Această politică acoperă toate site-urile anmb.ro, inclusiv subdomeniile, cum ar fi adl.anmb.ro, webmail.anmb.ro sau alumni.anmb.ro.

Pe 25 mai 2018, a intrat in vigoare Regulamentul European 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Conform GDPR:
- "date cu caracter personal" înseamnă orice informațtie privind o persoană fizică (...), cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
- "prelucrare" înseamnă orice operațiune (...), cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

Evident, Academia Naval "Mircea cel Batran" (ANMB), in calitate de institutie de invatamant, prelucreaza date cu caracter personal. Drept urmare, va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte:

1. ANMB prelucreaza datele dumneavoastra cu buna credinta, conform prevederilor GDPR si a legislatiei nationale in vigoare.

2. In functie de rolul dvs. in comunitatea ANMB (student, angajat, colaborator), datele prelucrate pot fi de identificare (ex. nume si prenume, CNP), de contact (adresa, telefon, e-mail etc.), financiare (ex. tranzactii, conturi bancare, venituri etc.), de localizare (ex. adresa de domiciliu, stagii de practica), socio-demografice etc.

3. ANMB nu a solicitat consimțământul dvs. scris pentru prelucrare, deoarcece indeplineste urmatoarele conditii din Art 6 (Legalitatea prelucrării), alineatul 1:
lit (b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
lit (c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
lit (e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servesște unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

4. Datele sunt prelucrate in scopuri legitime si determinate (ex. furnizarea serviciilor educationale, efectuarea raportarilor catre autoritatile competente, arhivare, etc.) si in baza unui temei legal (ex. executarea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale etc.).

5. Datele nu sunt transmise catre terti (ex. companii private, banci, institutii publice), cu exceptia situatiilor prevazute de lege (ex. autoritati, Registrul Matricol Unic, Revisal etc.).

6. Pastram datele atat cat este nevoie (ex. pe durata relatiei contractuale, la care se adauga o perioada suplimentara justificata in raport cu scopul prelucrarii, conform obligatiilor legale ce ne revin).

7. Conform GDPR, persoanele fizice au urmatoarele drepturi asupra datelor cu caracter personal proprii:
- dreptul de acces la date (conform Art. 15 din GDPR; accesati https://adl.anmb.ro/user/profile.php)
- dreptul de rectificare a datelor (conform Art. 16 din GDPR; accesati https://adl.anmb.ro/user/editadvanced.php)
- dreptul de stergere a datelor (conform Art. 17 din GDPR)
- dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor (conform Art. 18 din GDPR)
- dreptul la portabilitatea datelor (conform Art. 20 din GDPR)
- dreptul la opozitie (conform Art. 21 din GDPR)
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate (conform Art. 22 din GDPR)

Pentru exercitarea drepturilor mentionate anterior, puteti adresa o cerere scrisa, datata si semnata catre Rectorat.

Toate informaţiile pe care le dezvăluiţi în profilul dvs. public, în mesaje pe forum, comentarii sau în alte părţi publice ale site-urilor anmb.ro devin informaţii publice. Dacă nu se specifică altfel, conţinutul este proprietatea intelectuala a Academiei Navale "Mircea cel Batran", fiind sub legislatia drepturilor de autor.

Adresele IP, adresele URL accesate şi informaţiile conexe sunt înregistrate pentru toţi vizitatorii site-ului în scopul analizei traficului site-ului şi ca parte a funcţionării normale în jurnalele de server. Cookie-urile sunt folosite pentru a urmări datele de conectare, sesiunile şi colectarea datelor anonime de trafic.

Dacă aveţi întrebări referitoare la oricare dintre aceste practici sau la folosirea informaţiilor dvs. personale, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la cti@anmb.ro.

 


Ultima actualizare: 25 Mai 2018