Centre si departamente FCRU

        In data de 14 februarie 2008 Senatul Academiei Navale "Mircea cel Batran" Constanta a aprobat statutul si regulamentul de functionare al Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic. Departamentul de Formare Continua si Transfer Tehnologic (D.F.C.T.T.) are ca obiect de activitate organizarea programelor de invatamant continuu, destinat persoanelor din interiorul sau din afara comunitatii academice prin care se realizeaza formarea profesionala sau transferul de tehnologie. Incepând cu Octombrie 2011 acesta si-a schimbat denumirea in Centrul de Formare Continua a Resurselor Umane (CFCRU)
        Scop: Dezvoltarea capacitatii Academiei Navale "Mircea cel Batran" Constanta de a colabora cu firmele de crewing si institutiile locale prin efectuarea de cursuri de formare si cursuri de securitate maritima, in particular pentru a introduce si ameliora serviciile de formare continua, C.F.C.R.U. este furnizor de formare profesionala.
        Obiective:
        a) Realizarea proceselor de educatie permanenta, completeaza educatia de baza, insumand activitatile care au ca scop dezvoltarea cunostintelor, competentelor si aptitudinilor, pe langa formarea de abilitati ce tin de natura practica a meseriei de ofiter de marina, de care studentul sau absolventul are nevoie intr-o anumita situatie din viata, in scopul de a-l ajuta sa-si gaseasca locul cel mai potrivit in societatea in care traieste.
        b) Dezvoltarea legaturilor dintre Academia Navala "Mircea cel Batran" si beneficiari, in cadrul formarii continue a personalului; punerea in practica a activitatilor de formare si de adaptare la nevoile si evolutia pietii muncii.
        c) Reactualizarea cunostintelor si competentelor profesionale.
        d) Conversia profesionala.
        e) Promovarea profesionala, permitand cursantilor obtinerea unei calificari superioare.
        f) Formarea continua a personalului didactic prin perfectionarea pregatirii de specialitate si a pregatirii metodice si psihopedagogice.
        g) Intarirea parteneriatului cu institutiile furnizoare de educatie.
        h) Furnizarea de servicii de consultanta si de asistenta de specialitate.

        C.F.C.R.U. are drept obiect de activitate:
        a) Organizarea de cursuri facultative de siguranta maritima pentru studentii Facultatii de Marina Civila;
        b) Organizarea de cursuri postuniversitare de perfectionare, pentru absolventii invatamantului superior de lunga si de scurta durata;
        c) Organizarea de cursuri pentru formarea continua a personalului: cadre didactice, cadre didactice auxiliare, cadre manageriale, administrative ori secretariat - informatizare;
        d) Organizarea de cursuri de formare profesionala continua, sau de educatie permanenta a adultilor, prin perfectionarea pregatirii profesionale si dobandirea unor noi calificari profesionale;
        e) Organizarea de conferinte, colocvii, reuniuni de lucru, favorizand contactele intre studenti, universitarii si specialistii din industrie, din tara si din strainatate;
        f) Intermedierea programelor de colaborare, concretizate prin contracte de cercetare avand ca obiectiv promovarea noilor tehnologii;
        g) Realizarea de parteneriate, schimburi de experienta intre studenti, cadre didactice, specialisti, personal administrativ si alte universitati si institutii din tara si strainatate, in scopul imbunatatirii competentelor organizatorice, didactice, stiintifice ori manageriale si participarii la programe interne si internationale;
        h) Promovarea imaginii Academiei Navale "Mircea cel Batran" in tara si in strainatate;
        i) Dobandirea unor competente profesionale prin: initiere, calificare, perfectionare, specializare.

        Public interesat si conditii de acces:
        Cursurile din cadrul C.F.C.R.U se adreseaza atât studentilor care vor sa capete abilitati si competente in meseria de marinar, absolventilor prin cursuri postuniversitare, ofiterilor de marina pentru completarea studiilor in vederea obtinerii brevetelor manageriale cât si tuturor personalului partenerilor ANMB care doresc sa dobândeasca diverse competente prin programele de formare continua oferite.         Inscrierea se face la cerere, pe baze contractuale – conform cu hotararea senatului universitar, aprobata in sedinta 392 din 26.09.2007 .

