Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIERI


     Dosarul de selecţie al candidaţilor din grupul țintă conține următoarele documente:
  Documente personale care se depun personal, în copie la dosar:
 • - Copie după cartea de identitate;
 • - Copie certificat de naştere, de căsătorie, hotărâre de divorţ (dacă este cazul);
 • - Curriculum Vitae în format Europass însoţit de copii după documentele de studii;
 • - Formular de înregistrare grup țintă (tipizat) (.pdf);
 • - Copie diploma ultimele studii absolvite - bacalaureat, licență.
  Documente personale care se depun personal, în copie la dosar:
 • - Acord de utilizare a datelor personale (tipizat) (.pdf);
 • - Angajament de respectare a cerinţelor proiectului şi de disponibilitate în privinţa deschiderii unei afaceri (tipizat) (.pdf);
 • - Declaraţia candidatului că nu este angajat al liderului de proiect sau partenerilor acestuia (tipizat) (.pdf);
 • - Declaraţia candidatului că nu beneficiază de alte proiecte finanţate prin POCU pentru AXA 6 obiectivul 6.13 (pentru evitarea dublei finanţări).
  Documentele tipizate vor fi puse la dispoziţia studenţilor, în timpul sesiunilor de informare sau pentru accesare directă de pe pagina web a proiectului.