PREZENTAREA CENTRULUI DE FORMARE CONTINUA A RESURSELOR UMANE

        Academia Navala organizeaza cursuri in beneficiul personalului din cadrul Ministerului Apararii Nationale, al personalului propriu, al personalului partenerilor din mediul economic si al studentilor Academiei Navale.
        Obiectivele Centrului de Formare Continua sunt:
        - Organizarea de cursuri postuniversitare de cariera;
        - Organizarea de cursuri de pregatire in domeniul limbilor straine pentru personalul din cadrul Ministerului Apararii Nationale;
        - Organizarea de cursuri in beneficiul partenerilor din mediul economic, pe baza de contract, la cerere;
        - Organizarea de cursuri de formare continua a personalului didactic propriu in baza parteneriatelor cu institutiile acreditate;
        - Organizarea de cursuri de securitate maritima in parteneriat cu CERONAV, in beneficiul studentilor Academiei Navale;
        - Organizarea de programe de formare, dezvoltare si evaluare a abilitatilor practice, la cerere.

         Regulamentul de organizare si desfasurare a cursurilor postuniversitare