TABEL CU CURSURILE OBLIGATORII DE SIGURANTA MARITIMA PREVAZUTE LA ANEXA 3 LA ORDINUL MTCT 1627 / 2006 CE SE DESFASOARA PRIN C.F.C.R.U. IN BAZA PROTOCOALELOR SEMNATE CU CERONAV CONSTANTA, DESTINATE STUDENTILOR ACADEMIEI NAVALE

Nr. crt.

Denumire curs

1

Navigatie radar, radar plotting si folosirea ARPA-nivel operational

2

Limba engleza maritima

3

Certificat de operator GMDSS-GOC

4

Transportul si manipularea marfurilor periculoase

5

Prevenirea poluarii mediului marin MARPOL 73/78

6

Competente in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare, altele decat barcile rapide de salvare

7

Curs de securitate maritime de baza (compus din urmatoarele module)

 

7.1 Tehnici individuale de supravietuire pe mare

 

7.2 Protectie individuala si responsabilitati sociale la bordul navei

 

7.3 Prevenirea si lupta contra incendiilor

 

7.4 Prim ajutor medical

        Inmatricularea intr-un program de studiu se initiaza la cererea solicitantului, aprobata de Directorul C.F.C.R.U, în urma completarii fisei de înscriere. Cursul se desfasoara numai în conditiile în care numarul solicitarilor este cel putin egal cu numaru minim de persoane necesar pentru constituirea grupei.
        La inmatricularea intr-un program de studiu, fiecare cursant, va prezenta actele care dovedesc ca îndeplineste conditiile de urmare a cursului, în functie de fiecare curs in parte.
Ca membru al comunitatii academice, cursantul are urmatoarele drepturi:
        (1). Sa foloseasca laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, salile de cursuri si seminarii, salile de lectura, bazele sportive, cartile din biblioteca, puse la dispozitia sa de catreANMB, pentru o cat mai buna pregatire profesionala, cultural-educativa si sportiva.

        Ca membru al comunitatii academice, cursantul are urmatoarele obligatii:
        (1). Sa indeplineasca cu exigenta, in bune conditii si la timp, toate prevederile planului de invatamant si ale programelor universitare aferente;
        (2). Sa manifeste respect fata de ceilalti membri ai comunitatii universitare, cursanti sau profesori, sa aiba o comportare civilizata, o tinuta demna, corecta si decenta, sa respecte normele de convietuire in comun ale colectivitatii din care face parte intrucat:
        a) molestarea altei persoane;
        b) mediatizarea minciunii in orice fel;
        c) darea si luarea de foloase necuvenite;
        d) furtul din avutul public/privat ori la examene;
        e) consumul ori comercializarea drogurilor, sunt delicte, incompatibile cu calitatea de cursant, si conduc la exmatricularea imediata a celui care le-a comis;
        (3). Sa foloseasca cu grija bunurile materiale puse la dispozitia lui si sa le pastreze in buna stare. Cursantii din vina carora s-a produs degradarea sau distrugerea acestora vor fi sanctionati si obligati la recuperarea prejudiciului;
        (4). Sa respecte obligatiile de plata a taxelor de scolarizare, la termenele prevazute;
        (5). Sa respecte prevederile prezentului regulament si ale celorlalte regulamente sau acte normative care se refera la activitatea cursantilor.

        Frecventa la programele de studiu
        Cursantii au dreptul sa participe la toate formele de activitate didactica prevazute in programele de curs: sedinte teoretice si sedinte practice. In funtie de specificul fiecarui curs, cursantul poate absenta la un anumit numar de sedinte, cu sau fara posibilitate de recuperare.
        Evaluarea pregatirii cursantilor la o disciplina de studiu se face pe parcursul derularii programului de studii (prin testare in cadrul seminariilor, al lucrarilor de control) si in cadrul sedintelor de examinare finala.
Pentru promovarea acestor discipline cursantii inmatriculati au de obicei, la dispozitie doua sedinte de examane: sesiunea de la sfarsitul cursului si sesiunea pentru examene nepromovate.
        Ziua si ora sustinerii examenelor pentru toate formele de invatamant, se stabilesc de catre Directorul C.F.C.R.U. dupa consultari prealabile cu partenerii care au solicitat desfasurarea cursului sau cu partenerii cu care s-au organizat in comun cursurile, în functie de specificul fiecarui curs.
        Conditiile de promovare se stabilesc in functie de specificul fiecarui curs.