Locuri - sesiunea iulie 2011
         

PLANUL DE SCOLARIZARE
AL ACADEMIEI NAVALE "MIRCEA CEL BATRAN" PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

  1. Filiera directa

A.1. – Studii universitare de licenta – ciclul I de studii universitare (IF - programe de studii acreditate; IFR - programe de studii acreditate)

Facultatea

Domeniul de licenta

Specializarea acreditata

Invatamant cu frecventa

Inv. F.R.

Observatii

Cu fonduri de la buget

Cu taxa

Cu taxa

Total

Din care pentru fete

Nr. locuri

Nr. locuri

FACULTATEA DE MARINA MILITARA (FMM)

Inginerie marina si navigatie

Navigatie, hidrografie si echipamente navale

27

4

-

-

Inscrierea la concursul de admitere se face numai dupa parcurgerea probelor de selectie

Electromecanica navala

13

-

-

-

Total FMM

 

40

-

-

-

FACULTATEA DE MARINA CIVILA (FMC)

Inginerie marina si navigatie

Navigatie si transport maritim si fluvial

-

-

117*

78

 

Electromecanica navala

-

-

 50**

50

 

Inginerie electrica

Electromecanica

-

-

 30***

30

 

Inginerie si management

Inginerie si management naval si portuar

-

-

 50****

50

 

Total FMC

 

-

-

247

208

 

TOTAL ANMB  

40

-

247

208

 
     *Institutia acorda prin concurs, pe baza de examen scris la matematica, 10 burse de studii
   **Institutia acorda prin concurs, pe baza de examen scris la matematica, 7 burse de studii
 ***Institutia acorda prin concurs, pe baza de examen scris la matematica, 6 burse de studii
****Institutia acorda prin concurs, pe baza de examen scris la matematica, 7 burse de studii

A.2. – Studii universitare de masterat – ciclul II de studii universitare (programe de studii acreditate)

Facultatea

Domeniul de licenta

Specializarea acreditata

Invatamant cu frecventa

Obs

Cu taxa

Cu fonduri de la buget, pentru ofiteri activi in SMFN*

FACULTATEA DE MARINA CIVILA (FMC)

Inginerie marina si navigatie

Stiinte nautice

42

8*

3 semestre -
90 credite ECTS

Sisteme electromecanice navale

46

4*

Inginerie si management

Inginerie si management naval si portuar

42

8*

Total FMC

 

130

20*

* Participarea la concursul de admitere presupune avizul comisiei de selectie al SMFN obtinut prin raport scris pana pe data de 31 mai 2011

 

Ultima actualizare: 16 Iulie 2011