Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat

Nr. contract finanțare: POCU/626/6/13/133334
img

INFO

Acest site este cofinanțat din Fondul European Structural și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi site-ul www.fonduri-ue.ro

img

Detalii proiect

Axă prioritară: 6: Educație și competențe

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Regiunea de implementare: "Nord-Est", "Sud-Est", "Sud Mun.", "Sud-Vest Olt", "Vest", "Nord-Vest", "Centru"

Durata: 05.11.2020-04.09.2022