CCIIM

Proiecte de cercetare-dezvoltare din tematica Centrului de Cercetare Interdisciplinara in domeniul Ingineriei Marine, pentru care s-a depus documentatia in anul universitar 2013-2014

Proiecte depuse pentru finantare din fonduri structurale
1. SELENAV - Dezvoltarea si perfectionareacontinutuluisi tehnologiilor didactice ale programelor de studiu Electromagnetica - Inginerie Electrica(Program de licenta) si Sisteme electromecanice navale(Program de masterat)- Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU-AXA PRIORITARA 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltariisocietatii bazate pe cunoastere", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 1.2 Calitate in invatamantul superior, Director proiect – Prof. univ. dr. ing. Vasile Dobref

Proiecte depuse pentru finantare din fonduri PNCDI
1. Platforma maritima pentru observatii, masuratori si experimentari complexe privind evaluarea potentialului energetic in zona litoralului romanesc al Marii Negre – POTENOS - PNII
2. Sistem de monitorizare meteo-oceanografica si supraveghere maritima – SMOSMC- PNII
3. AdvancedFishingTrackingSystem – PNII
4. Promovarea tehnologiei solar - thermal in transportul naval pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera- PNII


Proiecte depuse pentru finantare din fonduri SEE (EAA grants)
1. Adaptingthe solar energyharnessingsolutions in shippingindustry for reducingemissions of GHG andairpollutants, Director proiect: Conf. univ. dr. ing. Nicolae Florin; Responsabil institutional: S.L. dr. ing. Ristea Marian

Proiecte depuse pentru finantare alte surse
1. Software Solution for Ships Gas Emission Monitoring (MONRES); Study Case on Western Area of the Black Sea – proiect interdisciplinar IAMU in parteneriat cu NikolaVaptsarov Academy, Director proiect: Conf. univ. dr. ing. Nicolae Florin; Responsabil institutional: S.L. dr. ing. Ristea Marian

Centrul de Cercetare Interdisciplinar in domeniul Ingineriei Marine(CCIIM)