C.C.O.C.

Despre noi

Serviciile centrului

Primul pas...

Oportunitati in cariera

Rapoarte anuale

Contact

Structura

           Componenta CCOC:

           Director CCOC : Instr. pr. drd.ing. Alexandru COTORCEA
           Responsabil cu activitatile de consiliere : Conf.univ.dr.psih. Carmen COJOCARU
           Responsabil cu activitatile de orientare in cariera : indrumatorii de grupe
           Responsabil cu activitatile de informare si promovare a imaginii : Sef lucrari dr.ing. Clinci Catalin, Instr.av.dr.ing.Dinu Atodiresei
           Coordonator redactare ghid de studii : Cpt.cdor Bucur Marius
           Responsabil cu crearea bazelor de date cu absolventii institutiei si cu angajatorii in domeniile derulate in cadrul facultatii si facilitarea accesului la informatiile on-line privind criteriile de recrutare : Cpt.cdor Cata Marian, Cpt.cdor Bucur Marius, Sef lucrari dr.ing. Petrica Popov, Lect.univ.dr. Andrei Bautu
           Secretariat punct contact :Mihaela Salaman, Elena Ionita


Ultima actualizare: 10 ianuarie 2017