CCINM

Centrul de Cercetare interdisciplinar in domeniul navigatiei si managementului naval (CCINM)

Informatii generale

 • Misiune - coordonarea cercetarii stiintifice fundamentale si aplicative in domeniul navigatiei si al managementului naval si portuar, precum si executarea de activitati conexe cercetarii-dezvoltarii:
  • furnizarea de consultanta
  • diseminarea rezultatelor cercetarilor efectuate prin publicatii ori evenimente stiintifice
  • executarea de activitati de inovare si dezvoltare experimentala
 • Viziune Viziunea Centrului de Cercetare interdisciplinar in domeniul navigatiei si managementului naval este centrata pe implicarea activa in demersurile stiintifice la nivel regional si national, cu rezultate notabile, care sa confere centrului dar si Academiei Navale, vizibilitate si recunoastere internationala in domeniul naval si portuar si in alte domenii ale stiintei, prin implicarea cercetatorilor proprii, prin polarizarea interesului de cercetare din exterior si prin atragerea tinerilor in activitatile specifice, organizate si executate in cadrul centrului.
 • Domenii de competenta:
  • Dezvoltare durabila in industria navala
   • protectia mediului
   • energie din surse regenerabile
   • perspective econologice
   • politici de transport naval si portuar
  • Aplicatii ale managementului in transportul naval si operarea portuara
   • management naval si portuar
   • managementul transporturilor multimodale
   • logistica transporturilor
   • logistica serviciilor portuare
   • managementul resurselor umane in transporturi
   • management guvernamental si management european in industria navala
   • siguranta maritima si portuara, analiza structurilor critice, politici europene in domeniul naval
   • strategii in transporturile maritime si transporturile fluviale
  • Tehnici si tehnologii de dezvoltare a transportului maritim si fluvial
   • optimizarea proceselor de operare navala si portuara
   • constructii navale
   • manevra navei
   • sisteme navale si portuare de navigatie
   • mecanica fluidelor
   • simulare-modelare in operarea navala si portuara
  • Stiinte fundamentale aplicate in industria navala
   • aplicatii in transporturile navale si operarea portuara
   • modele de optimizare
   • metode numerice
   • algoritmi
   • produse informatice
   • cercetari in fizica si chimie
  • Proiecte interdisciplinare in industria navala