifica
Cdor Conf.univ.dr.ing. Burlacu Paul [CV european]


Sef sectie Cercetare Stiintifica:
Cdor S.L. univ. Dr. ing. Clinci Paul Catalin [CV european]


Seful Compartimentului Managementul Cercetarii stiintifice:
Cpt.instr.pr.dr.ing. Scurtu Ionut-Cristian [CV european]


MANAGEMENTUL CERCETARII

Consiliul stiintific din Academia Navala "Mircea cel Batran" functioneaza conform Regulamentului de organizare si functionare propriu, care are ca scop elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare si inovare a academiei si a programelor proprii de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si luarea masurilor necesare pentru realizarea acestora.

Sectia Cercetare Stiintifica este unitatea structurala specializata, subordonata prorectorului pentru cercetare stiintifica (loctiitor al comandantului) care gestioneaza si acorda consultanta de specialitate in domeniul stiintelor ingineresti pentru activitatile de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica desfasurate de personalul sau structurile institutiei, administreaza resursele materiale necesare proceselor formative si realizeaza interfata cu alte structuri/institutii din domeniul de activitate, sub coordonarea comisiei de specialitate a Senatului universitar.

Expertiza institutiei in domeniul cercetarii:

 1. Dezvoltare durabila in industria navala;
 2. Aplicatii ale managementului in transportul naval si operarea portuara;
 3. Tehnici si tehnologii de dezvoltare a transportului maritim si fluvial;
 4. Stiinte fundamentale aplicate in industria navala;
 5. Proiecte interdisciplinare in industria navala;
 6. Procese si produse inovative in ingineria electrica cu aplicare in industria navala;
 7. Masini termice, instalatii de propulsie, instalatii auxiliare de bord;
 8. Modelarea si simularea proceselor din industria navala;
 9. Armament naval.

Arii de interes in activitatea de cercetare stiintifica:

 1. dezvoltarea durabila a transportului naval - protectia mediului, energie din surse regenerabile, perspective econologice, politici de transport naval si portuar;
 2. cercetari in domeniul navigatiei si activitatii portuare - optimizarea proceselor de operare navala si portuara, constructii navale, manevra navei, sisteme navale si portuare de navigatie, mecanica fluidelor, simulare-modelare in operarea navala si portuara;
 3. cercetari in domeniul riscurilor, al sigurantei maritime si portuare, analiza structurilor critice, politici europene in domeniul naval;
 4. managementul activitatilor de operare navala si portuara - management naval si portuar, managementul transporturilor multimodale, logistica transporturilor, logistica serviciilor portuare, managementul resurselor umane in transporturi, management guvernamental si management european in industria navala, strategii in transporturile maritime si transporturile fluviale;
 5. cercetari fundamentale - aplicatii in transporturile navale si operarea portuara - modele de optimizare, metode numerice, algoritmi, produse informatice, cercetari in fizica si chimie.

Ultima actualizare: 05 Ianuarie 2021