Să ne protejăm mai bine viitorul! Cybersecurity avansat

ACTIVITATI

    Academia Navala "Mircea cel Batran" este implicată în următoarele activități:
  • - 1.1 Managementul proiectului
  • - 2.1 Selecția grupului țintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii și menținerea lui în cadrul proiectului (Metodologie de selectie, recrutare si mentinere grup tinta)
  • - 3.1 Elaborarea și publicarea de studii și analize ancorate în nevoile studenților și potențialilor angajatori care să conducă la crearea unui sistem de informare coordonată între Universități și angajatorii potențiali (Metodologie de cercetare a raportarii studentilor fata de piata muncii)
  • - 3.2 Încheierea și operaționalizarea de parteneriate pentru o bună inserție a absolvenților pe piața muncii în domeniul IT – securitate cibernetică
  • - 4.1 Executarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru studenți, axate pe dobândirea de competențe care răspund necesităților pieței muncii (Metodologie privind consilierea și orientarea profesională)
  • - 4.2 Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, inclusiv prin intermediul TIC
  • - 4.3 Organizarea și derularea programelor de practică și învățare la locul de muncă
  • - 4.4 Beneficii pentru stimularea practicii, angajare și antreprenoriat pentru absolvenții de practică