PORTOFOLIUL CURSURILOR DESFASURATE IN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE FORMARE CONTINUA A RESURSELOR UMANE

 

Cursuri de securitate maritima

CURSURI OBLIGATORII DE SIGURANTA MARITIMA PREVAZUTE LA ANEXA 3
LA ORDINUL MTCT 1627 / 2006 – EFECTUATE IN COLABORARE CU CERONAV,
NUMAI PENTRU STUDENTII ACADEMIEI NAVALE

Nr
crt

Denumire curs

Nr. ore

Forma

1

Navigatie radar, radar plotting si folosirea ARPA-nivel operational

40

8 seminar +
32 laborator

2

Limba engleza maritima

28

32
seminar

3

Certificat de operator GMDSS-GOC

144

72 seminar +72 laborator

4

Transportul si manipularea marfurilor periculoase

32

8 seminar +
24 seminar

5

Prevenirea poluarii mediului marin MARPOL 73/78

32

8 seminar +
24 seminar

7

Competente in utilizarea mijloacelor de supravietuire si a barcilor de salvare, altele decat barcile rapide de salvare

32

24 seminar+
8 bazin

8

Curs de siguranta de baza (Basic Safety Training):

 

 

8.1

Tehnici individuale de supravietuire pe mare

16

8 seminar +
8 laborator

8.2

Protectie individuala si responsabilitati sociale la bordul navei

16

8 seminar +
8 seminar

8.3

Prevenirea si lupta contra incendiilor

24

8 seminar +
16 laborator

8.4

Prim ajutor medical

24

8 seminar +
16 laboratorCURSURI DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA,
INCLUSIV CURSURI REALIZATE IN CADRUL PROIECTULUI DE COOPERARE
ROMANO – NORVEGIAN, RONOMAR

Nr
crt

Denumire curs

Nr. ore

Forma

1

Bridge Team Management – Managementul ehipei de cart pe puntea de comanda

40

40 seminar

2

Engine Room Team Management – Managementul echipei de cart in sala masini

40

40 seminar

3

Advanced Bridge Team Management – Notiuni avansate despre managementul echipei de cart pe puntea de comanda

40

40 seminar

4

Advanced Engine Room Team Management – Notiuni avansate despre managementul echipei de cart in sala masini

40

40 seminar

5

Shiphandling – manevra navei

40

40 seminar

6

ECDIS – Electronic Chart Display and Information System – Systeme de harti electronice

40

40 seminar

7

Operator GMDSS - GOC

140

70 seminar + 70 laborator

8

Operator GMDSS – GOC – certificare restransa

40

20 seminar + 20 laborator

9

Exploatarea si operarea motoarelor cu ardere interna si a caldarilor navale in contextul reducerilor emisiilor de noxe

30

12 seminar+ 18 laborator

10

Managementul crizelor in domeniul maritim

12 seminar + 18 laborator

11

High voltage – naval electrical systems

40

12

Vibratiile masinilor rotative si diagnoza preventiva

30

13

Proiectare CAD/CAE utilizand soft specializat (Ansys, Solidworks)

42

14

Conducerea automatizata a proceselor electromecanice, specific navelor militare

40h

15

Curs de familiarizare cu simultorul pentru punte

 

24h

16

Curs de familiarizare cu simulatorul pentru masini

 

24h

17

Curs de perfectionare competente practice pe simulatorul pentru punte

 

16h

18

Curs de perfectionare competente practice pentru simulatorul de masina

 

16 h

19

Shiphandling and maneuvering course

 

16 h

Nota: In functie de solicitarile partenerilor, Departamentul poate organiza si alte cursuri in domeniul de competenta al Academiei Navale.